Preben Gramstrup er indehaver, fm3DKV og fm3.

Bygningsejerne har det endelige ansvar for brandsikkerheden – få ved det, men der findes en løsning

Af Preben Gramstrup, indehaver af fm3DKV og fm3. 

For halvandet år siden blev brandsikkerhedsreglerne skærpet og underlagt lovgivningen i Bygningsreglementet. De nye regler indebærer blandt andet øgede krav til dokumentation af den løbende drift, kontrol og vedligehold af brandsikringsudstyr og øvrige brandsikkerhedsaktiviteter.

Der er udgivet en vejledning med det mundrette navn, ”Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”, der entydigt placerer ansvaret for en bygnings brandsikkerhed hos bygningsejeren.

Af vejledningen fremgår det blandt andet, at du som bygningsejer har mulighed for at udpege en driftsansvarlig, men det fritager dig ikke for de pligter byggeloven foreskriver.

Udlejer du din ejendom, kan du aftale, at lejeren selv skal stå for en del af egenkontrollerne af brandtekniske elementer som for eksempel brandalarmanlæg, men ifølge reglerne ”… er det fortsat ejers ansvar at disse elementer vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt … ”.

Med andre ord er der ingen kattelemme i de nye regler, og de første brandsyn med påbud er begyndt at ramme bygningsejerne.

Digitalisering og IT skaber overblik og giver tryghed
Det ER en omfattende opgave at overholde de nye regler.

Ejer du for eksempel en almindelig kontorejendom, kan du hurtigt i løbet af et år skulle udføre 150+ egenkontroller, serviceeftersyn og funktionskontroller samt organisatoriske så som opdatering af brandsikkerhedsplaner eller opfølgning på gennemførelse af korrekte brandsikkerhedsforanstaltninger.

Derudover er der mange interne og eksterne interessenter, du skal holde styr på. Du skal ikke eje mange ejendomme før antallet af opgaver og interessenter bliver stort og komplekst.

Derfor handler det grundlæggende om at skabe overblik.

Og den eneste vej er en velfungerende digital platform, der holder styr på hvilke aktiviteter og øvrige opgaver, du som bygningsejer skal gennemføre.

Dedikeret platform til brandsikkerhed
Hos fm3 hjalp vi forvejen en række større kommunale og private bygningsejere med at skabe overblik over deres ejendomsporteføljers tilstand og vedligeholdsbehov.

Da de nye regler trådte i kraft, udviklede vi på opfordring en ny brandsikkerhedsplatform.

Fm3DKV er en web-platform, som er 100 procent dedikeret til at sikre, at brandsikkerhedsaktiviteterne bliver gennemført og dokumenteret. Platformen indeholder blandt andet en række tjeklister, der sørger for, at du som bygningsejer kommer rundt om alle de lovpligtige punkter. I dag bliver vores produkt anvendt i en række kommuner og af en række private porteføljeejere. Flere brandvæsner og beredskaber indberetter deres brandsyn direkte i fm3DKV, så eventuelle påbud kan håndteres hurtigt og sikkert af bygningsejeren eller dennes repræsentant.

Uanset hvilken løsning du som bygningsejer vælger, bør du gå efter en løsning, der skaber overblik, giver mulighed for at planlægge aktiviteterne, giver en klar ansvarsfordeling og entydigt dokumenterer, at du overholder dit ansvar.

Udover færre påbud fra brandmyndighederne vil det også være dokumentation der er efterspurgt af forsikringsselskaberne og Arbejdstilsynet.

Vi kan ikke forhindre brande, men med en god og høj brandsikkerhed kan vi reducere risikoen betragteligt og begrænse omfanget, hvis uheldet er ude.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder