Partner Peter Winther er Executive Director og chef for Capital Markets i Colliers i Danmark. Foto: Colliers

Ordet er dit: Normalt transaktionsniveau trods unormale tider

Ordet er dit-indlægget er skrevet af partner Peter Winther, der er Executive Director og chef for Capital Markets i Colliers i Danmark

Værdien af de ejendomme, som blev handlet i første kvartal 2022, rundede 15,2 mia. kr. Dermed er investeringsniveauet faldet efter et rekordtravlt 2021, hvor der blev handlet ejendomme for 19,5 mia. kr. i første kvartal og 105 mia. kr. over hele året.

Tager man de samfundsmæssige omstændigheder i betragtning, har der dog stadig været travlt på ejendomsmarkedet.

Aktiviteten var lidt lavere end i samme kvartal i 2021, men ser man det i lyset af både stigende renter og inflation samt generel usikkerhed som følge af invasionen af Ukraine, har der været en fin aktivitet på ejendomsmarkedet i første kvartal.

Det er fortsat meget kapital allokeret til ejendomsmarkedet, som tilbyder attraktive risikojusterede afkast, og den stigende inflation øger efterspørgslen efter realaktiver. Kigger vi på de igangværende salgsprocesser, er der grund til at forvente stigende transaktionsaktivitet i indeværende kvartal.

Stor interesse for sikre ejendomme og detail

Interessen for investeringer med lav risiko har betydet, at de sikre ejendomsinvesteringer, de såkaldte core-ejendomme, udgjorde over 63% af de solgte ejendomme i første kvartal.

Det var især inden for kontor- og boligejendomme, interessen var størst, og særligt boligejendomme dominerede med over 40% af den samlede transaktionsvolumen.

Et andet segment, der oplevede stigende interesse fra investorerne, var butikker, som repræsenterede omkring 23% af transaktionsvolumen.

Den høje volumen skyldes især Cibus Nordic Real Estates køb af en portefølje af supermarkeder til knap 2,1 mia. kr. Men tallene fra første kvartal tyder på, at investeringslysten i detailsegmentet generelt er på vej tilbage efter en periode, hvor investorerne har været skeptiske overfor dette segment. Til gengæld har specielt supermarkeder vist sig som et robust investeringssegment under pandemien.

Fortsat høj aktivitet blandt udenlandske investorer

De udenlandske investorer, som har øget deres tilstedeværelse i Danmark de seneste år, fortsatte trenden i januar, februar og marts og stod for over 40% af den samlede transaktionsvolumen.

De mærker også usikkerheden. Men for dem behøver det ikke at betyde en lavere allokering til Danmark i forhold til andre lande, fordi vores position som safe haven baseret på en stærk økonomi og Nato-medlemskab bliver endnu mere væsentlig.

Især de helt store internationale investorer var meget aktive og konkurrencedygtige i de største handler og især på boligejendommene, hvor der fortsat blev handlet til rekordlave afkast. Men den stigende rente betyder, at investorernes nettostartafkastkrav ikke vil fortsætte med at falde, og de investorer, som er mest afhængige af finansiering, er ramt af både højere finansieringsrenter og lavere belåningsgrader.

Transaktionsvolumen for de enkelte kvartaler kan være stærkt påvirket af enkelttransaktioner

Den opgjorte transaktionsvolumen er i øvrigt anskuelighedsundervisning i, hvorfor der kan være store forskelle i opgørelserne. I sidste halvdel af december 2021 blev to transaktioner, ATP’s salg af Ørsteds domicil i Gentofte og Castlelake’s salg af Bostad, offentliggjort. Disse to transaktioner, i alt næsten 6 mia. kr., var begge betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne, som forelå i 1. kvartal 2022. Vi har hos Colliers valgt at medregne disse knap 6 mia. kr. i 2021 – fordi parterne på dette tidspunkt indgik endelige og gensidigt forpligtende aftaler. Var de i stedet medregnet i 1. kvartal i år, havde vi set et all-time-high 1. kvartal.

Læs alle Ordet er dit-indlæg på estatemedia.dk her

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder