Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Claus Sall for Estate Media.

Estate Media mener: Få ting for ejendomsbranchen i regeringsudspil

– Det er en grundlæggende værdi at have et godt sted at bo.

Sådan står der i regeringsgrundlaget, og det er de fleste nok enige i. Problemet kommer naturligvis i definitionen af “et godt sted”, for det betyder nok ikke det samme for os alle sammen. Men det vil den nye regering alligevel forsøge at finde en løsning på.

– I dag mødes mange danskere af en række barrierer, når de for eksempel vil købe en bolig. For mange førstegangskøbere er det dyrt at komme ind på boligmarkedet. Det er især en udfordring, når syv ud af ti danskere drømmer om at eje deres eget, skriver de tre regeringspartier videre.

Dermed taler de direkte ind i dagsordenen fra kommuner som Aarhus og København, der de seneste år har set en eksplosion af lejeboliger og er begyndt at efterlyse værktøjer til at planlægge sig til flere ejerboliger. Men der er ingen konkrete tiltag i regeringsudspillet for regeringen italesætter problemet, men løsningen skal findes ved at igangsætte et arbejde med et større, samlet boligpolitisk udspil.

– De senere år har mange danskere med almindelige indkomster oplevet, at det i det hele taget er svært at finde en bolig, der er til at betale i de store byer. Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsætninger for den sammenhængskraft, som Danmark er karakteriseret ved.

En anden ting ser dog ud til ikke at have trukket stor bevågenhed, men regeringen vil søge at få et lovforslag om afskrivningssatsen for ejendomme og et loft for investorfradraget hastebehandlet hurtigst muligt med henblik på, at initiativerne kan træde i kraft som forudsat fra 1. januar 2023.

Og endelig så er der selvfølgelig, at “den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning). Regeringen annullerer dermed en skattestramning for cirka 1 milliard kr. årligt.

Det sidste er glædeligt især fordi det stadig stod fuldstændig hen i det uvisse, hvordan man ville håndhæve værdisætningen og dermed beskatningen. Men det er overraskende, at det bliver italesat i papiret som en skatteforhøjelse, for det er netop det, regeringen i hvert fald i begyndelsen sagde, at det ikke var.

Det er positivt, at den bliver fjernet ikke bare for branchen, men også fordi hele regeringsgrundlaget er gennemstrømmet af et ønske om at gøre Danmark mere effektivt og mere ukompliceret. Og lagerskatten var lige præcis det modsatte.

Set i et lidt bredere perspektiv, så kan hele opgøret og frisættelsen af den offentlige sektor vise sig at blive rigtig spændende for ejendomsbranchen for det kan måske give mulighed for et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører – herunder ejendomsbranchen. Men det er for tidligt at sige, hvor omfattende betydning det kan få.

Så bortset fra, at samfundsudviklingen generelt naturligvis er relevant for ejendomsbranchen, så er det samlet set overraskende, at der er så få ting beskrevet på de 60 sider af direkte betydning for vores branche.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder