Henrik Garver, adm. direktør, FRI. Foto: FRI

Byggeriet kan ikke følge med den voksende efterspørgsel på boliger

Der er ikke meget, der tyder på, at der bliver rettet op på det skæve forhold mellem tilgangen af nye boliger i Danmark og den øgede efterspørgsel efter et sted at bo. Sådan lyder vurderingen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), efter at en EU-rapport har fastslået, at danskerne er de europæere, der bruger størstedelen af deres indkomst på boligudgifter.

15,5 procent af de danske husstande betaler mere end 40 procent af deres disponible indkomst på boligen, og det er dobblet så meget som EU-gennemsnittet. Det er særligt i de store byer og blandt lejere og singler, at boligbyrden er så høj.

En af årsagerne er, at nybyggeriet ikke stiger i samme takt som befolkningstallet, og den tendens bliver formentlig kun kraftigere de kommende år. FRI foretager løbende konjunkturundersøgelser blandt sine medlemmer, og selv om der er pænt fyldt op med ordrer rundt omkring, så er der markant tilbagegang i kategorien “boligbyggeri”, der både dækker over private og almene boliger.

Halvdelen har tyndere ordrebøger end for et halvt år siden
Næsten halvdelen af de rådgivende ingeniørvirksomheder melder om en nedgang i ordremængderne i denne kategori sammenholdt med for seks måneder siden.

– Kort sagt, så viser tallene i vores seneste konjunkturundersøgelse, at vi, trods den stadigt stigende efterspørgsel på boliger i blandt andet hovedstadsområdet, godt kan skyde en hvid pind efter en løsning på boligmanglen de næste mange år, siger Henrik Garver, der er adm. direktør i FRI.

Hos Ejendomdanmark har man også noteret sig udviklingen, hvor der potentielt kan mangle flere hundrede tusinde boliger frem mod 2040. Underdirektør Jan Elleby ser derfor frem til regeringens bebudede boligudspil, hvor boligmanglen bliver et tema.

– Fremtidens behov vil kræve massive investeringer i at skaffe nok boliger. Samtidig stå vi overfor en kæmpe udfordring – hvilket også er nævnt i EU-papiret – når vi skal sikre investeringer til klimarenoveringerne af vores ejendomme, så vi af klimahensyn får skruet ned for energiforbruget, siger Jan Ellebye.

Læs mere Analytikerens krystalkugle: Renten sætter retningen i 2023

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder