Konferencer

!Erhvervs- og boligmarkedet i Odense


Visionen er, at 2020-2030 bliver Odenses årti. Der bliver investeret milliarder i byudvikling, infrastruktur og robotter og det skaber en naturlig interesse på både bolig- og erhvervssiden.

Odense er Danmarks tredjestørste by. Der er befolkningstilvækst, flere nye bydele skyder op og områder som Campus Odense, Cortex Park og OUH er sammen med den nye letbane med til at skabe overskrifter i medierne. Desuden står boligområdet Vollsmose foran et stort udviklingsprojekt, der skal skabe en hel ny bydel henover de næste syv år. 

Konferencen om erhvervs- og boligmarkedet i Odense giver et overblik over mulighederne netop nu og går tæt på de konkrete investeringsmuligheder. Desuden ser vi nærmere på en række af de store udviklingsprojekter, deres status og fremdrift og rammebetingelserne for Odenses udvikling.

Download/Print Program TilmeldingPartnere

Kontakt

For spørgsmål om værtskab, praktiske informationer, m.v.
Konferencekoordinator
Amalie von Spreckelsen
22 76 38 49
[email protected]
For spørgsmål om talere, indhold og program
Konferencechef
Kim Plesner
51 15 93 31
[email protected]
For spørgsmål om betaling, fakturering, log-in, m.v.
Office Manager
Elisabeth Brahe
22 16 19 39
[email protected]
For spørgsmål om Estate Connect App
Teknisk chef
Jacob Bøegh
25 38 10 11
[email protected]
For spørgsmål om More Club, On Demand og partnerskaber
Kommerciel chef
Jonas Linke
51 53 83 50
[email protected]
For spørgsmål om Pluss, partnerskaber og Magasin
Markedschef
Michael Mortensen
28 34 03 19
[email protected]
De næste konferencer
 Se alle konferencer