Foto: Anders Hviid.

Vild nedprioritering

Først kom der et regeringsgrundlag, der stort set ikke nævnte ejendomsbranchen. Og torsdag kom der så en ministerliste, der understreger, at selv de steder, hvor ejendomsbranchen kunne have en plads, så er der valgt nogle ministre uden større interesse eller erfaring på området.

Den minister, der traditionelt ville have størst indflydelse på ejendomsbranchen, er boligministeren. Her skilte Pernille Rosenkrantz-Theil sig ud i sin gule frakke ved præsentationen, men i forhold til ejendomsbranchen er det nok også det, der var mest opsigtsvækkende. Eller sagt med andre ord. Pernille Rosenkrantz-Theil har i sin karriere – først hos Enhedslisten og senere hos Socialdemokratiet – så vidt vides aldrig vist interesse for ejendomsbranchen endsige boligmarkedet bortset fra i privat boligregi.

Nu skal alle jo have en chance. Men går man tilbage i historien og i flæng nævner profiler som Carsten Hansen eller Ole Birk Olesen, som også kom ind på feltet, fordi de i virkeligheden interesserede sig for noget andet relateret, så kom interessen eller forståelsen af branchen ikke af sig selv, inden de var skiftet ud igen.

Organisationer som Byggesocietetet og Ejendomdanmark er belært af de seneste års voldsomme oplevelser med lovgivning, der blev rullet ud over branchen uden involvering og dialog, klogt nok gået i marken med overdrevet positive meldinger om, at det er godt, at vi har fået en boligminister, og at de glæder sig til dialogen. Det ville også være automatreaktionen herfra, men når der kommer en boligminister, der reelt ikke har erfaring, indsigt i eller interesse for området, så er spørgsmålet, om det får nogen som helst betydning.

Omvendt kan man selvfølgelig sige, at Kaare Dybvad Bek har forholdsvis stor indsigt i området – og se så, hvad der kom ud af det. Der fik ejendomsbranchen lagerskat, § 5, stk. 2 og blev udskammet. Min påstand er dog, at det i et samfundsmæssigt perspektiv – og for branchens udvikling på længere sigt – alligevel er at foretrække, fordi det er vigtigt, at den brede forståelse for, hvad branchen står for, bliver øget. Og det gør den ikke, hvis området politisk sejler. Det kan der være en stor risiko for i de kommende år.

På den anden side, så er Boligministeriet ikke det samme som under de tidligere regeringer. Der er lagt betydelige ressortområder ind i det nye ministerium hos Pernille Rosenkrantz-Theil, som delvis også varetages af ældreminister Mette Kierkgaard og delvis Louise Schack Elholm.

Mette Kierkgaard er heller ikke ejendomsbranchevant. Hun kommer fra embedsværket og har senest været familiechef i Viborg Kommune.

Hun får med sig og sammen med Pernille Rosenkrantz-Theil i Social- og Ældreministeriet en lang områder som ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger og friplejeboliger.

Men de to skal også se på privat udlejning og byfornyelse, på andelsboliger og andre boligfællesskaber, ejerlejligheder, landsbyfornyelse, bygningsreglementet, indsatsen mod parallelsamfund og Christiania.

Louise Schack Elholm får til gengæld ressortansvaret for sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder lov om sommerhuse og campering, lov om kolonihaver samt planloven, sager vedrørende landdistrikter, regional- og land- distriktspolitisk redegørelse samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken, overføres til Kirkeministeriet.

Lyder det rodet? Ja det gør det.

Måske kan det sammenlignes med Københavns Kommune, hvor den overordnede planlægning ligger i Økonomiforvaltningen og detailplanlægningen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det har givet masser af brydninger gennem årene. Det afspejler i hvert fald desuden een ting, som også lyste ud af regeringsgrundlaget: Planlægning af den fysiske udvikling af Danmark, vores byer og vores boliger, har ikke denne regerings fokus.

Det stiller store krav til ejendomsbranchen selv. Venner – det ser ud til, at vi selv skal løfte stafetten i de kommende – måske 4 –  år! For med det ministerhold, vi har fået, så er det sandsynligt, at gode forslag modtages positivt, men sandsynligheden for, at initiativet kommer fra Christiansborg er lille. Så lad os komme i arbejdstøjet!

Læs også Estate Media mener: Få relevante ting for ejendomsbranchen i nyt regeringsudspil

Læs også Pernille Rosenkrantz-Theil bliver ny social- og boligminister

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder