Adm. direktør Frank Aarslew-Jensen, LM Byg. Foto: LM Byg

Forsvaret finder entreprenør til nordsjællandsk projekt

Råhusentreprenøren LM Byg har som hovedentreprenør sat sin underskrift på et nyt projekt, og opgaven lyder på opførslen af 7.400 kvm faciliteter til mandskab og materiel på Garderkasernen i Høvelte i Allerød Kommune i Nordsjælland.

Det oplyser LM Byg, der er en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskabet Pihl & Søn, uden at komme ind på entreprisesummen.

Byggeriet sker som led i en større national plan om at modernisere Forsvarets tjenestesteder, og er det første projekt, som LM Byg udfører for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Frem mod 2024 gennemfører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse renoveringer og nye opførsler af mandskabs- og materielfaciliteter på flere af sine kaserner. Målet er at skabe mere tidssvarende rammer for soldaterne og deres køretøjer samt sikre et godt arbejdsmiljø.

I alt indeholder moderniseringsplanen 32 bygge- og anlægsprojekter på garager, værksteder og mandskabsbygninger på ni af hærens tjenestesteder i hele landet, og moderniseringsplanen er et af de største byggeanlægsprojekter i Forsvarets historie.

Et af de tjenestesteder, der får nye faciliteter, er Garderkasernen i Høvelte. Her er råhusentreprenøren LM Byg blevet valgt som hovedentreprenør på opgaven om at opføre et værksted, to garager og mandskabsfaciliteter på i alt 7.400 kvm.

– Vi er utrolig stolte over, at LM Byg er blevet valgt som hovedentreprenør på projektet i Høvelte. Forsvaret varetager Danmarks sikkerhed, og det er en stor motivation for hele teamet, at vores håndværk og kernekompetencer indenfor råhuse vil bidrage til Forsvarets ambition om at skabe de bedste rammer for kasernens ansatte, siger adm. direktør Frank Aarslew-Jensen, LM Byg.

De indledende anlægsarbejder på Garderkasernen i Høvelte går efter planen i gang i januar 2023, inden hele projektet forventes afsluttet i 2024.

 

Fakta: Projektet
– Opgaven på Garderkasernen i Høvelte omhandler opførslen af et værksted, to garager samt mandskabsfaciliteter med bad og omklædning på i alt 7.400 kvm

– LM Byg er hovedentreprenør på opgaven, og det er første gang, at råhusentreprenøren udfører en opgave for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

– Projektet er en del af en større national plan, hvor Forsvarets faciliteter moderniseres gennem renovering op opførsel af nye bygninger. Dette sker for at skabe bedre rammer for Forsvarets ansatte. Moderniseringsprojektet er et af de største byggeanlægsprojekter i Hærens historie

– Garderkasernen i Høvelte har været øvelsesterræn for Forsvaret i over 100 år og er i dag arbejdsplads og uddannelsessted for omkring 1.200 mennesker, herunder civile, værnepligtige og professionelle soldater

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder