Konferencer

!Byggeriets nye aftalevilkår (AB-systemet)


Konferencen er allerede afholdt

Indhold
På seminaret gennemgås de endelige versioner af AB 18 og ABT 18 og særligt de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og ABT 93. Derudover gennemgås de fire appendikser, som er udarbejdet i tilknytning til de nye standardvilkår. Gennemgangen er fokuseret på de ændringer, som man skal tage højde for i forbindelse med såvel udarbejdelse af udbud, tilbud og kontrakt som under selve udførelsesperioden. På seminaret vil der blive berørt emner som entreprenørprojektering, planlægning af udførelse, tid og økonomi, kvalitetssikring og mangler, betaling og sikkerhed, ændringer i arbejdet, relevante frister for parterne og tvisteløsningsmuligheder mv.

Baggrund
AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93. Disse aftalevilkår er blevet revideret i et AB-udvalg, og fremadrettet skal der anvendes nye aftalevilkår i stedet for de kendte standardvilkår.

Arbejdet med en revision blev påbegyndt i 2015, og de nye standardvilkår blev offentliggjort 21. juni 2018. AB-udvalget anbefaler, at de nye standardvilkår tages i brug ved indgåelse af aftaler fra den 1. januar 2019 og senere

Årsagen til igangsættelsen af revisionen var bl.a., at byggeriets samarbejdsformer og praktiske udførelse har udviklet sig markant siden sidste ændring af reglerne. Dele af indholdet af AB-reglerne i dag er ikke tidssvarende i forhold til at håndtere de nye krav, som byggeriet stiller til et aftalegrundlag, og en lang række af de kontrakter, der i dag indgås ved bygge- og anlægsarbejder, indeholder således fravigelser fra AB-systemet. Derudover har der været et behov for at se på, om det danske AB-system kan gøres mere internationalt genkendeligt, så interessen for det danske marked øges blandt udenlandske og internationale virksomheder, og så der sikres en effektiv konkurrence.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltagerne en indføring i de væsentligste ændringer i de endelige versioner af AB 18 og ABT 18, og som fraviger fra de kendte regler i AB 92 og ABT 93. Deltagerne vil blive klædt bedre på til at håndtere de kommende kontraktforhandlinger med de nye vilkår og til at håndtere anvendelsen af de nye vilkår undervejs gennem en entreprisesag. Deltagerne vil ligeledes få indsigt i mulighederne for tvisteløsning efter de nye vilkår.

Download/Print ProgramDeltagende virksomhederOfficeOrganize
Lendager Group
Plan1 Cobblestone Architects
T+ Corporate Finance
Junker Projektudvikling A/S
Flexlaw ApS
Amalie Search & Selection ApS
Jakobsen International A/S
Ole M Svendsen
Söderberg & Partners
Estate Media
Grundejernes Investeringsfond
Danske Bank A/S
KEA
Difko Administration A/S
HSK Management & Rådgivning ApS
Kromann Reumert
LE34 A/S
Difko
Krarup-Ejendomme ApS
Protica Invest A/S
CUBUS.nu
Skau Reipurth & Partnere

Kontakt

For spørgsmål om værtskab, praktiske informationer, m.v.
Konferencekoordinator
Amalie von Spreckelsen
22 76 38 49
[email protected]
For spørgsmål om talere, indhold og program
Konferencechef
Kim Plesner
51 15 93 31
[email protected]
For spørgsmål om betaling, fakturering, log-in, m.v.
Office Manager
Elisabeth Brahe
22 16 19 39
[email protected]
For generelle spørgsmål om Estate konference
Projektleder
Trine Risgaard Larsen
25 56 69 76
[email protected]
For spørgsmål om More Club, On Demand og partnerskaber
Kommerciel chef
Jonas Linke
51 53 83 50
[email protected]
For spørgsmål om Pluss, partnerskaber og Magasin
Markedschef
Michael Mortensen
28 34 03 19
[email protected]
De næste konferencer
 Se alle konferencer