Jernbanebyen i København ligger mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade. Illustration: Team Cobe

Nrep-konsortium køber 20 procent af Jernbanebyen – Freja sælger

Et dansk konsortium bestående af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension har netop købt Freja Ejendommes andel af Jernbanebyen, som er Københavns nye, centrale bydel midt mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen.

Der er tale om en grund på 78.000 kvm.

Ambitionen er at skabe en grøn, delvist bilfri bydel, der samtidig bliver en af verdens sundeste, oplyser parterne tirsdag morgen uden at komme nærmere ind på transaktionssummen, som endnu ikke er offentliggjort.

Det nyetablerede Baneby Konsortiet, som ejes ligeligt af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension, skal nu arbejde videre med Team Cobes projekt ’Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel’, som i april vandt arkitektkonkurrencen om Jernbanebyen.

Læs mere i Cobe vinder arkitektkonkurrencen om Jernbanebyen

20 procent af Jernbanebyen
– Team Cobe har lavet et fantastisk projekt, og vi støtter fuldt ud Københavns Kommunes ambition om at skabe en grøn bydel med blandede boliger. Samtidig vil vi benytte den unikke mulighed, det er at arbejde med en ny bydel, og sammen med blandt andet Freja og Team Cobe skabe en bæredygtig bydel i verdensklasse. Det gælder miljø og klima og i særdeleshed også sundhed, hvor vi med vores kompetencer inden for bygninger og byrum har sat os det mål at skabe en bydel, der er blandt verdens sundeste, siger byudviklingsdirektør Jens Kramer Mikkelsen, Nrep.

Jernbanebyen er den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Det 365.000 kvm store byudviklingsområde skal omdannes til en ny bydel, som får to større parker og tre fodboldbaner.

Hidtil har Freja Ejendommes andel af Jernbanebyen været 78.000 kvm (cirka 20 procent), mens DSB Ejendomsudvikling stadig ejer 287.000 kvm ud af det i alt 365.000 kvm store byudviklingsområde. Det svarer til cirka 80 procent.

Sundhedsmæssige ambitioner 
De sundhedsmæssige ambitioner i Jernbanebyen skal blandt andet indfries ved at reducere CO2-aftrykket og anvende miljøvenlige og energirigtige byggematerialer. Bygningerne optimeres i forhold til blandt andet indeklima, akustik og dagslys, ligesom det grønne væv og rekreative områder mellem bygningerne kommer til at kendetegne livet i den sydlige del af Jernbanebyen og bidrage til områdets biodiversitet. Spildevand og madaffald skal nyttiggøres lokalt, ligesom der er en ambitiøs plan for bæredygtighedscertificering på både bygnings- og bydelsniveau. Eksempelvis er det planen, at alle boligejendomme skal have DGNB Guld og DGNB Hjerte.

– Vi har længe haft en drøm om, at Jernbanebyen skal blive en helt særlig bydel, der sætter nye standarder for bevaring og transformation af områdets bygningsarv, for bæredygtige løsninger på både bygnings- og bydelsniveau og etablering af grønne, aktive fællesskaber. Med Baneby Konsortiet som vores udviklingspartner har vi sikret, at det ikke blot bliver ved drømmen, men at vi kan videreudvikle og realisere drømmen i fællesskab – vi deler den samme vision, siger direktør Carsten Rasmussen, Freja Ejendomme.

Første spadestik nok i 2023 eller 2024
Statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, og Baneby Konsortiet vil i den kommende tid gå i dialog med interesserede aktører i Jernbanebyen, herunder ikke mindst de almene boligselskaber.

Det er i den sydlige del af Jernbanebyen, at udviklingen begynder, og det er netop denne del, som er omfattet af aftalen mellem Baneby Konsortiet og Freja Ejendomme. Det forventes, at der er et forslag til en lokalplan i 2022, og at den kan vedtages endeligt i 2023. Første spadestik forventes i 2023 eller 2024. Freja Ejendomme vil fortsat være en central del af udviklingsprojektet, indtil der foreligger en godkendt lokalplan for den 78.000 kvm store grund.

Handlen er betinget af en godkendelse af etableringen af Baneby Konsortiet fra EU-Kommissionen og en vedtaget lokalplan.

 

Fakta: Baneby Konsortiet

– Baneby Konsortiet ejes ligeligt af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension.

– De tre parter ’ser sig selv som en stærk kombination af langsigtet dansk kapital og stærke kompetencer inden for planarbejde og byudvikling. Konsortiet vil fortsat arbejde tæt sammen med Freja Ejendomme om lokalplanen, som skal sikre den bedste og mest værdiskabende plan for Jernbanebyen’

– Novo Holdings er et aktieselskab, der er 100 procent ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holdingselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og varetager forvaltningen af Novo Nordisk Fondens aktiver

Fakta: Jernbanebyen

– Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade i København og udgør et samlet areal på ca. 555.000 kvm, hvor 175.000 kvm er udlagt til jernbanebrug og til Metroens Klargøringscenter. DSB’s andel af byudviklingsområdet udgør 287.000 kvm og Freja Ejendommes andel 78.000 kvm

– Det er Freja Ejendommes andel af arealet, der nu er solgt til Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension. Den resterende del af byudviklingsområdet udgøres af Den Gule By og af mindre arealer ejet af Københavns Kommune, Hofor og Metroselskabet

 

Læs alle nyheder om transaktioner her

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder