Lynetteholm. Illustration: Tredje Natur/Arkitema/Cowi.

Lynetteholm bliver ikke sat på pause

By & Havn kan fortsætte sit arbejde med Lynetteholm.

Det står klart efter at selskabet fredag formiddag har fået medhold i Østre Landsret.

Det er Klimabevægelsen i Danmark, der i øjeblikket kører en retssag mod Transportministeriet og udviklingsselskabet By & Havn, der er Lynetteholms bygherre.

I den forbindelse skulle Østre Landsret fredag afgøre om byggeriet af den kunstige ø ud for København skulle sættes på pause eller ej, mens retssagen pågår.

Her afgjorde Østre Landsret altså, at projektet kan fortsætte, selvom retssagen er i gang.

Det er advokat og partner Jacob Schall Holberg fra Bech-Bruun, der har ført sagen for By & Havn, og han er tilfreds med landsrettens kendelse.

– Landsrettens kendelse er meget klar, og landsretten finder ikke, at Klimabevægelsen har påvist et rimeligt grundlag for, at Lynetteholms anlægslov er ugyldig. Klimabevægelsen har dermed ikke kunnet dokumentere deres påstand om, at Lynetteholm medfører en risiko for en væsentlig påvirkning på Østersøens havmiljø, og at projektet er vedtaget i strid med internationale regler.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, glæder sig også over afgørelsen.

– Vi har i dag fået landsrettens blåstempling af Lynetteholms miljøundersøgelser, og det har stor betydning for hele projektet og de mange dygtige medarbejdere, der hver dag arbejder med Lynetteholm, siger hun.

Selve hovedspørgsmålet i retssagen går på, om der er blevet taget tilstrækkeligt hensyn til klima, miljø og demokrati i forbindelse med vedtagelsen af Lynetteholm.

Selvom By & Havn fredag har vundet retssagen om hvorvidt byggeriet skal stoppes eller ej, så skal selve retssagen først afgøres senere.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder