Foto: Xavier Turpain/Pixabay.

Det er forbudt at rebe sejlene

Overalt i ejendomsbranchen holder man vejret i øjeblikket. Udviklerne er presset af stigende materialepriser og stigende renter. Investorerne er presset af faldende afkast, og uro i geledderne på grund af uforudsigelige regeringsindgreb. Lejerne er pressede af stigende gas- og elpriser. Køberne er pressede af højere krav til egenkapital og høje priser. Og sådan kan man blive ved. Humlen er, at ingen kan overskue omfanget af usikkerheden.

Det skaber ikke bare bekymring, men også lidt gakkede situationer. Lige nu presses lønningerne op flere steder i ejendomsbranchen uagtet, at de virksomheder, der er nødt til at købe arbejdskraft dyrt ind i øjeblikket på grund af stort arbejdspres godt ved, at om få måneder er der formentlig ikke byggeprojekter til at servicere og retfærdiggøre nyansættelserne.

Det lyder dystert, men det er næppe så slemt, som det lyder. Ser vi 6-9-12 måneder frem, så har vi en ny situation, hvor vi er landet i en markedssituation, som vi kendte den fra mellemkriseårene i midten af 10erne. Med et mere normalt arbejdsmarked, en mere normal prissætning og forhåbentlig med fred i Europa.

Problemet er, at lige nu står vi der i ejendomsbranchen, hvor alle er afventende. Der bliver ventet på, at de første sælgere af ejendomme begynder at sætte et nyt markedsniveau og en ny prisdannelse kan finde sted. Men der er to spændende ting, som man skal være opmærksom på og aktivt arbejde med i det nye scenarie.

Den ene er, at det har været urimeligt nemt at tjene penge i ejendomsbranchen de seneste år. Samtidig er branchen boomet. Det tiltrækker altid nogle, der har sværere ved at klare sig i en situation, hvor innovation og hårdt arbejde er bydende nødvendigt for at skabe resultater. Der vil blive en forandring i, hvilke virksomheder og aktører, der klarer sig bedst, når markedssituationen er en helt anden, hvor dygtighed bliver meget vigtigere.

Den anden er, at herfra skal lyde en kraftig opfordring til at have meget skarpt fokus på ikke at slække på den grønne dagsorden. Ekstra klimamæssige tiltag er stadig ikke noget, som ret mange købere eller lejere vælger til af sig selv og til gengæld er det dyrt. Derfor vil det første, som man kunne fristes til at slække på, når tingene spidser til og vi ser ind i økonomisk nedgang netop være de nyvundne grønne ambitioner. Vi så det under finanskrisen, og vi vil formentlig komme til at se det igen.

Så hvordan undgår vi det? Jeg ville utrolig gerne kunne komme med et kvalificeret bud på, hvordan vi sikrer et fokus på innovative klimaløsninger den kommende tid ikke bare hos ejendomsbranchens frontfigurer. Men det er desværre ikke på lager. Gode ideer eller synspunkter på den del modtages gerne, og vi lader dem meget gerne finde vej til vores “spalter”.

Økonomisk nedgang er forbigående, hvor hårdt og ubarmhjertigt det end rammer nogle. Men klimakrisen er langsigtet, og den rammer alle. Samtidig står bygninger stadig for de berømte 40 procent af Co2-udslippet, så vi kan ikke løsne grebet på den del.

Det har været nemt nok at sætte grøn spiler de seneste år. Herfra skal lyde en kraftig opfordring til, at man meget bevidst ikke reber det grønne sejl!

Læs også Redaktørens Blog – Magtfuldkommen populisme 

Læs også Redaktørens Blog – Er der en arkitekt til stede?

Læs også Redaktørens Blog – Nyt knockout til ejendomsbranchen

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder