Jesper Brinkmann (til venstre) og Henrik Wessmand Jensen til højre. Foto: Oskar Group

Oskar Group præsenterer røde tal og udvidelse af egenkapitalen

Rentestigninger og stigende omkostninger er med til at sende ejendomsudvikleren Oskar Group i rødt, så koncernen i 2022 var nødt til at finde midler hos investorer.

Det skete samtidig med, at selskabets revisorer hos BDO ikke kunne genkende de værdier, der lå til grund for regnskabet.

– Koncernens investeringsejendomme er indregnet i balancen med tkr. 961.600, og med en værdiregulering i resultatopgørelsen før skat på tkr. 111.317. Ledelsen har efter vores vurdering indregnet værdien af byggeretter til en højere værdi end markedsværdien. Ledelsen har efter vores vurdering indregnet værdien af byggeretter i 3 datterselskaber til en højere værdi end markedsværdien, skrev revisorerne.

Til det har Oskar Group repliceret i regnskabet, at dagsværdiberegningen er baseret på en række antagelser, som inkluderer at udviklingen af ejendommene er tilendebragt og for hvilket der er budgetteret nettoindtjening, afkastkrav, den fremtidige omkostning til istandsættelse, opførelse, udviklingsfee og graden af fremdrift. Som følge af
ejendommenes attraktive beliggenheder er der ikke indregnet tomgang i beregningerne. Den anvendte afkastgrad på koncernens ejendomme udgør mellem 3,35% – 5,00% per 31.12.2022. Såfremt afkastgraden forøges med 0,5% ville det reducere dagsværdien med 283 m.kr. Såfremt afkastgraden reduceres med 0,5% ville det forøge dagsværdien med 330 m.kr.

Ejendomsporteføljen består primært af erhvervsejendomme med kun en mindre boligandel. For erhvervsejendommene udgør den budgetterede leje per m2 mellem 1.118 og 13.750 kr. afhængig af formål og beliggenhed. Den budgetterede leje per kvm for boliger udgør 2.282 kr. per m2. De fremtidige omkostninger til istandsættelse, opførelse og udvikling, indtjening og afkastgader samt finansieringen af udvikling af ejendommene er baseret på estimater.

I årets løb fik Oskar Group tilført 82 millioner kr. og blandt andet stammer virksomhedens finansiering fra obligationsudstedelser.

– Stigende renter og en historisk høj inflation har haft store konsekvenser på tværs af brancher og landegrænser. Det gælder selvfølgelig også i vores branche, hvor det generelle omkostningsniveau er steget, ligesom aktiviteten på ejendomsmarkedet har været påvirket negativt. Det har naturligvis haft en effekt på vores indtjeningsgrad, siger Jesper Brinkmann

Oskar Group har siden 1955 specialiseret sig i at udvikle ejendomsprojekter. Virksomheden har opbygget en portefølje af projekter, som spænder lige fra bolig- og kontorbyggeri til detail- og life science-projekter.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder