Adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding. Foto: MT Højgaard

Ny strategi i MT Højgaard koster endnu en afskedigelsesrunde

MT Højgaard Danmark har onsdag lanceret en ny strategi for at styrke konkurrenceevnen på kort sigt og sikre en langsigtet, bæredygtig udvikling.

Den nye strategi, som koster endnu en afskedigelsesrunde i entreprenørkoncernen, ’skal skabe et stærkt og sammentømret MT Højgaard Danmark med afsæt i en stærkere projektkultur, mere ensartet projektstyring samt slanke og effektive støttefunktioner, der bidrager til projekteksekveringen. MT Højgaard Danmark skal være en entreprenørvirksomhed med skærpet fokus på projekteksekvering og produktion, og organisationen skal tilpasses den konkrete ordrebeholdning frem for de overordnede markedsmuligheder’.

Adm. direktør Carsten Lund, MT Højgaard Danmark. Foto: MT Højgaard

– Vi skal skabe en enklere forretning med klart projektejerskab i sektionerne. Projekterne er vores dna. Beslutningerne skal ligge så tæt på marked og kunder som muligt. Vi skal bruge færre kræfter på interne rutiner, så vi kan fokusere på kunderne, styrke konkurrenceevnen og tilpasse omkostningerne til aktivitetsniveauet nu og i den nære fremtid. Det betyder desværre også, at vi er nødt til at tage afsked med dygtige medarbejdere som en del af transformationen, siger adm. direktør Carsten Lund, MT Højgaard Danmark.

Afskedigelserne bliver gennemført 7. september.

Carsten Lund hæfter sig ved, at der er sket ’klare fremskridt’ i MT Højgaard Danmark.

– Driften og produktionen er stabiliseret, ordreporteføljen er sundere, og i 1. halvår leverede vi et lille positivt driftsresultat. Med den nye strategi sætter vi yderligere fart på forbedringerne, siger Carsten Lund.

Som led i transformationen indfører MT Højgaard Danmark 1. oktober en projektorienteret organisation.

Topledelse: Der skal spises nogle kameler undervejs
I Estate Magasin nr. 3/2020 bragte Estate Media et stort portræt af adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding, som tiltrådte i starten af 2020 efter at have været konstitueret koncerndirektør siden 13. november 2019 i forbindelse med Anders Heine Jensens afskedigelse som adm. koncerndirektør. Det skete efter godt et år på posten.

Læs mere i MT Højgaard finder fast topdirektør

Læs også Efter blot et år: MT Højgaard igen uden adm. direktør

I artiklen varslede Morten Hansen og Group CFO Martin Solberg nye tider med store ændringer i MT Højgaard-koncernen, fordi MT Højgaard skal være bæredygtig i 2022 – både internt og eksternt.

– Det betyder, at vi bliver nødt til at tage noget stærk medicin. Der skal spises nogle kameler undervejs. De seks linjer skal fremover selv drive deres forretning. Det er ikke bagvedliggende stabe, der driver det, og der er ikke alle mulige vetorettigheder mellem de forskellige niveauer. Der skal være et klart ejerskab og ikke den her usikkerhed om, hvem der tager beslutningerne, sagde Morten Hansen og Martin Solberg.

Læs mere i artiklen ’Vi har fået en stor bane at spille på’ i Estate Magasin, som du kan læse her.

Fakta: Centrale målsætninger med strategien frem til og med 2022

– En stærk og faglig projektkultur med ejerskab og ansvar helt ude på projektet
– Fokus på Bæredygtighed – Svanemærkede boliger og bæredygtighedscertificeringer
– Vinde markedsandele inden for anlæg og renovering
– Fortsat fremgang i nybyggeri og flere mindre projekter
– Høj kundetilfredshed
– Høj medarbejdertilfredshed
– En sikker arbejdsplads med en lav ulykkesfrekvens
– Mindst 10 løbende ramme- eller samarbejdsaftaler med kunder

Fakt: MT Højgaard Danmark

– MT Højgaard Danmark er nu en selvstændig enhed, der varetager MT Højgaard-koncernens aktiviteter inden for byggeri, anlæg og infrastruktur i Danmark. Forretningsenheden har mere end 100 års erfaring inden for boliger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner, erhvervsbyggerier, veje, broer og hele byrum

– MT Højgaard Danmark bliver udskilt som selvstændig virksomhed senest ved årsskiftet 2020/21

Fakta: MT Højgaard

Læs også:

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder