Foto: Gitte Andersen.

Ordet er dit: ”Engagement” bliver personligt

Af Gitte AndersenGA Consulting, The workplace Faculty

Når medarbejdere er engageret på jobbet – så bliver de hængende! Men yngre generationer, som nu træder ind på arbejdsmarkedet har en anden definition på, hvad engagement betyder for  medarbejderloyalitet er under forandring.

Hvad der engang blev defineret som langsigtet dedikation til en virksomheds formål ligner nu mere en korttids ”tit-for-tat-interaktion”. Det er ikke længere KUN mening i jobbet, men mening med livet og måden jeg lever på.  Denne gang er det blevet personligt!

Nye studier tegner et billede af en ny trend på arbejdsmarkedet, hvor mennesker siger op og forlader faste jobs uden at vide, hvad fremtiden bringer i et opgør mod stress, mistrivsel og mangel på mening. Fænomenet er globalt og en tydelig udløber af den oplevelse af frihed og et liv i balance, som vi alle prøvesmagte under Corona samt den globale klimakrise, som har aktiveret en global kollektiv bekymring og deraf afledte tanker for, hvordan vi kunne leve på en anden måde. Et behov for at stoppe op og se kritisk på den måde, vi forbruger og producerer på og et kritisk syn på vores egen levevis.

Nye generationer på arbejdsmarkedet er ikke tiltrukket af en karriere, hvor de ender i et meningsløst lederjob med mange timer på kontoret hver dag. De vil involveres i noget, der giver mening, noget hvor de har indflydelse og bidrager til den grønne omstilling, og vel og mærke et arbejdsliv i stærke fællesskaber med andre – og får de ikke det, så rejser de.

Globale studier dokumenterer tankevækkende fakta: 46 procent af medarbejderne ville tage imod et andet jobtilbud med et formål, der betød noget for dem, hvis muligheden bød sig. Samtidig dokumenterer research også, at mennesker, der rapporterer, at de har positive medarbejderoplevelser på jobbet, er 16 gange mere engageret end medarbejdere, der rapporterer, at de har negative oplevelser, og de er 8 gange mere tilbøjelige til at blive i virksomheden. Endelig er der en klar sammenhæng mellem dem, der siger, at de har en bedste ven på jobbet, og hvor engageret de samtidig oplyser, at de føler sig i deres arbejdsliv – de er gladere, sundere, mere produktive og tilfredse.

Denne research fortæller os, at medarbejderengagement er tæt forbundet med meningsfulde fællesskaber og autentiske oplevelser, der gør en forskel, og det skal kontoret understøtte.

Kontoret skal fremover både levere på sociale oplevelser, der adresserer sociale relationer, stærkt teamwork og fremmer et godt socialt miljø på jobbet. Faglige oplevelser, der handler om organisering af arbejdet, egen kontrol over arbejdet, muligheder for udvikling, anerkendelse og fleksibilitet i arbejdet. Og endelig de organisatoriske oplevelser, der handler om et stærkt formål, der udleves i fysiske rammer med menneskecentreret design. Det handler om at skabe øjeblikke, der betyder noget og levere på hele medarbejderrejsen, fra rekruttering til on-boarding, udvikling og muligheder for at skifte rolle, happy exit, alumni og coming back. At du forstår mig og lader mig vide, hvordan jeg hos dig kan gøre en forskel samtidig med, at jeg bibeholder og udvikler mit personlige liv.

Kontoret er scenen, hvor dette kan foregå. Men kontoret skal i arbejde på nye måder og synligt levere på en stærk grøn identitet med steder, der fremmer relationer og faglige fællesskaber.  Og arbejdet skal i arbejde på nye måder og levere på outcomes, der giver mening for den enkelte.

I vores arbejdsliv har vi brug for hinanden – og ikke bare bytte tid for penge, men i arbejdsforhold, hvor vi oprigtigt ønsker hinanden det godt og sammen skaber noget, der gør verden bedre, grønnere og mere balanceret.

Engagement er ikke længere KUN mening i jobbet, men mening med livet og måden man lever på – denne gang er det blevet personligt, og det skal kontoret afspejle.

Gitte Andersen har rådgivet topledelser i en lang række globale og danske virksomheder om workplace management & design i mere end 30 år. Oprindelig som stifter af arkitektfirmaet Signal og senere som Group Workplace Industry Advisor & Thought Leader i ISS. Hun er medlem af 5 bestyrelser og forfatter til en række bøger om workplace design. I dag er Gitte Andersen selvstændig i GA Consulting – The Workplace Faculty, hvor hun rådgiver en række investorer og virksomheder.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder