Foto: Gitte Andersen.

Ordet er dit: Lad døren stå åben for tidligere medarbejdere

Af Gitte Andersen – GA Consulting, The workplace Faculty

I de generationer, der kommer på arbejdsmarkedet nu, vil et fast job i samme organisation gennem mange år ikke være målet i sig selv.

Forskere regner med, at kommende generationer formodentlig når at have 25-30 jobs gennem et arbejdsliv, så succes med fastholdelse af medarbejdere giver fremover kun mening i sammenhæng med opbygning af loyalitet. Også efter endt samarbejde, da dette potentielt kan føre dem tilbage til din virksomhed på et tidspunkt. Engagement er også at dyrke dit forhold til tidligere medarbejdere og lade døren stå åben, hvilket gør det nemmere for dem at vende tilbage og bidrage endnu mere til din organisation.

Det handler om at erkende, at hver tidligere medarbejder er en potentiel fremtidig kunde, forretningspartner, henvisningskilde – men også potentiel fremtidig medarbejder. Tilbagevendende medarbejdere, også kendt som boomerang-medarbejdere, er en vigtig del af talentpipelinen og noget, vi alt for ofte glemmer at fokusere på.

Der er stadig organisationer, der betragter en medarbejders afgang som en slags ”forræderi”. Denne holdning er hverken befordrende eller indbydende for en tidligere kollega, der ellers kunne overveje at vende tilbage en dag og avler kun dårlig velvilje overfor organisationen hos en afgående medarbejder. At afstigmatisere medarbejderes exit og i stedet se det som en normal del af medarbejdernes karriereforløb er det første skridt til at lade døren stå pivåben for, at de kan og vil vende tilbage en dag.

Happy exit
Vi kunne starte med at kalde det happy exit, suppleret med et solidt alumneprogram for alle tidligere kolleger. Noget, der tilføjer værdi og viden i deres fortsatte virke samtidig med, at den professionelle kontakt opretholdes. Arbejdsgiverengagement er også at forstå og levere på alle trin i medarbejderrejsen, fra on-boarding til happy exit og staying in touch, med gode medarbejderoplevelser på dem alle.

Ifølge Gallup er medarbejdere, der har en positiv exit-oplevelse, 2,9 gange mere tilbøjelige til at anbefale organisationen til andre. Alligevel viste undersøgelsen foretaget af Gallup, at kun 12 procent af tidligere ansatte er meget enige i, at de er en del af deres tidligere arbejdsgivers alumne-netværk.

I en tid med stadig knaphed på medarbejdere er dette langt et af de største områder med uudnyttede muligheder for rekruttering, og ovenikøbet blandt mulige fremtidige kolleger, der allerede kender til og er oplært i din organisation.

Kontoret kan facilitere alumnenetværket
Kontoret, hvor organisationens DNA og kultur iscenesættes og udleves, er den perfekte ramme for alumneprogrammer, hvor nuværende, tidligere og fremtidige kolleger mødes om stærke faglige og sociale fællesskaber – netværk der betyder noget!

Kontoret kunne danne ramme om et hyggeligt mødested med café, pejs og små lounge-områder, der faciliterer faglige uformelle dialoger mellem nye såvel som tidligere og nuværende kolleger.

Der kunne også være faciliteter til jævnlige TED Talks, både som fysiske møder i en intim studieopsætning såvel som broadcasting sessions, hvor tidligere kolleger holder faglige indlæg på højt niveau og deler viden i netværket. Eller faste speed dating-arrangementer, hvor tidligere, nuværende og eventuelt nye kolleger mødes omkring iværksætteri og nye business ideer.

Man kunne også lave en wall of fame, der stolt viste tidligere kollegers karriererejse. Både for dem, der er vendt tilbage, og til inspiration for mulige nye kolleger.

Hvor stor er din gruppe af tidligere medarbejdere? Var der mon ikke nogen af dem, som du gerne så retur? Måske du skulle finde ud af hvad der skulle til, for at det kunne lykkes?

Gitte Andersen har rådgivet topledelser i en lang række globale og danske virksomheder om workplace management & design i mere end 30 år. Oprindelig som stifter af arkitektfirmaet Signal og senere som Group Workplace Industry Advisor & Thought Leader i ISS. Hun er medlem af 5 bestyrelser og forfatter til en række bøger om workplace design. I dag er Gitte Andersen selvstændig i GA Consulting – The Workplace Faculty, hvor hun rådgiver en række investorer og virksomheder.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder