Den blå plads. Rendering for Mærsk af Dorte Mandrup.

Her er Mærsks nye 26.000 kvm i centrum af København

A.P. Møller – Mærsk står klar med planer for et helt nyt hovedsæde i centrum af København. Det er ikke så tit, at det er muligt at bygge i stor skala i centrum, men selskabet har søgt om tilladelse til opførelse af 26.000 kvm i Københavns Kommune til et nybyggeri, der vil udvide det nuværende hovedkontor på Esplanaden og give  plads til yderligere 800 medarbejdere. Samtidig vil byggeriet give en helt ny offentlig plads ved havnefronten og binde Amaliegade 44 og Esplanaden 50 sammen med havnefronten.

Tilbygningen skal opføres på adressen Amaliegade 44, som Mærsk købte i 2020 af Freja Ejendomme. I dag benytter Mærsk bygningen som en del af hovedkontoret, men byggeriet er uden egentlig sammenhæng med kontorerne på Esplanaden og med begrænsede muligheder for udvidelse. I og med Mærsk forventer at have mere end 3.000 medarbejdere på hovedkontoret ved udgangen af 2026, vil Mærsk gerne bygge et nyt og fremfor alt mere tidssvarende byggeri .

– Tilbage i 2020 vidste vi allerede, at vi ville blive en halv gang flere medarbejdere. Vi havde lige købt bygningen på grunden, hvor der tidligere har været statslige kontorer, men da vi begyndte at kigge på den var det tydeligt, at den var fuld af forurening. Det er ikke farligt at sidde i den nu, men hvis vi begynder at pille i den, vil der komme alt muligt frem, siger General Counsel and Head of Corporate Affairs Caroline Pontoppidan, Mærsk, i et interview med Estate Media.

Mærsks nye domicil i Toldbodgade. Rendering: Dorte Mandrup for Mærsk.
Mærsks nye domicil i Toldbodgade. Rendering: Dorte Mandrup for Mærsk.

Antallet af medarbejdere er allerede vokset fra 2.100 i 2020 til 2.600 i dag, og udviklingen forventes at fortsætte.

– Vi er på rigtig mange områder en anden virksomhed end for bare få år siden. Dels er vi flere medarbejdere, hvilket helt naturligt stiller krav om mere plads, men samtidig har vi brug for en moderne og fremtidssikret arbejdsplads, der fremmer samarbejde og innovation, og hvor bæredygtighed skinner igennem, siger Caroline Pontoppidan, som er ansvarlig for byggeprocessen.

Processen har været bred med hele 7 indbudte arkitektfirmaer og entreprenører, der blev inviteret til at udarbejde forslag til nybygningen. Valget faldt på Arpe & Kjeldsholm og Dorte Mandrups tegnestue.

– Vi var ikke særlig låst i forhold til grunden, og derfor ønskede vi et bredt udbud for at få så interessant en palette af forslag som muligt. Det er især vigtigt, at projektet kommer til at afspejle vores måde at arbejde på, hvor man mødes ved kaffemaskinen. I den eksisterende bygning er det svært at se, om der overhovedet er andre på arbejde. Vi vil gerne understøtte, at vi er et selskab, hvor man skal samarbejde for at skabe nye løsninger. Samtidig har vi netop lanceret vores nye ESG-strategi med et mål for vores lagerbygninger over hele verden om en nedsættelse af Co2-udslippet med 90 procent i 2030. Det er et højt mål, og den ambitiøse tilgang skal bygningen i København også understøtte både, hvad angår byggeprocessen, men også selve det færdige byggeri.

Overblik over Mærsks nye hovedkontor i Toldbodgade. Rendering: Dorte Mandrup for Mærsk.

I dag arbejder der 300 mennesker i den eksisterende bygning. I det grønne, lukkede område i centrum af karreen stod der før en række skulpturer af kunstneren Henry Heerup, men de blev fjernet af Staten, da Mærsk købte bygningen. Tilbage er et relief, der blev opsat i 70erne, hvor det blev flyttet fra at være en toldmur i havnen. Staten ville ikke have det med i første omgang, og det er ikke klausuleret i handlen, men Mærsk har tilbudt at bevare det og flytte det. By & Havn er nu i gang med at finde et sted, hvor det kan leve videre, så området kan blive helt nyanlagt til en plads og et levende byrum. Konkret tilfører Mærsk en grøn passage ned til den nye plads.

– Vi har siden projektets start haft et ønske om, at et byggeri som dette med en central placering i det indre København skal give noget tilbage til byen. Etableringen af en ny bygning er en oplagt mulighed for at gentænke området og skabe et nyt byrum. Det vil både glæde naboerne, som jo også er os selv, men også alle andre københavnere og turister, som hver dag besøger netop havnefronten ved Toldboden, siger Caroline Pontoppidan.

At det netop blev Dorte Mandrup, der får opgaven skyldes flere ting.

– Selve byggeriet har en kompakthed og forskudthed i strukturen, så man kan se ind til hinanden. Samtidig giver det en fin åben passage, fordi selve huset er skubbet så langt tilbage i Toldbodgade, at der bliver mulighed for at kigge igennem til Den blå plads, som er opholdsrummet ved vandet, og hvor der bliver et utal af kanter, man kan sidde på. Alt i alt syntes vi simpelthen, at det var det smukkeste projekt. Oven i det har Dorte Mandrup Arkitekter gjort et stort arbejde for at gøre byggeriet bæredygtigt helt ned til materialevalg såvel som byggeproces.

Ny facade mod havnen i Toldbodgade. Illustration: Dorte Mandrup for Mærsk.

Det er ikke altid helt nemt, når man bygger klos op ad eksisterende byggeri i det indre København. Det har fået Mærsk til at tænke innovativt.

– Vi skal finde en balance mellem nabogener og Co2-balance, og i den forbindelse arbejder vi på muligheden for at bygge under et gigantisk “sitecover”. Det har indtil videre kun været gjort på et mindre skolebyggeri i Nordvest, men vi håber, at det kan lade sig gøre, selvom der er tale om langt større dimensioner i Toldbodgade, så alle naboer – inklusiv os selv og vores medarbejdere, synes det er en cool proces, som de føler sig generet mindst muligt af, siger Caroline Pontoppidan.

Det samlede projekt – både bygning og byrum – forventes afsluttet ved udgangen af 2026, såfremt det får de nødvendige godkendelser i kommunen. Projektet er netop sendt til startredegørelse i borgerrepræsentationen, hvilket er den betegnelse, som Københavns Kommune bruger for den indledende myndighedsbehandling.

– Startredegørelsen er til vedtagelse i næste uge, så vi håber på et udkast til lokalplan i foråret 2023 med vedtagelse i efteråret 2023 efter behandling, høring etc. Derefter håber vi at få en egentlig byggetilladelse. Vi har samtidig spurgt om vi kan få en nedrivningstilladelse, hvilket naturligvis indebærer en risiko på begge sider, for vi kan risikere at stå med en tom grund uden en lokalplan, men hvis vi ikke gør det, kan tidsplanen blive svær at nå.

Mærsks nye domicil i Toldbodgade. Rendering: Dorte Mandrup for Mærsk.

Mærsk købte grunden med den nuværende ejendom for 420 millioner kr. i 2020, men Caroline Pontoppidan ønsker ikke at afsløre budgettet for det samlede byggeri. I hvert fald ikke præcist.

– Det bliver hverken en Skoda eller en Rolls-Royce. Det bliver et kvalitetsbyggeri i ordentlige materialer, som vi håber på vil give noget tilbage til byen på en grund, hvor der i dag ikke er offentlig adgang, siger Caroline Pontoppidan.

Fakta om byggeriet Amaliegade 44/Esplanaden 50
* Mærsk har i dag 2.600 ansatte på hovedkontoret, der omfatter de to adresser Esplanaden 50 og den mindre nabobygning Amaliegade 44
* I 2020 erhvervede Mærsk grunden Amaliegade 44 for 420 millioner kr.
* Mærsk forventer at have mere end 3.000 medarbejdere på hovedkontoret ved udgangen af 2026 og ønsker derfor at opføre en ny bygning på Amaliegade 44
* Det nye byggeri vil have et etageareal på 26.000 kvm og vil blive forbundet med hovedkontoret på Esplanaden 50
* Ved havnefronten skabes en ny plads ud for den nye bygning på Amaliegade 44, hvor der også etableres en pavillon med mulighed for café eller restaurant
* Arkitektfirmaet Dorte Mandrup har tegnet det nye byggeri og Arpe & Kjeldsholm er entreprenører. Advokatfirmaet Sustainable Law har rådgivet Mærsk om processen og byggeriet.

Læs også Mærsk køber naboejendom for 420 millioner kr.

Læs også Mærsk og Taulov Dry Port investerer 1 milliard kr. i logistikbyggerier

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder