Andelsboligforening på Frederiksberg. Foto: Google Maps
Andelsboligejendom på Frederiksberg. Foto: Google Maps

Ny rapport: Regeringsindgreb kan koste pensionskunder 10 milliarder kr.

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 milliarder kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at blandt andet pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i.

Det viser en ny analyse, som er blevet til ’Regulering af private udlejningsejendomme – konsekvenser af et indgreb i Boligreguleringslovens § 5 stk. 2’, som Copenhagen Economics har foretaget for brancheorganisationen Ejendomdanmark.

Forklaringen på milliardtabene er, at der i prissætningen af investeringsejendomme i Danmark er indregnet, at ejendomsinvestorer har mulighed for at modernisere lejligheder ved lejers fraflytning og genudleje dem til en højere – men stadig reguleret – husleje. Hvis muligheden for at modernisere og hæve huslejen fjernes, vil der ske et fald i værdien af de pågældende ejendomme.

Reglerne er det, der kendes som Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2, og som boligminister Kåre Dybvad, Socialdemokratiet, har varslet, han vil lave om på.

Det samlede tab på ejendomsmarkedet ved en bortskaffelse af § 5,2 vil ifølge analysen fra Copenhagen Economics blive på mellem 60 og 70 milliarder kr. De danske pensionsselskaber ejer cirka 10-15 procent af de boliger, som kan renoveres efter denne særlige paragraf i Boligreguleringsloven. Derfor vil tabet til pensionskunderne kunne opgøres til mellem 6 og 10 milliarder kr.

’Vil ramme rigtig hårdt’
Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark, advarer derfor om de betydelige negative konsekvenser, det vil have for tusindvis af danske pensionskunder, hvis regeringen tager for hårdt fat.

– Det vil ramme pensionskunderne rigtig hårdt. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan være en fordel for nogen, siger Jannick Nytoft.

Ifølge Copenhagen Economics vil værdifaldet for andelsboligejere blive på mellem 50 og 65 procent, hvilket vil betyde, at en stor del af andelshaverne taber deres friværdi. Mange risikerer at blive teknisk insolvente, fordi de pludselig skylder betydeligt mere i deres bolig, end den er værd.

– Det er mildest talt uheldigt, hvis man med et politisk geværgreb pludselig gør tusindvis af andelshavere teknisk insolvente. I værste fald vil disse mennesker være stavnsbundet til deres lejligheder, fordi de ikke har råd til at realisere tabet, hvis de sælger, siger Jannick Nytoft.

Økonomiske konsekvenser
Samtidig viser analysen fra Copenhagen Economics, at langt færre boliger vil blive renoveret i fremtiden, hvis ejendomsinvestorerne mister det økonomiske incitament til at gøre det. Det vil føre til store kvalitetsefterslæb og reduceret byggeaktivitet.

Ifølge analysen udføres der i dag moderniseringer for omkring 1-1,5 milliarder kr. årligt, som relaterer sig til § 5,2. Disse renoveringer understøtter økonomisk aktivitet for cirka 1,5-2,3 mia. kr. og ca. 1.200-1.800 jobs.

Fakta: Copenhagen Economics-rapporten estimerer:

  • Pensionskassernes medlemmer mister mellem 6 og 10 mia. kr.
  • Ejerne af landets andelsboliger kan tabe mellem 50 og helt op til 65 pct. af andelsboligernes værdi
  • Beskæftigelsen i byggebranchen kan falde med mellem 1.200 og 1.800 personer, fordi lejlighederne ikke bliver renoveret
  • Skattetabet ved en fjernelse af § 5,2 estimeres til ca. 1,8 mia. kr. i lavere skatteindtægter om året på sigt samt et øjeblikkeligt skattetab på ca. 0,9 til 1,6 mia. kr. pga. reduceret pensionsafkastbeskatning

Kilde: Copenhagen Economics

Læs også Frederiksberg-borgmester frygter indgreb over for 5.2-renoveringer

Læs også Ejendomdanmark og ABF: Andelsboliger falder markant i værdi ved politisk indgreb

Læs også Ugen i Ejendom: Skuffede følelser og vilde beregninger

Læs også Lynnedsat udvalg mellem branchen og ministeriet skal kulegrave især paragraf 5, stk. 2 (+)

Læs også Ejendomdanmark roser udvalg, der skal få fakta om moderniseringer frem

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder