Konferencer

!WEBINAR ON DEMAND Ungdoms- og studieboliger


Der er stor efterspørgsel på ungdoms- og studieboliger i landets største byer. Alene i København har der de seneste 12 år været en netto årlig tilflytning på ca. 10.000 unge og studerende mellem 20-24 år. Manglen på ungdoms- og studieboliger, der er til at betale, har da også haft stort politisk fokus og et udpræget ønske om at gøre noget ved problemet nu, har ført til en række lempelser på bl.a. krav til friarealer, parkeringspladser og boligstørrelsesbestemmelser.

I København er der målsætninger om at bygge 12.000 ungdoms- og studieboliger over de kommende år, heraf skal 4.500 være private. I landets andre store studiebyer er der også stor efterspørgsel på ungdomsboliger, der er til at betale og her kan man måske lade sig inspirere af tilgangen i Hovedstaden. 

På dette webinar sætter vi fokus på udviklingen af ungdoms- og studieboliger, når vi i selskab med tre centrale aktører diskuterer både midlertidige og langsigtede løsninger. Vi drøfter, hvordan ungdomsboliger kan være en attraktiv forretning for private udviklere og diskuterer de politiske rammer, bæredygtige løsninger og de gode koncepter. 

Download/Print ProgramDeltagende virksomhederEstate Media
Socialdemokratiet
UBS BOLIG
Cph Village

Kontakt

For spørgsmål om værtskab, praktiske informationer, m.v.
Konferencekoordinator
Amalie von Spreckelsen
22 76 38 49
[email protected]
For generelle spørgsmål om Estate konference
Konferencechef
Mia Skjoldstrand
29 41 98 81
[email protected]
For spørgsmål om betaling, fakturering, log-in, m.v.
Office Manager
Elisabeth Brahe
22 16 19 39
[email protected]
For spørgsmål om talere, indhold og program
Program- og indholdsansvarlig
Kim Plesner
51 15 93 31
[email protected]
For spørgsmål om More Club, On Demand og partnerskaber
Kommerciel chef
Jonas Linke
51 53 83 50
[email protected]
For spørgsmål om Pluss, partnerskaber og Magasin
Markedschef
Michael Mortensen
28 34 03 19
[email protected]
De næste konferencer
 Se alle konferencer