Estate Media –

Nyheder – Danmark

Abonnementsvilkår for abonnement på Estate Pluss

1) Bestilling af Estate Pluss kan ske online på www.estatemedia.dk/dk/pluss-abonnementer eller telefonisk til vores kontor på tlf. 28 34 03 19.

2) Bestilling er bindende, og ved bestilling accepteres gældende regler og betingelser, herunder fraskrivelse af 14 dagesfortrydelsesreglen.

3) Medlemskabet er personligt.

4) Fakturering sker umiddelbart efter bestilling.

5) Abonnementet fornyes automatisk efter udløbet af den valgte periode. Afmeldelse af medlemskabet skal ske ved skriftlig henvendelse til Estate Media Nordic ApS i forbindelse med modtagelse af faktura for ny periode. Ved manglende betaling lukkes adgangen umiddelbart.

6) Estate Media Nordic ApS forbeholder sig ret til at ændre betingelser for abonnementet uden varsel. Ved ændring af betingelser vil disse være gældende fra førstkommende gentegning af abonnementet. Estate Media Nordic ApS forbeholder sig ret til at ændre priser, indhold og betingelser uden varsel.

7) I forbindelse med oprettelse af et abonnement på Estate Pluss får du brugernavn og password. Disse login-oplysninger er strengt personlige og må ikke benyttes af andre. Estate Media Nordic ApS forbeholder sig ret til at stoppe adgangen uden yderligere varsel ved formodning om misbrug samt opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning uden kompensation for en eventuelt betalt resterende abonnementsperiode. Estate Media Nordic ApS forbeholder sig desuden ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misbrug af login oplysninger og øvrig misligholdelse af aftalen.

8) Prisen for abonnementet kan ændres uden varsel i forbindelse med fornyelse af en abonnementsperiode.

9) Abonnementet på Estate Pluss betales forud i forhold til den valgte periode. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges Estate Media Nordic ApS’ sædvanlige rykkergebyr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso. Den valgte periode skal betales uanset, at adgangen på grund af manglende betaling er annulleret af Estate Media Nordic ApS.

10)  Abonnementet kan opsiges ved telefonisk henvendelse eller pr. e-mail.

11) Estate Media Nordic ApS yder ikke erstatning for manglende adgang til tjenesten, som skyldes for eksempel servernedbrud af kortere varighed, manglende digital adgang hos kunden eller lignende. Estate Media Nordic ApS er ikke erstatningsansvarlig under nogen omstændigheder for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes brugen af produktet eller manglende mulighed for at anvende dette. Der ydes ikke garanti for funktion eller tilgængelighed. Estate Media Nordic ApS yder heller ikke erstatning, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

12)  Abonnementsoplysninger om abonnenterne af Estate Pluss opbevares og behandles fortroligt. Oplysningerne bruges kun i forbindelse med levering af Estate Pluss og til forbedring af tjenesten og Estate Media Nordic ApS’ øvrige produkter. Oplysningerne deles på intet tidspunkt med eksterne interessenter. Oplysningerne kan ved henvendelse til Estate Media Nordic ApS slettes, hvis ønsket.

13)  Alt indhold på Estate Pluss og på estatemedia.dk under ovenstående abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må hverken kopieres eller videregives. Indholdet må udelukkende printes til eget brug. Enhver anden form for brug af indholdet kræver skriftlig tilladelse fra Estate Media Nordic ApS.

Kommende konferencer

Torsdag den 13. august kl. 09:00

VENTELISTE - Erhvervs- og boligmarkedet i Roskilde

- investering og udvikling mod 2021

Torsdag den 20. august kl. 09:00

VENTELISTE - Erhvervslejeloven

- nyeste afgørelser og praksis

Estate Podcast

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland