Morten Jarlbæk Pedersen. Foto: Ejendomdanmark.

Ordet er dit: Alt for svært at sætte solceller på bygninger

Af chefrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, Ejendomdanmark

I foråret fremlagde den daværende regering en plan for at skaffe mere af den eftertragtede grønne energi. En vigtig del af den plan var flere solceller – men de skulle sættes op på marker rundt omkring i det bølgende, danske landskab, og solceller på tage blev ikke nævnt med ét eneste ord.

Det kan undre, for solceller på bygninger er en oplagt del af løsningen. Selvfølgelig er det langt fra alle bygninger, der er solcelleegnede, og langt fra alle lokale anlæg kan laves så store, at det giver mening. Men rundt omkring i Danmark er der masser af store tagflader – tænk på erhvervsbygninger, større boligejendomme m.m. – der bare venter på at bidrage til billigere og grønnere energi. Også her spiller bygninger og ejendomme en afgørende nøglerolle for en grønnere fremtid.

Det har man indset i EU, og Europa-Kommissionen fremlagde lige før sommerferien et forslag om krav om solceller på snart sagt alle større bygninger inden for en kortere årrække.

Situationen er med andre ord den lidt bizarre, at vi i Danmark gerne vil have grønnere energi, men tilsyneladende ikke er så interesserede i solceller på bygninger. Men samtidig kan vi nok forvente, at EU om føje tid stiller bastante krav i den retning.

Vi får derfor travlt i Danmark: Hvis vi vil have grøn strøm fra solceller – og det skal vi, hvis klimamålene skal nås, og vi skal leve op til EU’s krav og ambitioner, – så skal vi gøre mere for at fremme solcelleanlæg på bygninger.

Men i dag gør vi nærmest det modsatte – ikke mindst på udlejningsejendomme. Reglerne er uklare og uigennemsigtige, og til tider endda direkte modarbejdende for den grønne omstilling. Udlejere må for eksempel ikke være direkte leverandører af grøn strøm til lejere, selvom alle parter ønsker det, og lejerne endda kan få en lavere elregning. Og mange steder er det en udfordring, at man ikke må levere strøm fra den ene matrikel til den næste.

Vi mangler i Danmark helt simpelt et samlende regelsæt for solceller og lokal produktion af grøn energi. Det spænder ben for mange private investeringer i grønne ejendomsprojekter, og det gør det snart sagt umuligt at leve op til de solcelleambitioner og -krav, som EU barsler med. Alt sammen noget, der gør det svært for ejendomsbranchen at hjælpe omstillingen til et mere bæredygtigt samfund på vej.

Læs også Ordet er dit: Fremtidens hybride arbejdsplads

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder