Brug ikke. Forkert format.

Udfordringerne i kontormarkedet er ikke overstået

Kontorejendomme har altid været et af de vigtigste aktiver i ejendomsmarkedet. Sågar har vi set adskillige institutionelle investorer i Danmark, der gennem årene skilte sig af med alt andet end erhvervsejendomme. Boliger ville de slet ikke røre ved.

Mange af dem har nu igen ændret strategi og er før eller siden kommet tilbage i boligmarkedet, og nu er det kontorer, som mange er usikre på. Det kan på overfladen måske godt undre.

Internationalt er den væsentligste årsag, at der er tvivl om, hvor stort behov, der egentlig er for kontorer fremadrettet. Og ikke mindst om der er brug for den type kontorer, som er på markedet. Det gør de internationale investorer tilbageholdende, at det er svært at få folk tilbage på kontoret i store traditionelle kontormarkeder som London og New York. Lange pendlertider og uinspirerende kontorer er med til at gøre ledelsesopgaven svær.

Den moderne leder skal bevæge sig langt ud over organisations-, strategi og ledelsestermerne og bevæge sig ind i at tilføre noget, der ligner Kaospiloternes virkeområde. Nemlig påtage sig en opgave om at skabe kultur, hjemlighed og – for at bruge et ord oppe i tiden – forbundethed.

I Danmark er det indtil videre gået ret godt med at få folk tilbage. Med vores forholdvis korte pendlertider og store sociale homogenitet har vi set mange rykke tilbage til kollegaerne og fællesskabet.

Det har givet lidt længere frist til de ledere, der føler sig presset til deres max-kapacitet, når de bliver spurgt om, hvordan de vil skabe en attraktiv virksomhedskultur fremfor bare at forlange, at folk kommer ind på kontoret.

Men en ting er, at mange ledere gerne vil trække medarbejderne tilbage på kontoret. Samtidig vil de også gerne høste frugterne af mere hjemmearbejde og skære ned på kvm. både i nye og eksisterende kontorprojekter og -lokaler.

Det gælder blandt andet en række af de virksomheder, der netop nu flytter i nye domiciler, der således allerede har indregnet, at medarbejderne arbejder hjemme – også selvom de ikke gør det.

Så har man egentlig krav på en arbejdsplads som medarbejder? Er det okay, at dagens plads bliver i en sofa eller ved et højbord, som er det, vi indretter meget af i øjeblikket, mens vi bekræfter hinanden i, at kontoret netop er den kulturdannende cafemødeplads, og at medarbejderne resten af tiden er hjemme hos sig selv eller på et lokalt mødested.

Hvad sker der, når medarbejderne finder ud af, at arbejdspladsen ikke er tænkt som en traditionel arbejdsplads længere, men en samling af borde og cafemiljøer, der ikke har et personligt tilhørsforhold. Vil de danske medarbejdere så alligevel rykke hjem i større omfang?

Der er en række tendenser netop nu, der betyder, at det endnu er uafklaret, hvor mange kvm, der egentlig bliver brug for i fremtiden.

Derfor giver det god mening, at investorerne tøver mere end de har gjort før for helt ærligt er der endnu ingen, der ved, hvad der helt præcist er brug for, når vores måde at arbejde på – måske – falder mere til ro i forandringsprocessen end den er lige nu.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder