Konferencer

!Erhvervslejeloven


Udfordringerne med erhvervslejekontrakter udvikler sig. Ikke mindst fordi den måde erhvervsejendomme udnyttes på, hele tiden optimeres og ændres i takt med skiftende krav fra lejerne.

På dette seminar underviser nogle af branchens mest erfarne eksperter i erhvervslejelovens vigtigste bestemmelser og ikke mindst i, hvordan den nyeste retspraksis påvirker dem. Hvordan ser den typiske erhvervslejekontrakt ud i 2022, og hvordan ser foretrukne modeller og faldgruber i et erhvervslejemåls livsforløb ud fra start herunder med aftaleindgåelsen, afståelses- og fraflytningssituationer?

Hvordan forholder udlejer sig i forbindelse med lejers ønske om fremleje og afståelse. Hvilke rettigheder har lejer, henholdsvis udlejer? Hvordan sikrer man sig bedst muligt, og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke krav kan udlejer stille? Hvordan forholdes der til andre lejere i ejendommen? Hvordan sikres udlejers rettigheder bedst muligt? Og hvad sker der, hvis lejer går konkurs?

Seminaret vil også komme ind på typiske problemstillinger som hvordan forholdes der i forbindelse med fraflytning af et lejemål? Hvilken stand skal lejemålet afleveres i, og hvilken betydning har fordelingen af vedligeholdelsesforpligtelserne gennem lejeperioden? Er lejer forpligtet til at betale leje i en istandsættelsesperiode? Hvordan sikres en fair kapitalisering? Der medtages eksempler fra praksis, som illustrerer typiske problemstilleringer.

Download/Print Program TilmeldingKontakt

For spørgsmål om værtskab, praktiske informationer, m.v.
Konferencekoordinator
Amalie von Spreckelsen
22 76 38 49
[email protected]
For spørgsmål om talere, indhold og program
Konferencechef
Kim Plesner
51 15 93 31
[email protected]
For spørgsmål om betaling, fakturering, log-in, m.v.
Office Manager
Elisabeth Brahe
22 16 19 39
[email protected]
For spørgsmål om Estate Connect App
Teknisk chef
Jacob Bøegh
25 38 10 11
[email protected]
For spørgsmål om More Club, On Demand og partnerskaber
Kommerciel chef
Jonas Linke
51 53 83 50
[email protected]
For spørgsmål om Pluss, partnerskaber og Magasin
Markedschef
Michael Mortensen
28 34 03 19
[email protected]
De næste konferencer
 Se alle konferencer