Taus Bøytler, Helle Lohmann Rasmussen og Jeffrey Scott Saunders. Foto: DFM.

Ordet er dit: Hjemmearbejde skaber lige så mange miljømæssige problemer, som det løser

Af Helle Lohmann Rasmussen, vicedirektør (og direktør per 1. august), Dansk Facilities Management
Af Jeffrey Saunders, CEO, Nordic Foresight
Af Taus Bøytler, projektleder, Dansk Facilities Management

Her midt i hvad man vel med rette kan kalde ”den store udrulning” af hjemmearbejde, har vi stadig meget lidt viden om de reelle miljømæssige konsekvenser heraf. Meget bekvemt antager vi, at hjemmearbejde er godt for miljøet, men det kan vise sig at være helt forkert. Vores manglende viden om de reelle miljømæssige konsekvenser spænder ben for, at vi kan have miljøet med i overvejelser om, hvorvidt vi skal skrue op eller ned for hjemmearbejde. På samme måde ved virksomheder eller organisationer heller ikke ret meget om, hvordan de bedst tilgodeser miljøet, når de sender deres medarbejdere hjem på arbejde.

Kørsel til og fra arbejde
Besparelse i transport i bil til og fra arbejde er en direkte positiv konsekvens ved hjemmearbejde, som er nem at få øje på. Det er også ofte det tungtvejende – og ofte eneste – argument for, at hjemmearbejde er godt for miljøet. Men ifølge Cykelredegørelsen 2020, der er udgivet af Københavns Kommune, er det kun 22 % af Københavnerne, der kører i bil til og fra job. Mange vælger i stedet at tage cyklen til og fra arbejde. Så i hovedstadsområdet vil det muligvis have en begrænset effekt på biltrafikken.

Også udenfor hovedstadsområdet kan den reducerede biltrafik vise sig at være en mindre gevinst end det umiddelbart ser ud til. Muligheden for hjemmearbejde kan betyde, at folk er villige til at tage et job, der ligger længere væk end de tidligere ville have accepteret. Det kan man sige meget godt om, men i et miljømæssigt perspektiv kan det betyde, at folk samlet set kører længere, selv med hjemmearbejde. Andre steder har vi set eksempler på, at folk med udsigt til f.eks. to ugentlige hjemmearbejdsdage, flytter længere væk, og det kan også nemt betyde, at den samlede kørsel bliver længere. En anden afledt effekt, som vi ikke kender omfanget af, er, hvorvidt dem, der arbejder hjemme, starter bilen for at ordne ting, som de tidligere ville have ordnet på vej til eller fra arbejde, f.eks. hente børn, købe dagligvarer osv.

Hjemmekontoret ekviperes
En anden ukendt miljømæssig faktor ved hjemmearbejde er udstyrspakken til hjemmekontoret, for selvfølgelig skal hjemmekontoret fremstå tidssvarende med hævesænkeskrivebord, ergonomisk godkendte stol, computere og skærme og god belysning. Det er selvfølgelig en miljøbelastning i øget produktion, transport og drift af udstyr. I mange tilfælde vil det ikke erstatte, men være et tillæg, til en (mindst) ligeså godt ekviperet arbejdsplads på kontoret. De modige reducerer kontorpladserne til 80 % eller måske endog 60 %, men det er stadig et væsentligt tillæg og ikke en erstatning, og dermed en streg i regningen for miljøet.

Manglende stordriftsfordele
Selvom vi i Danmark ikke har for vane at skrue ned for varmen, mens vi er væk i dagtimerne, så kan arbejde i hjemmet betyde et øget varmeforbrug, og uden tvivl et øget elforbrug. Ved særligt varme somre, kan man endda forestille sig, at nogle vil have brug for air-conditioning eller i det mindste en blæser af en slags på hjemmekontoret. Både varme, strøm og temperaturstyring kan formodentlig klares en del mere effektivt, hvis de 100 medarbejdere er samlet et sted.

Online-møder kræver mere strøm
Endelig skal man ikke underkende, at det kræver meget strøm at afholde online-møder end fysiske møder. Til gengæld laver folk selv deres møde-kaffe i hybride møder. Men er det egentligt en miljømæssig fordel eller ulempe, at 15 mødedeltagere hver især brygger kaffe, eller der brygges til alle 15 på samme tid?

100 personer køber ind og laver frokost
Problemet fortsætter, når folk skal have frokost. I stedet for en kantine, der laver mad til f.eks. 100 medarbejdere, at der nu 100 medarbejdere, der alle skal handle ind, lave mad og vaske op derhjemme. Det øger brugen af energi, men også risikoen for madspild. På den anden side, bliver vi måske bedre til at lune resterne fra i går når vi arbejder hjemme? Vi ved det ikke, selvom man selvfølgelig godt kan regne ud, at det også kræver strøm, hvis 100 medarbejdere luner rester fra i går. Og måske en ny mikrobølgeovn.

Overkapacitet på kontoret, og vokseværk i hjemmet?
Ved to hjemmearbejdsdage om ugen kan kontorarealet på arbejdspladsen i princippet reduceres med 40 %. Det vil selvfølgelig give en indiskutabel miljømæssig fordel. Vi ser dog, at en del virksomheder ikke reducerer deres kontorarealer i et omfang, der svarer til hjemmearbejdet og derfor opererer med en væsentlig overkapacitet. ”Der skal jo være plads til folk, også selvom mange vælger at komme ind på den samme dag”, lyder argumentet. Tilsvarende vil vi måske se, at boligerne vokser, nogle bygger måske ligefrem et anneks i haven for at få gode arbejdsforhold. ”Det ekstra rum til hjemmekontoret” kan nemt gå hen og blive en god ejendomsmæglervending.

Ender vi med øget miljøbelastning både ude og hjemme?
Så den ellers tillokkende hybride løsning, hvor samme person både kan arbejde fra hjemmet og arbejdspladsen, kan ende med at skabe et ”worst-case-scenarie”. Det er også konklusionen i et studie fra The Carbon Trust and Vodafone Institute for Society and Communications, der advarer om, at fordelingen af arbejde mellem hjemmet og et kontor kan resultere i, at både hjem og kontor har en øget miljøbelastning for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde.

Men det så da lyst ud for miljøet under nedlukningen
En undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi viste en meget positiv miljømæssig effekt af Corona-restriktionerne. På H.C. Andersens Boulevard i København var der tale om et fald på hele 35-40 % for kvælstofoxider og fine partikler fra foråret 2019 til samme periode i 2020. Altså godt nyt for luftforureningen, men ikke så overraskende, at en total nedlukning af samfundet giver en opbremsning i kørsel, forbrug, udledte partikler med videre. Vi har ikke brug for viden om totale nedlukninger, vi har brug for viden om effekter ved hybridløsninger, hvor der både arbejdes hjemme og ude.

Miljøet skal med i diskussionen om fremtidens arbejdsliv
Når vi ikke allerede har undersøgt det til bunds, så skyldes det muligvis, at det er nogle andre ting, der lige nu fylder i debatten om mere eller mindre hjemmearbejde. Det forstår vi godt, for det er meget komplekst, hvordan vi kan høste fordelene og minimere ulemperne ved hjemmearbejde. Men vi skylder os selv og vores planet at skaffe os et sagligt grundlag for at bringe den miljømæssige bæredygtighed med ind i diskussionen om, hvordan fremtidens arbejdsliv skal se ud. Det er nødvendigt, at vores overvejelser om miljømæssige fordele ved hjemmearbejde går videre end til hvorvidt, det giver færre biler på vejene.

I sidste ende er det jo planeten, der skal danne grundlag, – helt bogstaveligt talt, – for fremtidens arbejdspladser, hjemme eller på kontoret.

Læs også Ordet er dit: Vi er nået til handlingens tid

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder