Aarhus. Foto: Estate Media.

Aarhus Kommune vil skære 10 procent af kontorarealet

Coronakrisen har ændret det danske arbejdsmarked bestandigt. Onlinemøder og forøget hjemmearbejde er kommet for at blive, og som følge af denne ændring vil Aarhus Kommune indskrænke antallet af fremtidige kommunale kontorpladser med 10 procent. Forventninger er, at det kan mindske udgifterne og miljøbelastningen.

I hvert fald har byrådet bedt afdelingen for Teknik og Miljø om at udarbejde en strategi for, hvordan det kan ske. Forslaget kommer i forbindelse med kommunes budgetforlig for 2022.

Strategien skal fremlægge en plan for, hvordan der kan spares minimum ti procent af arealet i kommunens administrationsbygninger til gavn for økonomi og klima. Dette sker selvfølgelig under hensyntagen til medarbejdertrivslen samt den forskellighed, der er i de kommunale arbejdspladser, siger Henrik Seiding, som er direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Ændringen betyder, at fremtidens kommunale kontorer i Aarhus Kommune skal indrettes på nye måder, så der er yderlige plads til fordybelse samt virtuelle møder. Ifølge Aarhus Kommune, skal strategien undersøge nye metoder at arbejde sammen på i fremtiden.

I skrivende stund afprøver man, hvordan det kan fungere i praksis, i netop Teknik og Miljø-afdelingen. Resultatet af forsøget skal kvalificere arbejdet med strategien.

Partierne i Aarhus Byråd har reageret positivt på forslaget og de ambitioner som er forbundet med det. Forslaget skal præsenteres endnu engang i løbet af 2023, som vil indeholde analyser af konkrete og lokale forhold i ejendommene.

Læs også Nye byggeprojekter skal give tilbage til Aarhus

Læs også Aarhus indfører forbud mod forurenende dieselbiler

Læs også Aarhusianere skal inddrages tidligere i byens udvikling

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder