Foto: Gitte Andersen.

Ordet er dit: Store forskelle i brug af kvadratmetre i Danmark og resten af verden

Af Gitte Andersen – GA Consulting, The Workplace Faculty

Forleden dag spiste jeg frokost med en gammel ven fra en af de meget store globale finansielle virksomheder med store kontorejendomsporteføljer i mere 40 lande rundt i verden.

Han kunne fortælle en helt anden historie om fremtidig brug af kontorkvadratmeter efter corona end den, der ofte fortælles i et dansk perspektiv. Her hører vi ofte, at der ikke ses nogen tegn på, at det hybride arbejde har påvirket kvadratmeterforbruget i nedadgående retning.

Måske er dette netop tilfældet i Danmark eller i Skandinavien af flere årsager, som adskiller sig fra det større globale perspektiv:

  • Danmark består primært af små og mellemstore virksomheder med mange enkeltstående hovedkontorer uden mængder af filialer spredt omkring i verden.
  • Danmark har de sidste 20 år transformeret kontorindretning og deraf brug af kvadratmeter fra ét-personskontorer til fælles aktivitetsbaserede åbne arbejdsmiljøer, hvilket i sig selv giver et optimeret forbrug af kvadratmeterforbrug. Heraf har en større og større del yderligere – ogå inden covid-19 – også implementeret delearbejdspladser, så reelt kvadratmeterudlæg svarer til reelt fremmøde.
  • Derudover har deleøkonomien også haft sit indtog i ejendomsbranchen, hvor etableringen af flerbrugerhuse nærmest er eksploderet i Danmark de seneste år. Lejere deler nu kantine, møderum, reception, undervisningslokaler, fitness med mere – hvilket er en yderligere optimering af kvm.

Så på mange måder er det forståeligt, at udlejerne i Danmark ikke mærker samme udfordring om yderligere optimering af kontorpladsen, som det opleves rundt om i verden. Vi har allerede optimeret og vi befinder os måske også i den rigeste del af verden, når det kommer til, hvor mange ressourcer de enkelte virksomheder bruger på indretning. Vi har måske også råd til at se tiden an?

Den historie, min ven kunne fortælle, var at man ude omkring i verden har været i fuld gang med at optimere kontorkvadratmetrene siden corona, og at man nemt ser et potentiale for at optimere bruttoarealer med op til 50 procent inden for få år.

Det er de ikke alene om. En lang række store organisationer med globale porteføljer har samme strategi. I samme omgang kigger de på, om de i højere grad kan tilbyde diverse mindre hub-løsninger der, hvor medarbejderne bor, så de både kan arbejde lokalt og undgå lange pendlerture til centrum i de store byer.

Det efterlader dog et stort spørgsmål: Hvad gør vi med de kvm, vi får tilovers? Særligt i de situationer, hvor en organisation selv ejer de bygninger, de arbejder i, og derfor ikke kan opsige dele af lejemålet.

Der tænkes stort og nyt i stedet! Frem for at fokusere på at få lejeindtægter fra de tiloversblevne arealer i en ”her og nu”-situation, fokuseres der på en anden form for værdiskabelse, som samtidig giver kvalitet, indsigt og læring. Værditilvæksten kan sagtens tåle tomgangsperioder, uden at det betyder det store for afkastet på lang sigt.

Hvad nu, hvis man lod andre bruge de tiloversblevne kvm gratis? Og hvad nu, hvis disse nye ”lejere” var nogen, man havde strategisk gavn af at have boende under samme tag? Det kunne være at tilbyde den bedste business school i byen arealer, som den kan bruge til at skabe en satellit i det pågældende kvarter – og deraf afledt tilbyde nye efter- og videreuddannelser for de ansatte i hele området. Det kunne også være at tilbyde arealer til en privat sundhedsklinik til lettere behandlinger af det, der forårsager mange sygemeldinger – sportsskaber, ledskader, ergonomisk nedslidning, stress, angst og lignende.

Jeg tænker, at denne organisation har forstået, at der er god forretning i at skabe strategiske samarbejder, der fokuserer på kvalitet og nye tilbud, som de ansatte har stor gavn af, og som gør det nemt at koble sundhed,læring og arbejde. Jeg tænker også, at det betyder noget for både at tiltrække og fastholde talent – og til i det hele taget at få folk til at komme ind på kontoret!

Endelig tænker jeg, at det bliver ret nemt på lidt længere sigt at begynde at opkræve leje for de to gratis lejere, man har haft boende i en periode – og som måske i samme periode har bygget en god lokal forretning op?

Verden er så stor så stor og fuld af inspiration til at nytænke brugen af de fysiske rammer – med det lange lys på!

 

Gitte Andersen – Founder GA Consulting – The workplace Faculty!

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder