Kamilla Sevel.
Chefredaktør Kamilla Sevel.

Langt om længe: Sådan tog ejendomsbranchen til Folkemøde

Siden 2011 er der blevet holdt Folkemøde. De første mange år blev det kritiseret for at være indspist og primært tiltrække Djøf’ere forstået som de ansatte i centraladministrationen og så politikere, der mødte pensionerede offentligt ansatte og især skolelærere.

De første mange år var der heller ikke mange fra ejendomsbranchen, der vurderede, at de var nødt til at være på Folkemødet. Det var mest nogle arkitekter, en enkelt advokat eller måske folk fra byggebranchen, der havde “forvildet” sig til Allinge, fordi de via en organisation måske var blevet bedt om at være med i en debat eller et rollespil. Så sent som i 2023 kunne vi bringe en artikel om flere profiler, der gerne så flere fra ejendomsbranchen i Allinge, hvor Folkemødet finder sted.

Nu 13 år efter Folkemødet blev lanceret har det langt om længe ændret sig. I år var der for første gang udover organisationer med mere enkeltstående initiativer to eventområder, der var direkte sporbare til ejendomsbranchen og gjorde branchen som helhed synlig. Det er et stort skridt fremad for branchen i forhold til at komme i dialog med de mange besøgende på Folkemødet.

Vandkantsscenen var i virkeligheden en båd, hvor en lang række af branchens aktører og organisationer havde slået sig sammen om debatter cirka hver time i løbet af Folkemødets tre dage, og hvor debatterne overvejende havde debattører med fra de medvirkende parter. Båden lå centralt og fik rigtig god synlighed med sine sejl og bannere, der havde fået det samlende “‘ejendomsbranchen Vandkantsscenen” som overskrift.

DIs Byggepladsen var et innovativt sceneområde bestående af fire pavilloner sponsoreret af byggemarkedet Stark og arkitektfirmaet Henning Larsen sammen med 31 partnerorganisationer fra bygge- og anlægssektoren.

Sceneområdet var noget særligt bygget op som fire pavilloner af stilladssystemer inspireret af Bornholms karakteristiske pejlemærker som Utzons vandtårn, røgerierne, Dueodde fyr og øens sømærker.

DI Byggeri har taget initiativ til ByggePladsen for at skabe opmærksomhed om de store forandringer, herunder den grønne omstilling, uddannelse og fremtidig rekruttering, som præger sektoren og samfundet. ByggePladsen er et samlingspunkt for alle som påvirkes og er afhængig af vores byggerier, og som understreger den enorme betydning bygge- og anlægssektoren har i samfundet.

Begge initiativer er positive.

DI Byggeris ide er virkelig god og også DI Ejendom, som havde fået plads til at stå for nogle af debatterne, skal have ros for at tage teten på at skabe et område, der faktisk batter noget og danner en samlet fortælling. Det er præcis den form for opmærksomhed og “forklaring”, som branchen har brug for.

Desværre er Folkemødet allerede meget udbygget, og formentlig derfor har DI Byggeri fået en plads så langt væk fra det mest travle hovedstrøg i Allinge, at det ikke var alle, der fandt derud.

Det er synd, så uanset, at designet passede perfekt til klipperne og Østersøbagtæppet, så må man håbe det måske kan rykkes tættere på i fremtiden.

En anden ting, som gik som en rød tråd gennem flere af årets debatter både på de to dedikerede scener, men også på flere events på scener, der ikke direkte var tilknyttet branchen, var investeringer både i form af boliger og erhvervsejendomme som en understøttende del af det danske velfærdssamfund og hele klimaudviklingen.

Det er nyt, at såvel diskussionen om plejehjem eller friplejehjem og hvem, der skal bygge dem, og om den enkelte beboer i både ejer- og lejeboliger prioriterer en parkeringsplads eller grønne områder, eller hvordan vi får stoppet nedrivningsbølgen og i højere grad renoveret og transformeret, eller hvordan der skabes biodiversitet, bliver taget fra de mere nørdede platforme til noget, som er relevant for de fleste.

Det skyldes ikke mindst, at Folkemødet netop er blevet en langt mere broget forsamling end det har været før. Og det er godt.

Derfor er det også vigtigt at have endnu mere fokus på ikke at tale branchesnak, men åbne debatterne, så de er relevante og forståelige for alle tilhørere og ikke henvender sig til branchen selv.

Der er nemlig flere andre steder, hvor man kan tage den – også helt nødvendige – debat om branchens udvikling. Men det er ikke Folkemødets DNA. Det er at åbne sig for alle de andre, som ikke kender branchen indefra.

Årets initiativer var en rigtig god start på at tage det, og dermed sig selv, alvorligt i Allinge-regi for både bygge- og ejendomsbranchen.

Se flere mennesker og billeder fra Folkemødet på estatemedia.dk i reportagen mandag og Estate Medias første indtryk fra Vandkantsscenen fredag her Ejendomsbranchen har indtaget Folkemødet

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder