Det går hurtigere med at gå gennembehandlet sine byggesager i Københavns Kommune. Foto: Shutterstock.

Tidsforbrug på byggesager er halveret i Københavns Kommune

Det går hurtigere med at få byggesager behandlet i Københavns Kommune. Lige nu er der aktuelt under 1.000 byggesager i gang, og det betyder, at man har opnået de servicemål, som kommunen har opstillet.

Det er første gang siden 2019, at tallet er så lavt, og de nye tal har vakt glæde i bygge- og ejendomsbranchen.

– Vi har længe været i dialog med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om at reducere sagspuklen for byggesager. Det samarbejde ser vi nu ud til at høste frugterne af for prognosen viser, at de nationale servicemål for byggesagsbehandling bliver nået til sommer. Det er jeg rigtig glad for, da kortere sagsbehandlingstider er helt afgørende for byggevirksomhedernes mulighed for at planlægge og sætte gang i deres arbejde. Vi kommer til at fortsætte dialogen med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre, at vi når helt i mål med prognosen til gavn for byggerivirksomhederne, siger formand for DI Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou.

Reduceringen kommer som følge af, at Københavns Kommune har oprettet specialenheder, blandt andet indenfor altansager.

Der er også indført robotter, som kan være med til at spare tid i sagsbehandlingerne ligesom der også er indkøbt ressourcer fra andre steder i landet.

Forvaltningen har derudover brugt yderligere kræfter på at forstærke dialogen med ansøgere for at minimere eventuelle fejl i byggeansøgningerne. I skrivende stund er der nemlig sagsforlængende fejl i op til 70 procent af alle byggeansøgninger.

I Københavns Kommune er man også lettet over den mindre arbejdsbyrde.

– Københavns Kommune er som mange af landets øvrige kommuner udfordret af et nationalt bygningsreglement, der er blevet rullet ud uden de nødvendige vejledninger til borgere og kommuner, og det er stærkt medvirkende til, at vi har fået en sagspukkel. Det har krævet knofedt, nytænkning og bred politisk opbakning at få den nedbragt. Det er glædeligt, at initiativerne virker, men det vil kræve fortsat bred politisk opbakning at holde de gode takter, siger Line Barfod (Ø), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Ikke kun i København
Det er ikke kun i København, at man har formået at få antallet af byggesagsbehandlinger ned. I Odense har man nedbragt byggesagsbehandling fra 24 til 12 uger, og det kan du læse mere om her. 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder