Vicedirektør Kim Haggren, DI. Foto: Hans Søndergård

DI: Huslejeindgreb er gift for nye investeringer

Også både Dansk Industri (DI) og Danske Udlejere afviser på det kraftigste S-regeringen, som netop har foreslået, at der skal sættes et midlertidigt loft på, hvor meget huslejen må stige med.

DI finder det ’uforståeligt, at staten blander sig i private virksomheders prissætning’.

– Udlejeres omkostninger er steget som følge af inflationen, for eksempel til energi, vedligeholdelse og rengøring. Det giver simpelthen ikke mening, at udlejere ikke må regulere deres priser for at imødegå prisstigninger, siger vicedirektør Kim Haggren, DI, og fortsætter:

– Det er uhørt, at staten griber ind i allerede indgåede kontrakter – det nærmer sig ekspropriation. Et så vidtgående indgreb ovenikøbet med tilbagevirkende kraft hører ikke til i et retssamfund.

Inflation går op og ned
Vicedirektøren for erhvervsorganisationen vurderer, at indgrebet ’kan gå hårdt ud over investeringslysten på ejendomsmarkedet’, og han opfordrer politikerne til at undgå ’panikhandlinger’.

– Hvis man med et fingerknips ændrer regler med tilbagevirkende kraft, så kompromitterer man nødvendigheden af stabile rammevilkår. Det vil have meget store konsekvenser for lysten til at investere i nye udlejningsboliger i fremtiden, siger Kim Haggren og fortsætter:

– Vi skal huske, at inflationen går op og ned. Vi har i mange år levet med lav rente og inflation. Nu har vi så en midlertidig periode med usædvanlig høj inflation, hvilket alle samfundsgrupper rammes af. Der er ingen grund til panikhandlinger, siger Kim Haggren.

Konkret indebærer regeringsforslaget, at der lægges et loft, som skal vare i 2 år og begrænse huslejestigningerne til 4 procent årligt. Forslaget omfatter nye og allerede indgåede lejekontrakter med tilbagevirkende kraft.

Den grundlæggende udfordring lige nu er den høje inflation, hvilket medfører, at lejen for nogle lejemål reguleres efter nettoprisindekset, NPI. Brugen af det blev udvidet i juli 2015, hvor det afløste trappelejen.

Danske Udlejere raser også…
Ligesom Dansk Industri er direktøren for Danske Udlejere, Michael Preetzmann, fortørnet over tirsdagens regeringsforslag:

– Der gribes ind i allerede eksisterende lovlige aftaler. Og rigtige mange udlejere har allerede givet udtryk for, at de ikke forventer at effektuere hele den lovlige lejeregulering.

– Som udlejernes organisation medgiver vi, at en mulig regulering af lejen med måske +8 procent vil ramme lejerene hårdt. Selvom mit efterfølgende argument formentlig ikke falder i god jord hos regeringen og LLO, så vil jeg alligevel fremføre, at såvel håndværkstimer, serviceudgifter til renhold og administration samt materialepriser er steget kraftigt de seneste år, lyder det fra direktøren for Danske Udlejere, som pointerer, at prisstigningerne altså ikke kun rammer lejerne.

… Og det samme gør Ejendomdanmark
Som Estate Media har skrevet, er også Ejendomdanmark stærkt kritisk over for det politiske forslag om at indføre et midlertidigt loft på huslejestigning.

– Vi går gerne ind i en dialog om, hvorvidt nettoprisindekset er det rette valg, når det grundet inflationen, som rammer os alle, kan springe fra stigninger på cirka 0,8 procent i 2019 til 8,7 procent i år. Vores branche vinder ikke på en høj inflation og har den seneste tid kunnet se deres omkostninger stige, siger Ejendomdanmarks adm. direktør, Peter Stenholm.

Læs mere i Ejendomsbranchen afviser S-forslag om loft på huslejestigning

Læs også ED: Høj inflation er et samfundsproblem og skal løses på samfundsplan

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder