Brug ikke. Forkert format.

Derfor skal vi have flere ejerboliger i Danmark

I denne uge kom Københavns kommune med en boligpolitisk redegørelse. Den rejser flere alvorlige spørgsmål. For det første påpeger den, at boligbyggeriet er styrtdykket, og der mangler flere boliger. For det andet påpeger den, at det giver god mening at fortætte byen, og så viser den ganske tydeligt, at der kun er 21,5 procent ejerboliger samt 28,9 procent andelsboliger.

Altså er cirka halvdelen af byens boliger en afart af ejerboliger. Den suverænt største kategori er private udlejningsboliger med 30,1 procent svarende til godt 100.000 boliger.

Denne del er vokset med 23.000 boliger de seneste 10 år. Det er der flere grunde til, men den væsentligste er, at såvel danske som internationale investorer har jagtet et afkast, der var højere end obligationer og renter, og her har boligudlejningsejendomme virket som et rigtig godt alternativ.

Samtidig har projektudviklere og andre investorer haft en kæmpe fordel i at sælge til een samlet professionel køber i stedet for at “bøvle” med 200 salg i en boligblok til individuelle købere. Det har givet en betydelig vækst i udlejningsbyggeriet over hele Danmark.

Det har været godt for branchen, der har levet højt både på de mange professionelle – og store – transaktioner, men også på alle de følgevirkninger, som køb og salg af boligudlejningsejendomme har bragt med sig til rådgivere, mæglere, asset managers og due diligences.

Men det er ikke nødvendigvis sundt for vores byer og bysamfund. Der er nemlig flere gode ting ved ejerboliger:

1. 70 procent af unge vil gerne eje deres egen bolig. Det er bedst for en samfundsstruktur, hvis mange borgere har mulighed for at opnå helt basale og rimelige ønsker for deres liv.

2. Den blandede by må efterhånden have bevist sit værd. Men man kan sagtens blande den med andre elementer end kun almene boliger og udlejningsboliger. Ejerboliger betyder, at der er flere forskellige samfundsgrupper, der rykker ind.

3. Når flere har del i ejermarkedet, viser al historik, at man også fordeler rigdommen i samfundet i takt med, at man så at sige betaler til sit eget aktiv.

4. Der er en tendens til, at man tager bedre vare på både sin bolig og sit kvarter, når man selv får del i gevinsten.

5. I mange tilfælde vil man se en lavere turn-over i beboermassen i ejerboligdelen og dermed også mere stabile kvarterer.

6. Med et større udbud af ejerboliger vil det alt andet lige have indflydelse på priserne og gøre ejerboliger tilgængelige for flere samfundsgrupper.

I Aarhus ser man i øjeblikket stigende tomgangsrater, og det gør man blandt andet, fordi der er blevet bygget for mange udlejningsboliger på for kort tid, mens efterspørgslen har været stigende på ejerboliger.

Det kommer ikke som en overraskelse, for kommunen bragte det allerede på banen for flere år siden. Men uden et planmæssigt værktøj, der kan indgå i dialogen med udviklere, har det været op ad bakke, og det udløser så nu tomgang.

Branchen har tydeligvis ikke selv kunnet regulere, hvad der var brug for, og det skal branchen sådan set heller ikke nødvendigvis. Hvis markedskræfterne i sig selv kunne skabe den perfekte balance, var der jo ikke brug for politikere. Men formentlig til de politiske kræfters glæde, så forholder det sig ikke sådan.

Derfor er det meget fornuftigt, at Sophie Hæstorp Andersen smider kortene på bordet og beder om lovmæssig hjælp. Det er der brug for.

Det var ikke noget, der skreg på fejring, da vi i 2016 passerede en opsigtsvækkende grænse og fik flere lejeboliger end ejerboliger, og det er tid til at få styr på en mere fornuftig fordeling. Det er naturligvis ikke bare en nem omstilling. Bankerne siges i øjeblikket at stille krav til cirka 70 procent solgt for, at projektfinansieringen kommer på plads, så det medfører en risiko for, at byggeriet går endnu mere i stå. Det er naturligvis ikke meningen, men det er noget, der skal findes en løsning på.

I denne uge jublede adm. direktør i Carlsberg Byen over at sælge to boligtårne til udlejning til tyske Quantum. Og det er fordi, der aldrig er regler uden undtagelser. I Carlsberg Byen er der nemlig et stort antal ejerboliger, og her er målet også en blandet by.

Det er det, fordi det ubetinget vil give så mange i Danmark som muligt mulighed for at bo i en boligform, som de ønsker, og på det sted, som de allerhelst vil. Det er vigtigt i et demokrati, og det trumfer branchens helt forståelige behov for at gå derhen, hvor det “nemmeste” marked er lige nu.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder