Adm. direktør Peter Stenholm, Ejendomdanmark. Foto: Jens Rosenfeldt

Ordet er dit: Her er ønskerne til en ny regering

Af Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark 

Julen nærmer sig. Børnene sætter flittigt krydser i julekatalogerne, og hos EjendomDanmark gør vi i disse dage det samme. Her er ønskerne dog større – og de bliver ikke sendt til Nordpolen, men til Christiansborg.

En ny regering er på vej. Det sker i lyset af økonomiske udfordringer, og selvom det er alt andet end glædeligt, er det kombineret med et nyt Folketing, en kærkommen mulighed for at komme med EjendomDanmarks bud på løsninger af samfundets udfordringer.

Vi har det store privilegium at repræsentere en medlemsskare, der udgør en mærkbar del af den økonomiske rygrad i Danmark. 138.000 job understøttes af branchen, og vi er en uundværlig del af klimaløsningen.

De næste mange år skal vi sammen sikre, at landets mange erhvervsejendomme bliver mere bæredygtige, og at der skabes boliger i hele landet, mens vi fastholder vækst og arbejdspladser. I de kommende år skal der investeres massivt, og konkurrencen om disse investeringer vil stige massivt.

Så kære kommende regering – her er EjendomDanmarks ønskeliste på vegne af ejendomsbranchen

 1. Gør det lettere at sætte turbo på den grønne omstilling Bæredygtighed er en af de vigtigste dagsordner. Ejendomsbranchen skal også løfte sin del af ansvaret. Så styrk mulighederne for bæredygtige og energieffektiviserende investeringer i den eksisterende ejendomsmasse, så kan vi tage syvmileskridt. Og giv bedre plads til nytænkning af klimavenlige energiløsninger som solceller på tage. Det vil rykke markant, og løsningerne er lige til at plukke.
 2. Lad lagerskatten forsvinde
  Lagerskatten står stadig i venteposition. Godt nok er det et lovforslag uden flertal, men den skaber stadig usikkerhed, og den skal derfor helt af bordet. Den fremsatte model er en ny skat, som skaber økonomisk usikkerhed for ejendomsvirksomheder over hele landet. I disse dage har vi ikke brug for noget, der dræner likviditet.
 3. Indgå brede forlig
  Samarbejde er vejen frem. Det ved vi alle, og når det handler om lovgivningen, så er det de brede, politiske samarbejder, der giver stabilitet, balance og politisk ro. Så genskab balance og tillid på vores område. Vi tænker langsigtet, og det kræver stabile rammer.
 4. Få tøjlet inflationen
  Det er ingen let opgave, men den er bunden. Huslejeloftet var en lappeløsning på effekten af en løbsk inflation, så sæt gang i økonomisk styring, så vi får håndteret inflationen. Og målret eventuel økonomisk støtte til de mest udsatte på en nem og gennemskuelig måde.
 5. Løs udfordringen med generationsskifte
  Næste generation vil i mange virksomheder gerne tage over og drive de ejendomme, som deres forældre, bedsteforældre og måske oldeforældre har lagt deres hjerteblod i. Sidestil derfor ejendomsvirksomheder med andre virksomhedstyper ved generationsskifte. Der er ingen grund til at dræne de mange familieejede ejendomsvirksomheder, så de er nødt at sælge, når næste generation skal tage over.
 6. Tiltræk udenlandsk arbejdskraft
  Vi kan som branche godt selv tiltrække en række talenter uden for landets grænser, men vi kommer til at mangle mange hænder i fremtiden. Den opgave kan vi ikke løse alene. Øg derfor mulighederne for at tiltrække international arbejdskraft til ejendomsvirksomhederne og Danmark generelt.
 7. Styrk det politiske fokus på byggesagsbehandlingen
  Nogle kommuner har en overkommelig byggesagsbehandling. I andre kommuner går det mere trægt. Byggesagsbehandling burde ikke være besværligt, men det er det mange steder. Der bliver brugt uanede kræfter – fra begge sider – når visioner skal blive til virkelighed. Sæt derfor fokus på, hvordan kommunerne kan sikre en god byggesagsbehandling – uanset hvor i landet, man driver sin virksomhed.
 8. Få fair offentlige ejendomsvurderinger
  Farcen om ejendomsvurderingssystemet kan næsten ikke rumme flere linjer. Det står heller ikke for godt til for erhvervsejendomme. Skab derfor mere stabilitet og sikkerhed for ejendomsvurderingssystemet nu og her ved at finde en bedre løsning. Det er uholdbart med den måde, det fungerer på nu.
 9. Genovervej dækningsafgiften
  Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, der kun eksisterer i en række kommuner – til stor ugunst for vækst og udvikling. Desværre har udfordringerne med ejendomsvurderingerne afstedkommet, at dækningsafgiften bliver opkrævet på den værst tænkelige måde for ejendomsvirksomheder, som i øjeblikket betaler en meget usikker aconto skat, hvor ingen ved, om der kommer en efteropkrævning om en årrække.
 1. Styrk huslejenævnene og ensret deres praksis
  Huslejenævnene har en vigtig funktion i landet, men der er brug for at få ventetiderne ned og ensrettet praksis, så de følger boligretterne. En målrettet digitalisering kunne være et greb til at sikre dette. Flere ressourcer er nok også nødvendige.

Peter Stenholm har været adm. direktør i EjendomDanmark siden maj 2022. Han har tidligere været vicedirektør og branchedirektør i DI og arbejdet i Dansk Byggeri, HTS, Dansk Arbejdsgiverforening og i Forsvarsministeriet. Peter Stenholm er cand. jur fra Københavns Universitet.

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder