Version mc-20221004

Vilkår og betingelser for medlemskab af More Club

 1. Disse vilkår og betingelser gælder for Estate More Club. Estate More Club giver medlemmerne visse rabatter og første-valg (hvis muligt) på arrangementer afholdt af Estate Media Nordic ApS (“Estate Media”), baseret på det valgte niveau i More Club. Desuden får medlemmet adgang til visse nyheder, der normalt er betalingsbetingede (Estate Pluss), og Estate Magazine sendes til medlemmets postadresse. Adgang til Estate Pluss og Estate Magazine er omfattet af særskilte vilkår og betingelser, der findes her og her.
 2. Bestilling af medlemskab af Estate More Club skal ske online på estatekonference.dk/more eller ved henvendelse til vores kontor.
 3. En bestilling er bindende, og ved bestilling accepteres disse vilkår og betingelser af den virksomhed, der køber adgangen. Virksomheden skal sikre sig, at de personer som den giver adgang til, overholder disse vilkår og betingelser.
 4. Virksomheden kan give adgang til det antal personer, der er angivet i forbindelse med bestillingen. Når en person har fået adgang, defineres vedkommende som et “Medlem”, der er indehaver af et “medlemskab”.
 5. Et medlemskab er personligt og må ikke deles med andre personer.
 6. Et medlemskab er gyldigt i 12 måneder fra datoen for bestillingen, medmindre andet er aftalt. Fakturering sker umiddelbart efter bestillingen, og betaling forfalder [X] dage efter fakturadato.
 7. Et medlemskab er først gyldigt, når betalingen er foretaget.
 8. Hvis et Medlem fratræder den virksomhed, der har købt adgangen, kan medlemskabet overdrages til en anden ansat i virksomheden. En ændring af medarbejder skal meddeles Estate Media, før tilmelding til arrangementer kan finde sted.
 9. Medlemskabet af Estate More Club og brugen af dets fordele og rabatter, kan ikke kombineres med andre medlemsfordele eller rabatordninger uden forudgående aftale med Estate Media.
 10. Medlemskaberne fornyes automatisk hver 12. måned. Opsigelse af eventuelle medlemskaber skal ske ved skriftlig henvendelse til Estate Media i forbindelse med modtagelse af fakturaen for en ny periode.
 11. Et Medlem kan tilmelde sig arrangementer i løbet af medlemsperioden. Hvis et Medlem bekræftes som tilmeldt til et arrangement i løbet af medlemsperioden, men dette arrangement flyttes til at blive afholdt efter udløbet af Medlemmets medlemsperiode, er deltagelse i arrangementet stadig omfattet af medlemskabet.
 12. Estate Media forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og indholdet af Estate More Club uden varsel. I tilfælde af ændringer vil disse gælde fra næste genindmeldelse af medlemskabet. Estate Media forbeholder sig retten til at ændre priser, indhold og betingelser for de medlemskaber, der tilbydes nye medlemmer eller til den nye abonnementsperiode uden varsel.

Tilmelding til arrangementer

 1. Tilmelding til et arrangement er bindende. I tilfælde af udeblivelse – uden at have afbestilt senest dagen før – vil der blive faktureret et administrationsgebyr på kr. 1.000, – til virksomheden. De generelle vilkår og betingelser for Estate Medias arrangementer gælder for deltagelse på arrangementer.
 2. Medlemmer er så vidt muligt garanteret plads på alle arrangementer, der er omfattet af det specifikke medlemskab. For Ejendomsdage/Boligdage gælder den garanterede plads kun for platinkortindehavere, som skal bekræfte, at de ønsker at benytte pladsen senest 3 måneder før arrangementet for at sikre pladsen.
 3. Der ydes ingen kompensation til Medlemmer, der ikke kan tilbydes deltagelse i arrangementer, der er fuldt bookede.
 4. I tilfælde af aflysning eller ændringer af en konferencedag ydes der ingen kompensation til Medlemmerne.

Diverse

 1. Der kan ikke kræves erstatning for indirekte tab af Medlemmerne eller af den virksomhed, der giver adgang til Medlemmerne, i henhold til disse vilkår og betingelser. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabt fortjeneste af enhver art, tabte besparelser eller krav fra tredjemand, herunder krav fra tredjemand som følge af medlemmernes overtrædelse af vilkår fra tredjemand.
 2. Estate Medias ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det beløb, som virksomheden har betalt for Medlemmets deltagelse i More Club.
 3. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser er i deres helhed underlagt dansk ret.
 4. Hvis en tvist ikke kan løses gennem forhandlinger eller mægling, kan en part kræve, at tvisten afgøres endeligt ved de almindelige domstole i Danmark. Værnetinget skal, medmindre andet følger af ufravigelig lov, være Estate Medias værneting.
 5. Eventuelle henvendelser vedrørende More Club kan rettes til:
  Estate Media
  CVR-nr. 31271835
  E-mail adresse: info@estatemedia.dk

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her