Version pp-20221004

Privatlivspolitik for Estate Media

Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om hvordan personoplysninger behandles hos Estate Media Media Nordic ApS. Du kan finde oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om vores kunder, tidligere kunder, potentielle kunder, kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, deltagere på vores arrangementer og brugere af vores hjemmesider.

Estate Media DK er dataansvarlig for de personoplysninger, der er nævnt i denne politik. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

 • E-mail: info@estatemedia.dk eller;
 • Telefon: 29 16 05 36

For information om redaktionelt materiale, bedes du kontakte den ansvarlige redaktør.

1 Resumé

1.1 Formål

Vi behandler persondata med følgende formål:

 • At give dig adgang til redaktionelt materiale som Pluss medlem
 • At distribuere online nyhedsbreve
 • At distribuere magasiner med post
 • At tilmelde dig et af vores arrangementer
 • At tilbyde webinarer
 • At skabe interesse og markedsføre vores arrangementer
 • At holde kontakt med samarbejdspartnere og underleverandører
 • At beskytte vores systemer
 • At beskytte vores juridiske interesser

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies. Se venligst vores separate cookie-politik.

1.2 Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om:

 • Adgang til alle personoplysninger, som vi har gemt om dig.
 • Rettelse af eventuelle fejl af de personoplysninger, som vi har gemt om dig.
 • Sletning af dine personoplysninger.
 • At indgive en klage til Datatilsynet.

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder nedenfor i denne privatlivspolitik.

2 Hvilke personoplysninger vi behandler

Hvilke personoplysninger vi behandler, afhænger af formålet og kan variere alt efter, hvilke tjenester du anvender. Nedenfor har vi angivet de vigtigste kategorier af personoplysninger, som vi behandler.

Kategori Eksempler på personoplysninger
Navn og kontaktinformationer Fornavn og efternavn, e-mailadresse, postadresse, mobilnummer.
Forretningsoplysninger Titel, rolle, virksomhed.
Betalingsoplysninger Kortnummer, bankkontonummer og betalingsoplysninger.
Købshistorik Oplysninger om dine køb og abonnementer
Enhedsdata Data om din enhed, for eksempel oplysninger om du browser via en mobil eller computer, og hvilken browser du bruger. Kan også indeholder oplysninger om IP-adresse og browserindstillinger.
Korrespondance Oplysninger, når du kontakter os, afhængigt af hvilke oplysninger du giver os.

 

3 Hvordan vi anvender dine personoplysninger

Nedenfor har vi beskrevet formålene og kategorierne af personoplysninger mere detaljeret. Vi har også angivet, hvilket retsgrundlag vi har for behandlingen.

Vi behandler hovedsageligt dine personoplysninger på grundlag af en aftale med dig (“Opfyldelse af en aftale“) eller behandlingen er baseret på dit samtykke (“Samtykke”). Vi kan også behandle dine data på grundlag af vores legitime interesser (“Legitim interesse”).

3.1 Til at levere vores tjenester, herunder Estate Pluss

Vi behandler dine personoplysninger for at give adgang til redaktionelt materiale gennem vores Estate Pluss abonnement. Vi anvender dataene, for at give adgang til materialet og til at håndtere betalingen. De informationer vi indsamler, omfatter dit brugernavn, din adgangskode, dit navn og kontaktoplysninger, din virksomhed, dit telefonnummer, din e-mailadresse og betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er at opfylde en aftale med dig.

3.2 Til at distribuere online nyhedsbrev

På vores webside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Formålet er at give dig direkte nyheder og opdateringer. Vi behandler din e-mail, navn, virksomhed og postnummer.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at du har givet dit samtykke.

3.3 Til at distribuerer magasiner med post

Vi distribuerer vores magasiner med post, hvis du er optaget på vores distributionsliste. Vi behandler dit navn, din virksomhed, e-mail, telefon, faktureringsoplysninger, titel og leveringsadresse. Vores retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at levere nyheder til interesserede parter. Bemærk, at du kan kontakte os, hvis du ikke ønsker at modtage vores magasiner.

3.4 For at tilmelde dig til et af vores arrangementer

Fra tid til anden afholder vi arrangementer for forskellige erhvervssektorer med fokus på ejendomsbranchen. Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, behandler vi dine data såsom e-mail, navn, titel, firma og telefonnummer, og hvis det er relevant, behandler vi også dine betalingsoplysninger. Vi behandler oplysningerne for at håndtere din deltagelse og for at give dig adgang til materiale, der leveres under arrangementet efterfølgende. Bemærk, at vi vil dele din deltagelse til arrangementet med andre deltagere. Retsgrundlaget for behandlingen er at opfylde en aftale med dig (at levere dig arrangementet). Vi kan også dele din deltagelse offentligt, hvis du har givet dit samtykke.

Hvis du har deltaget i flere af vores arrangementer, vil vi tilføje dig til More Club. Dette indebærer, at du får forslag til, hvilke tilmeldinger eller betalingsplaner der kan være fordelagtige for dig, når du deltager i vores arrangementer. Vores retsgrundlag er vores legitime forretningsmæssige interesse i at give deltagerne relevante oplysninger, som kan bidrage til besparelser og yderligere deltagelse i vores arrangementer.

3.5 For at skabe interesse og markedsføre vores arrangementer

Når du deltager i et af vores arrangementer tager vi billeder og videoer af arrangementet. Indholdet kan blive delt gennem vores offentlige kanaler for at skabe interesse og markedsføre fremtidige arrangementer. Vi deler kun professionelle og situationsbestemte billeder. Hvis du ønsker, at et billede skal fjernes, er du velkommen til at kontakte os. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at skabe interesse og markedsføre vores arrangementer. Vi har vurderet at denne interesse ikke tilsidesætter deltagernes ret til privatliv.

3.6 For at tilbyde webinarer

For at distribuere og give dig vores webinarer behandler vi dine personoplysninger, vi behandler dit navn og din e-mail. Disse data er nødvendige for at give dig adgang til webinaret. Hvis du er en taler, behandler vi desuden dit billede, navn, titelfirma og e-mail.

Retsgrundlaget for behandlingen er at opfylde en aftale med dig.

3.7 For at holde kontakt med kunder og potentielle kunder

Hvis du er en kunde eller en potentiel kunde, kan vi opbevare dine oplysninger i vores interne lister. Formålet er at kommunikere med eksisterende kunder og nå ud til kunder, der kunne være interesseret i en af vores tjenester. Vi opbevarer kun oplysninger om dig i forbindelse med din forretningsrolle, f.eks. kontaktpersoner i en virksomhed, herunder navn, e-mail, telefonnummer og salgs- og kontakthistorik. For eksisterende kunder er retsgrundlaget for behandlingen at opfylde en aftale. For potentielle kunder er den juridiske interesse vores forretningsinteresse i at nå ud til potentielle kunder.

3.8 For at håndtere af betalinger og fakturering

For vores betalte tjenester, som Estate Plus, visse arrangementer og tjenester til forretningspartnere som f.eks. annoncer, behandler vi betalingsoplysninger for at håndtere betaling og fakturering. Typisk behandler vi navn, virksomhed, e-mail, telefonnummer og faktureringsoplysninger som f.eks. bankkontonumre, kortnumre osv. Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af en aftale. Vi opbevarer oplysningerne på baggrund af vores juridiske forpligtelser til at opbevare oplysninger.

3.9 Samarbejdspartnere og entreprenører

Vi behandler personoplysninger om samarbejdspartnere og kontrahenter med henblik på levering af tjenester og udveksling af tjenester. Personoplysninger, der behandles, kan være navne, telefonnumre, adresser, e-mailadresser og fakturaoplysninger. F.eks. oplysninger til at levere annoncer købt gennem Estatesalg.dk. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er de aftaler, som Estate Media har indgået med de enkelte samarbejdspartnere og entreprenører.

3.10 For at beskytte vores systemer

For at beskytte vores systemer mod sikkerhedsbrud eller ondsindede handlinger kan vi behandle dine personoplysninger. Det kan være din login-historik eller oplysninger om din enhed. Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at holde vores systemer sikre.

3.11 For at beskytte vores juridiske interesser

Afhængigt af den specifikke situation kan vi opbevare dine data for at beskytte vores juridiske interesser. F.eks. i tilfælde af at du klager over en af vores tjenester. I sådanne tilfælde er vores behandling af personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores juridiske forretningsinteresser.

3.12 For at håndtere dine henvendelser

Hvis du kontakter os via en af vores udpegede kanaler, f.eks. via e-mail, behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, vil f.eks. være dine kontaktoplysninger såsom din e-mailadresse og de oplysninger, du giver i din henvendelse. Vores retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at give oplysninger til personer, der søger sådanne oplysninger.

4 Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysninger behandles med et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til risikoen, f.eks. ved at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet af personoplysningerne.

5 Modtagere af personoplysninger og brug af underleverandører

Vi videregiver og/eller deler ikke dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen når det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Til visse administrative formål anvender vi underleverandører (databehandlere). Vi har sikret os, at behandlingen er i overensstemmelse med kravene i GDPR ved at indgå databehandleraftaler med databehandleren. Databehandleraftalerne sikrer også, at personoplysningerne ikke anvendes til andre formål.

6 Hvordan du kan kontrollere dine personoplysninger

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at følge det link, der er angivet i den e-mail, som distribuerer e-mailen.

Hvis du ønsker at kontrollere andre personoplysninger, bedes du kontakte os på: info@estatemedia.dk.

7 Den Registredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på brahe@estatemedia.dk.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Estate Medias’ ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Klageret
  Du kan klage til Datatilsynet over Estate Medias’ behandling af dine personoplysninger. Du kan klage her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

8 Hvor vi behandler dine personoplysninger

Vi behandler hovedsageligt dine personoplysninger med hosting i Danmark eller i EU/EØS.

Bemærk venligst, at når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi en underleverandør uden for EU/EØS. Dine personoplysninger er muligvis ikke lige så beskyttet som inden for EU/EØS.

9 Opbevaringstid

Opbevaring af personoplysninger vil finde sted så længe, det er nødvendigt for formålet med behandlingen. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger ud over dette, medmindre der er et andet retsgrundlag for behandlingen.

Vi bestemmer opbevaringstiden på følgende:

 • Hvis du ikke har brugt vores tjenester i en bestemt periode, f.eks. hvis du ikke har deltaget i nogen af vores seneste arrangementer, sletter vi dine data.
 • Vi opbevarer dit brugernavn og din adgangskode til Estate Pluss, indtil du beder os om at slette oplysningerne.
 • Hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dataene, sletter vi dem ikke, før vi har lovlig tilladelse til at slette dem.
 • Hvis du har givet dit samtykke, behandler vi dataene, indtil dit samtykke trækkes tilbage.

10 Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi vil opdatere denne privatlivspolitik, hvis vi ændrer den måde, vi behandler personoplysninger på. Se venligst datoen for den seneste version nedenfor. Vi anbefaler, at du jævnligt genbesøger vores politik for at se, om der er sket nogen ændringer.

Sidst opdateret: 06.07.2022

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her