Adm. Direktør i Fælledby, Erling Thygesen. Foto: Fælledby

Erling Thygesen: Det handler ikke bare om at få ret

Af Erling Thygesen, adm. direktør i Fælledby P/S

Det er ingen hemmelighed, at vi har oplevet udfordringer undervejs i udviklingen af Fælledby.

Flere af mine kollegaer i branchen taler om et ”før” og et ”efter” det, pressen døbte Amager Fælled-sagen, hvor politisk uenighed førte til flere retssager ved landets domstole. Det havde store økonomiske omkostninger for både investorer og skatteborgere længe efter, at planen faktisk var godkendt.

Byudviklingen er mere politisk eksponeret end tidligere, og det er naturligt i kraft af den stigende urbanisering. Men vi skal som bygherrer huske på, at vores legitimitet stammer fra vores ekspertise i at udvikle byer i en kompleks virkelighed. Det er dét beslutningsgrundlag, som vi leverer til politikerne i form af konkurrenceprogrammer og lokalplanforslag.

Men hvis vi blander os for meget i politisk debat, sker det på bekostning af vores faglige troværdighed.

En streg i sandet mellem politik og faglighed
Vi skal selvfølgelig blive ved at informere politikere og myndigheder om projektets indhold, og samtidig vise, hvordan regulering kan hæmme bedre løsninger. Men når vi taler med pressen eller offentligheden, skal vi holde os til projektets udfordringer og fremskridt.

I de mere end 400 interviews og udtalelser, Fælledby har givet til pressen de seneste to år, har vi insisteret på at holde bolden på egen banehalvdel, og det har hjulpet kritikerne til at skille tingene ad: Ét er den politiske beslutning, noget andet er selve projektets design og gennemførsel.

Som en aktivist fra foreningen Amager Fælleds Venner sagde til mig til et borgerarrangement:

– Jeg er ikke imod Fælledby. Det er et flot og gennemtænkt projekt. Men det skal bare ikke ligge på denne lokation. Det er den beslutning, som jeg kæmper imod.

Projektet er det faglige svar på på det demokratiske flertals ønske. Det er dét, vi står til ansvar for, og her skal vi trække en tydelig streg i sandet mellem det politiske opdrag og den faglige leverance.

Det handler ikke bare om at få ret
Erfaringen fra Fælledby viser også, at inddragelse er afgørende. Før i tiden var det tilstrækkeligt, at grunden var købt og kommunen havde godkendt planerne og overholdt høringsfristerne. Så var projektet legitimeret.

Denne proces er ikke længere tilstrækkelig til at skabe legitimitet i borgernes øjne.

Borgernes holdninger og den politiske debat kan ikke indeholdes i det kommunale høringsforløb og et par nabobreve. Vi skal som bygherrer tage et større ansvar for at kommunikere projektets realiteter, udfordringer og begrænsninger, ikke kun dets grønne visioner.

På den måde øger vi vores troværdighed og viser faglig tyngde frem til, at vi i de senere faser svarer på, hvordan man løser projektets udfordringer – for eksempel beskyttelsen af den omkringliggende natur i Fælledbys tilfælde.

Det gør vi ved at skærpe tre af vores vigtigste værktøjer:

  • En offentlig inddragelse, som rækker ud over de lovpålagte høringer. Her skal vi sikre os et repræsentativt miks af interessenter – kritikerne, rygklapperne og dem som ikke har taget stilling endnu. Det klassiske borgermøde kan godt bruges, men et PowerPoint-oplæg og et kvarter til spørgsmål er ikke nok. Vi skal have et langt mere informeret samtalegrundlag i form af bl.a. let tilgængelig ekspertviden, områdehistorik og konkrete eksempler på den værdi, som projektet skaber for borgerne.
  • Vi skal vise, hvordan borgerne og de kommende beboere i et område bliver medskabere af de nabolag, som vi opfører. Det gælder særligt de tiltag, som gør det nemmere at leve mere klimabevidst i hverdagen samt viser, hvordan man bidrager til et aktivt naboskab og fælles aktiviteter.
  • Klageadgangen er et vigtigt, demokratisk grundvilkår. Men de utroligt lange behandlingstider fordyrer og forsinker processen unødigt. Vi risikerer, at bygherrer mister tilliden til processen og fremover må kalkulere med endnu større risici i projektudviklingen. Derfor skal vi understøtte myndighedernes effektivisering af klageprocessen ved at kortlægge flaskehalse og frembringe den nødvendige evidens langt tidligere.

Kan vi arbejde i dybden med de værktøjer i den tidlige fase, kan vi gøre hele processen nemmere og samtidig øge tilliden blandt alle interessenter.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder