Fra venstre på billedet: Iben Winsløw, Lior Koren, Hakon Mosbech, Gitte Lillelund Bech og Tony Christrup. Foto: Estate Media

Business Arena: Sådan hæmmer ’dumme’ regler ejendomsbranchen

– Antallet af ’dumme’ regler er vokset stødt. Det kan være dyrt, det kan være uretfærdigt, og det kan gøre, at man mister tilliden til systemet.

Sådan indledte samtalens moderator, partner og medstifter af mediet Zetland Hakon Mosbech samtalen torsdag på konferencen Business Arena 2022 på Tivoli Hotel i København.

Her var der bred enighed blandt deltagere, som alle mente, at unødvendige love kunne spænde for ejendomsbranchen.

Tony Christrup, direktør i projektudviklingskoncernen AG Gruppen, har ofte oplevet, hvordan juridiske gråzoner kan hindre projekter.

– Jeg kan på en eller anden måde blive sur over, at hvis vi ryger ud i en juridisk gråzone, så kan vi risikere, at et projekt falder til jorden.

Usædvanligt mange nye regler
Lior Koren, partner i erhvervsmægleren Cushman & Wakefield RED, påpegede, at en strammere lovgivning kan have negativ indflydelse på det danske marked.

– Vi tager det for givet, at Danmark er et godt marked at investere i. Det har taget en stor indsats fra forskellige parter at reklamere for Danmark. Det har vi gjort ved at slå på tromme for, at Danmark er en sikker havn, trods reglerne. Men der er sket noget de sidste tre-fire år. Der er kommet usædvanligt mange regler inden for det danske ejendomslovgivning. Med så mange lovgivninger lægger udlandet mærke til det, sagde Lior Koren.

Gitte Lillelund Bech, direktør for markeder i Dansk Erhverv og tidligere forsvarsminister for Venstre, har oplevet, hvordan DE’s medlemmer oplever juridiske vanskeligheder:

– Mange af vores medlemmer vil gerne reducere deres CO2- og energiforbrug. Men det er svært at installere solceller på ejendomme og boligblokke grundet adskillige regler.

Love er ren politik
Ifølge Iben Winsløw, partner i advokatfirmaet Winsløw, er det vigtigt, at alle parter bliver hørt, når nye love skal vedtages.

– Det, man gør i selve lovgivningsprocessen, er at få høring gennem første og andet lovudkast. Man har haft hurtige gennemgange af lovforslag, som ikke havde grund til at gå stærkt. Det er vigtigt at få en partshøring med dem, som ved noget om det. Tilliden mellem vælgerskaren og regeringen bliver slidt.

Dog påpegede Tony Christrup og Gitte Lillelund Bech, at dialog og inddragelse af politikere er vigtigt for at skabe fremgang for alle parter.

– Hvis lovgivere ikke kender til det praktiske, så kan de være tilbøjelig til at forholde sig til deres egen idealer. Det kan ende med, at man vedtager en lov, som ikke fungerer i den virkelige verden. Vi har mødt ministre, som har været interesseret i at lytte. Ikke kun ren ideologisk, men også i at finde en balance, sagde Gitte Lillenlund Bech, mens Tony Christrup tilføjede spøgende med et glimt i øjet:

– Hvis en boligminister vil have flere almene boliger, bliver vi nødt til at spille med, selvom almene boliger i vores optik er skabt af djævelen selv, da vi ikke tjener penge på dem.

Lior Koren er også overbevist om, det er vigtigt at hive folk ind fra ’den virkelige verden’, når en lovgivning skal foretages.

– Det er vigtigt at positionere folk, som fortæller lovgiverne, hvordan virkeligheden fungerer.

Stærkere image kan hjælpe branchen
I løbet af samtalen blev alle deltagere enige om, at branchen træner til imageløft, hvis den fremover skal favoriseres politisk.

– Der findes masser af udenlandske investorer, som hverken er grimme, fæle eller har et ondt navn. Rent politisk er boligmarkedet ikke særlig sexet. Tingene tager tid, og det har noget med mursten at gøre. Det ser bedre ud, hvis du som politiker kan klappe nogen ældre personer. Det er svært at se, når du gør noget i ejendomsbranchen, sagde Gitte Lillelund Bech.

Her kom Iben Winsløw med et politisk forslag.

– Jeg synes, lobbyisme er en god arbejdsmetode for at få en organisations holdning gjort til kende.

Business Arena 2022 bød på adskillige break-out sessions, hvor forskellige debatter på tværs af ejendomsbranchen blev afholdt. Debatterne blev faciliteret af eksterne aktører, heriblandt Byggesocietetet , som afholdte den nævnte samtale i artiklen. 

Læs også Business Arena: Vi bliver nødt til at udvikle i samarbejde

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder