Konferencer

!Fremtidens kontor


Arrangementet er allerede afholdt

Indhold
På denne konference ser vi på udviklingen i kontormarkedet, på en række af de nye tendenser og på den måde de bliver omsat på i praksis.

Vi går tæt på en række af de domiciler og co working koncepter, der i øjeblikket skyder op og de ideer og tanker, der ligger til grund. Vi sætter fokus på kontorindretning, og hvordan vi optimalt også udnytter de eksisterende bygninger, vi har til rådighed, så de passer bedst til de lejere, som skal bruge dem.

Baggrund
Kontormarkedet er i opbrud. Tomgangen er på vej ned, men kravene til ejendommene er samtidig på vej op og ikke mindst fleksibiliteten både på det fysiske, teknologiske og kontraktmæssige område. Fremtidens lejekontrakter og efterspørgsel kommer til at afspejle, at vidensarbejde kan foregå alle steder – fleksibelt arbejde er blevet normen.

Moderne kontorarbejdspladser er både fleksible, mobile og dynamiske – så både videndeling, faglig fordybelse og kollegialt samvær og netværk skal understøttes. Der skal tænkes i kvalitet – både i forhold til de mangfoldige faciliteter som kontoret/arbejdspladsen skal indeholde, men også i de mange tilbud som knyttes til kontorlejemålet, der hver især handler om at fremme netværksdannelser, co-working og innovation.

De nye generationer, der kommer på arbejdsmarkedet nu, ser sig selv som frie fugle og sammensætter selv deres eget arbejdsliv og samarbejder i netværk på kryds og tværs. De unge opstartsvirksomheder – morgendagens store virksomheder og ofte før man aner - efterspørger andre fysiske rammer end det traditionelle domicil, og afledt af dette behov vil der specielt i de større byer som København og Århus med rivende hast skyde nye kontor koncepter op. En lejekontrakt i disse koncepter kan være på 1 måned af gangen og fokus er udover at deles om en lang række faciliteter også at dele netværk – at samskabe og samarbejde.

Hvordan vil disse trends og tendenser påvirke det traditionelle kontormarked? Hvad betyder det for både indretning, afregning og lejemåls varigheder? Vi har gennem de sidste 8 år set, at både mindre og større virksomheder lejer sig ind i delevenlige kontorbygninger, hvor de har adgang til fælles receptioner, kantine og møderum med ejendommens øvrige lejere for på den måde at kunne tilbyde virksomhedens medarbejderne en palette af tilbud og fleksibilitet samtidig med, at de ikke selv skal stå for den egentlige drift af ejendommen. Men de koncepter vi nu ser skyde frem tænker koncepterne videre. Nu handler det også om at bringe mennesker og viden sammen for at udvikle innovative nye virksomheder.

Med andre ord er fleksibiliteten tænkt i videst muligt omfang – både i tilgang til de rigtige rum & faciliteter såvel som i adgang til viden og mennesker, og såvel ejendomsbranchen som brugerne kommer til at forholde sig til, hvordan fremtidens kontor bedst muligt udvikles, så det understøtter virksomhedernes bundlinjer og fortsat er en god og langtidssikret ejendomsinvestering.

Mål med konferencen
At få indblik i, hvordan kontormarkedet udvikler sig, hvilke behov fremtidens organisationer ønsker, at de fysiske rammer skal understøtte og hvilke succeskriterier medarbejderne har for den gode arbejdsplads samt hvordan man sikrer, at fremtidens kontorejendomme værdisikres og styrkes som investeringsmål.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ansvarlige for valg af domicil og fysiske rammer, til investorer, økonomidirektører, ejendomsselskaber, erhvervsmæglere, HR-chefer og arbejdspladsansvarlige, projektudviklere, rådgivere, erhvervslejere, entreprenører, arkitekter, ejere af kontorejendomme og finansielle aktører samt alle, der i det daglige er involveret i at videreudvikle kontormarkedet så det optimalt understøtter den værdiskabelse og de kulturer og arbejdsprocesser, som fremtidens organisationer efterspørger og forventer at få understøttet.

Pris for deltagelse
Standarddeltager kr. 3995,- eks.moms
Medlem af Byggesocietetet kr. 3495,- eks. moms
Medlem af Estate More Club kr. 0,- Læs mere  her

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.

Tilmeldingen er bindende.

For at fremgå på deltagerlisten, er det vigtigt, at vi har tilmeldingen senest 4 hverdage inden seminaret, men det er muligt at tilmelde sig frem til afholdelse, hvis der er ledige pladser.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.  
Salgs-og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer  her

Download/Print ProgramPartnere
Deltagende virksomhederExometric
OfficeOrganize
Arealoptimering.dk
Bygningsstyrelsen
University of Southern Denmark (SDU) Department of Entrepreneurship and Relationship Management
NREP
Tetris A/S
MTRE ApS
Scion DTU A/S
Carlsberg Byen P/S
Better CPH A/S
ATP Ejendomme A/S
SIGNAL Arkitekter
NCC Property Development A/S
ISS Facility Services
Nybolig Erhverv København A/S
LINK arkitektur
Sadolin & Albæk A/S
Estate Media
Ole Hagen arkitekter
Sadolin & Albæk Udlejning Aps
CBRE Advisory PJM
Arbejdsmiljøeksperten A/S
Nykredit Realkredit A/S
2move ApS
LINK arkitektur A/S
MicroShade A/S
JN Construction A/S
Colliers International Danmark A/S
BRF Kredit
Signal Arkitekter
CBRE
Natural Greenwalls
KLP Ejendomme A/S
Alpha Advokater P/S
Freja Ejendomme
CBRE A/S
Spacelab Arkitekter
Siemens A/S
Danske Bank
Rendbæk Consulting
ISS
PensionDanmark
Skel.dk
Sweco Danmark A/S
RAINMAKING LOFT
Normasym
Newsec
Bruun & Hjejle
Orbicon
Colliers International Danmark

Kontakt

For spørgsmål om værtskab, praktiske informationer, m.v.
Projektleder
Bo Valsted
(+45) 22 72 00 14
[email protected]
For spørgsmål om talere, indhold og program
Konferencechef
Kim Plesner
(+45) 51 15 93 31
[email protected]
For spørgsmål om betaling, fakturering, log-in, m.v.
Office Manager
Elisabeth Brahe
(+45) 22 16 19 39
[email protected]
For spørgsmål om Estate Connect App
Teknisk chef
Jacob Bøegh
(+45) 25 38 10 11
[email protected]
For spørgsmål om More Club, On Demand og partnerskaber
Account manager
Didde Eg Jensen
(+45) 28 19 20 63
[email protected]
For spørgsmål om Pluss, partnerskaber og Magasin
Markedschef
Michael Mortensen
(+45) 28 34 03 19
[email protected]
De næste konferencer

Finansiering af ejendomme

 Tilmeld 

Erhvervs- og boligmarkedet i Odense

 Tilmeld 

Intelligent parkering i den grønne by

 Tilmeld 

Erhvervs- og boligmarkedet i København

 Tilmeld 

Nordisk træbyggeri

 Tilmeld 

Business Arena Copenhagen 2022

 Tilmeld 
 Se alle konferencer