Kamilla Sevel.
Chefredaktør Kamilla Sevel.

Bier og blomster skal have en fast hånd

Biodiversitet! Hvis man ikke er biolog eller har en anden uddannelse indenfor samme genre med sig i bagagen, så er det de færreste, der kommer helt op at ringe over det lidt snørklede begreb, der dækker over så meget og siger så lidt.

Til gengæld er der efterhånden mange, der forsigtigt undrer sig – og måske endda glæder sig over, – at forruden ikke bliver helt så snasket, når man kører ned igennem Europa på sommerferien eller måske bare på en stille aftentur ud efter is.

Men desværre så vidner det manglende snask om, at der er mindre og mindre plads til dyr, insekter og planter, hvor de kan leve uforstyrret. Danmark er blandt de lande i Europa, som har mindst beskyttet natur, og ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er helt præcist 1.932 arter af danske dyr, planter og svampe truede og i fare for at uddø, mens mange flere er i tilbagegang.

Biodiversitet er et forfærdeligt udtryk, fordi det bliver så teknokratisk. Det appellerer ikke til vores hjerter, som kattevideoer på instagram eller grise, der får kappet halen. Men det dækker over, at der er plads til alle, lige fra planter, der omdanner energi fra solen, til bakterier, der giver planterne en sund jordbund at vokse i, får dem bestøvet, så vi kan få æbler, pærer og jordbær og ikke mindst havenes cyklus, der også er stærkt afhængig af levende organismer. Foruden det åbenlyse, som de fleste er opmærksomme på; nemlig at træer og andre planter omdanner CO2 til ilt.

Kort sagt giver biodiversitet os både “ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne og hjælper os med at bekæmpe klimaforandringer og tilpasse os og mindske påvirkningen af naturkatastrofer”, som EU skriver i deres beskrivelse af, hvorfor det er så vigtigt. Og da det hele hænger sammen, så kan udryddelse af bare en enkelt art få konsekvenser for hele fødekæden.

Det er umuligt at kende de præcise konsekvenser for mennesker af en masseudryddelse, men vi ved, at forskelligheden i naturen gør det muligt for os at trives. Eller kort sagt. Det er rigtig vigtigt for os med biodiversitet og ikke bare en lidt halvsmart vej til mindre vedligehold under slogans som “Vild med Vilje”.

Omvendt må man også erkende, at der er ikke så mange, der har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvor vigtigt det egentlig er, og der er stadig ejerforeninger som ikke ønsker flere blomster eller “biodiversitet”, for “så kommer der flere hvepse og bier, og det vil vi ikke have på altanerne”. Eller viceværter, som er stolte over at have slået græsset, som deres kollega tilsyneladende havde “glemt”, fordi de ikke ved bedre (endnu).

Der er altså et stykke vej, og som med klimakrisen har vi bare ikke rigtig tiden til at arbejde med stille nudging i den rigtige retning, for imens dør arterne omkring os.

Derfor er det et skridt i den rigtige retning, når der bliver taget initiativer til at sætte fokus på sikring af biodiversitet, hvilket med mere klare ord er at sørge for, at vi ikke slår endnu flere dyr, planter og insekter ihjel, men tværtimod hjælper dem med at finde steder at leve.

Naturligvis er der bedst muligheder for det i den helt frie natur, men jo mere jo bedre, og både for biodiversitetens skyld, men også for de mennesker, der bor  i byerne, er det vigtigt også at inkludere dem.

I denne uge kunne 19 grundejere i København så offentliggøre, at de er gået sammen om at arbejde fokuseret med biodiversitet. Det er meget positivt især fordi, de 19 grundejere sidder på 40 procent af Københavns grundarealer. Men det, der falder i øjnene er, at det på nær nogle få er “the usual suspects”. 8 af de 19 parter er offentlige, og det må siges at være naturligt, at de tapper ind i dagsordenen. Yderligere 5 er almene boligselskaber, mens kun 6 er private eller institutionelle investorer.

Så selvom det er et stort areal, – hvilket bestemt er godt og kæmpe respekt for dem, der står frem og tager tørnen, – så er der også et meget stort potentiale for at få flere med. Og i modsætning til klimakrisen, hvor det kan være ret uoverskueligt at finde løsninger, der virkelig batter på mikroniveau, så er det meget nemmere at skabe levesteder for dyr og planter på selv det mindste areal.

Så det er virkelig positivt, at der er nogle, der nu er gået sammen og starter et sted. Men mange flere bør følge efter og tale højt om, hvad de gør for at imødekomme behovene fra dyr og planters side. Hver dag kan jeg fra mit kontor se ud på de yndigste blomster i en tæt græs-mos mini-mark i centrum af København i stedet for tagpap, som der var for tre år siden. Ejendommen ejes ikke af nogle af de 19, men selv små initiativer gør en forskel. Jo flere, jo bedre og jo flere, der gør opmærksom på det, og kan inspirere andre, – jo bedre.

Derfor herfra en opfordring om at arbejde meget hurtigere og om at lægge pres på mange flere ejendomsejere i København, men også i resten af landet. Biodiversitetskrisen har noget så banalt som sit brede og lidt for teoretiske navn imod sig, men det gør  ikke indholdet og vigtigheden mindre.  Så lad os tale om flere blomster og bier – det er meget mere interessant, og det virkelig interessante er, at vi i ejendomsbranchen kan gøre en forholdsvis stor forskel for forholdsvis små penge.

Og så til spoileren, som jeg lovede i starten af kommentaren. For hvilken international mærkedag var det i netop denne uge? Rigtig gættet! Onsdag den 22. maj var FNs internationale biodiversitetsdag. Og hvis jeg ikke havde researchet til denne kommentar var det gået hen over hovedet på mig. Hvad med dig?

God weekend. Husk at nyde naturen!

Læs også 19 selskaber går sammen om at sikre mere biodiversitet i København

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder