31-årige advokat Sofie Michalsik, Bech-Bruun, kæmper på lige fod med andre kandidater om at komme med på Estate Medias Ung i Ejendom Talentlisten 2021, som en fagjury i sidste ende udpeger. Foto: Bech-Bruun

– Sofie Michalsik er mere end et talent

På trods af sin relativt unge alder på 31 år har Sofie Michalsik, der er advokat i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for fast ejendom og entreprise, allerede etableret sig som en profil hos nogle af de største investorer i Norden inden for ejendomstransaktioner.

Det fremhæver partner og advokat Steen Puch Holm-Larsen, Bech-Bruun, der har indstillet Sofie Michalsik til Estate Medias Ung i Ejendom Talentlisten 2021.

Femte talentportræt i rækken
Som optakt til Ung i Ejendom Talentlisten 2021, hvor Estate Media igen i år sammen med vores læsere og i sidste ende en fagjury vil finde frem til 35 talenter under 35 år i den danske ejendomsbranche, bringer vi dette talentportræt, som er det femte i rækken.

Læs de seneste talentportrætter her:

Thomas Mølhave Pedersen: Jeg er mere end en ’regnedreng’

Katrine Enø: Hårdt arbejde betaler sig

29-årige Michael Fynbo Hansen jonglerer med milliarder i Patrizia

Sofie Michalsik kæmper nu på lige fod med andre kandidater om at komme med på talentlisten.

Her er de 35 talenter på Ung i Ejendom Talentlisten 2020

Er både talent og talentudvikler
I sin indstilling af Sofie Michalsik skriver Steen Puch Holm-Larsen blandt andet:

– Sofie Michalsik har trods sin unge alder allerede etableret sig som en ’trusted advisor’ hos nogle af de største danske og internationale aktører i Norden inden for ejendomstransaktioner. Hun adskiller sig fra andre advokater/rådgivere i ejendomsbranchen ved sin evne til ikke blot at få klienterne til at føle sig i trygge hænder, men også at skabe tillid mellem parterne på begge sider af bordet. Hun besidder en ekstremt sjælden sammensætning af people skills, kommerciel forståelse og store faglige evner til at gøre kompleks jura let forståeligt.

Sofie Michalsiks entusiasme og gennemslagskraft har – fremhæver Steen Puch Holm-Larsen – medført, at hun på kort tid har opnået ’en god position i markedet og stor anerkendelse fra klienter og modparter’.

– Derudover er Sofie ikke bare et stort talent, hun er også talentudvikler. Hun er er en stor kulturbærer for vores afdeling og Bech-Bruun generelt og vigtig for afdelingens forretningsudvikling og fremadrettede strategi.

Sofie Michalsik arbejder primært med transaktioner, og derfor er projektledelse en af hendes væsentligste opgaver.

– Mine arbejdsopgaver omfatter alle elementer i en transaktion fra start til slut, og jeg har det overordnede ansvar for at sikre, at processen fungerer i forhold til min klient, mine kolleger og de øvrige rådgivere. Jeg har friheden til selv at skabe rammerne for processen, og derfor er min vigtigste arbejdsopgave at sikre, at processen bliver effektiv og smidig samtidig med, at min klient opnår det bedst mulige resultat. Det kræver et stort overblik og en kommerciel forståelse for klientens behov samt betydningen af de forskelligartede problemstillinger, som bliver identificeret i processen, forklarer Sofie Michalsik.

Har drevet de tre største hoteltransaktioner i år
Sofie Michalsik har siden februar 2019 været advokat i Bech-Bruuns afdeling for fast ejendom og entreprise efter tre år som advokatfuldmægtig i afdelingen.

Hun startede i 2014 som stud.jur. i advokatkontorets afdeling for M&A – Corporate.

– Det bedste ved mit arbejde er diversiteten i mine arbejdsopgaver. Jeg arbejder i høj grad med hoteltransaktioner og projektudviklingssager, som kræver en stor indsigt i branchebestemte og tekniske forhold. Jeg er derfor i tæt dialog med en bred vifte af forskellige aktører for at sikre en succesfuld transaktion. Det giver mig muligheden for at samarbejde med mange forskellige mennesker og kompetencer og håndtere forskelligartede problemstillinger både af juridisk, teknisk og kommerciel karakter med henblik på at finde løsninger, der er både juridiske og kommercielt holdbare.

Sofie Michalsik er meget glad for sit arbejde og kollegerne.

– Det er vigtigt for mig at have et selvstændigt ansvar for de projekter og transaktioner, som jeg arbejder med, hvilket jeg har haft i Bech-Bruun siden min fuldmægtigtid. Jeg har løbende fået mere ’frihed under ansvar’, ligesom jeg løbende er blevet involveret i samtlige facetter af forretningen. På trods af min anciennitet har jeg allerede beskæftiget mig med nogle af branchens største transaktioner og bistået veletablerede store danske og internationale aktører.

– Senest har jeg haft ansvaret for at drive de tre største hoteltransaktioner i Danmark og Norden i 2021 (Comfort Hotel Copenhagen Airport, Skt. Petri i København og Comfort Hotel Vesterbro, red.). Derudover sætter jeg stor pris på at have en del af ansvaret for den faglige udvikling af fuldmægtige i afdelingen.

Fokus på branchetendenser
Sofie Michalsik gør flere ting for at blive bedre til sit job.

– Jeg fokuserer i høj grad på at udvide mit branchekendskab og mine personlige relationer til de forskellige aktører i branchen, blandt andet ved at deltage i brancheorienterede netværksarrangementer- og grupper. På det faglige plan sørger jeg for at videreudvikle mine kompetencer med fokus på de tendenser, der udvikler sig i branchen. For tiden er der for eksempel stor interesse for forward funding- og forward purchase-transaktioner, der begge indeholder et større teknisk og entrepriseretligt element.

– Det kræver, at jeg har det fornødne overblik og er fagligt opdateret på områder, der rækker udover det transaktionsbaserede. I Bech-Bruun har vi et godt samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger, og derfor er det altid muligt at sparre med eller søge et godt råd hos en kollega, der er specialiseret i et andet fagområde, end jeg er, siger Sofie Michalsik.

Hårdt arbejde og ansvar bærer nu frugt
I hendes drømmejob arbejder hun fortsat med transaktioner – og muligvis også i højere grad med opgaver, der har et større fokus på lejeret og ejendomsudvikling.

– På det personlige plan er det vigtigt for mig, at mit job indeholder et stort element af ledelsesansvar, for eksempel ansvaret for udviklingen af en række yngre kolleger eller et større team. Der er ingen tvivl om, at jeg altid vil beskæftige mig med fast ejendom, uanset om det er som rådgiver på et advokatkontor eller internt hos en dansk eller udenlandsk aktør.

– Jeg er mest tilfreds med, at jeg i en forholdsvis ung alder allerede har stor erfaring med adskillige transaktioner, herunder flere i milliardklassen. Det skyldes dels en stor personlig indsats og mange timers hårdt arbejde og dels det store ansvar, som jeg fra starten af min karriere fik mulighed for at få, men jeg er stolt af at se, hvordan det nu bærer frugt.

Sofie Michalsik stiftede tilfældigt kendskab med fast ejendom, da hun på studiet valgte fagene lejeret og omsætning af fast ejendom. Det resulterede i et speciale i lejeret og en efterfølgende ansøgning til en stilling som advokatfuldmægtig i afdelingen for fast ejendom i Bech-Bruun.

– På trods af mit ønske om at specialisere mig inden for lejeretten blev jeg lidt tilfældigt placeret i et transaktionsteam med den ansvarlige partner, som jeg stadig arbejder for i dag. Det blev for mig et personligt og arbejdsmæssigt drømmematch, som gjorde, at jeg fandt min plads i branchen.

Karriereråd
Sofie Michalsik kommer med følgende karriereråd til unge, der gerne vil fremad:

– Vær ikke bange for at tage ansvar. Det kan føles angstprovokerende, men det er den bedste måde at blive bedre på. Alle store karrierer starter med små skridt. Derudover har jeg selv erfaret, at det er vigtigt at komme ud af kontoret for at opbygge og udvikle sit netværk, både i faglige og sociale sammenhænge. Rollen som rådgiver og branchen i øvrigt er i høj grad præget af personlige relationer, og derfor kan dit netværk blive afgørende for dine fremtidige karrieremuligheder og arbejdsopgaver.

 

CV – Sofie Michalsik

Stilling: Advokat i Bech-Bruun

Alder: 31 år (født 12. marts 1990)

Opvokset: På Vesterbro i København

Erfaring:

Februar 2019- : Advokat i Bech-Bruuns afdeling for fast ejendom og entreprise

2016-2019: Advokatfuldmægtig i Bech-Bruuns afdeling for fast ejendom og entreprise

2014-2016: Stud.jur. i Bech-Bruuns afdeling for M&A – Corporate

Uddannelse:

Cand.jur., Københavns Universitet (2016)

Udlandsophold ved University of California, Berkeley (2015)

Udlandsophold ved University of Melbourne (2013)

 

Deadline for indstilling: Sidste frist for indstilling af kandidater til Ung i Ejendom Talentlisten 2021, hvor Estate Media i lighed med i fjor kårer 35 talenter under 35 år – 35 under 35 – i den danske ejendomsbranche er 4. november 2021

Bemærk: Alle indstillede kandidater skal være født efter 1. december 1986. Man kan godt blive indstillet som kandidat, selvom man var med på Ung i Ejendom Talentlisten 2020 – så længe man stadig er under 35 år

Bemærk også: Ingen af de portrætterede personer i disse talentportrætter som optakt til selve offentliggørelsen af talentlisten er sikre på at komme med på årets talentliste. Ung i Ejendom Talentlisten 2021 bringes i Estate Magasin nr. 6, som udkommer 6. december, og her på estatemedia.dk

Her kan du indstille en eller flere kandidater til Ung i Ejendom Talentlisten 2021

Se også Her er de 35 talenter på Ung i Ejendom Talentlisten 2020

Læs eller genlæs over 15 talentportrætter fra 2021 og 2020

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder