Ali Simiab. Foto: Cobblestone.

Ordet er dit: Det er ikke en naturlov, at ejendomsbranchen skal være i politisk modvind

Af Ali Simiab, selvstændig konsulent

Som københavner kunne man under den netop afsluttede valgkamp spotte valgplakater med budskabet om, at ”boligspekulanter” skal stoppes, men alt i alt gik ejendomsbranchen en smule under radaren i denne omgang.

Fokus var i stedet rettet mod bl.a. den nye yndlingsskurk (landbrugssektoren), der erstattede tidligere valgkampes superskurk (finanssektoren).

Under valgkampen blev begrebet ”overnormale profitter” udbredt, selvom det er uklart, hvad det betyder, og man kunne forstå på statsministeren, at CO2-afgifter for nogle, men ikke alle, sektorer kan være en god idé, så længe afgifterne ikke pålægges hakket oksekød.

Men mon ikke det er for tidligt at ånde lettet op. For hvem skal finansiere politikernes mange valgløfter og ambitioner?

I lyset af de seneste års politiske indgreb og visse politikeres hårde retorik kan man nemlig godt blive bekymret for, at ejendomsbranchen kigger ind i en tid med yderligere politisk modvind.

Støvet fra folketingsvalget havde også knapt lagt sig, før LLO foreslog ”begrænsning af de overnormale profitter på boligudlejning”, og det bliver næppe sidste gang, vi hører den slags.

Men kan vi vende udviklingen, hvis vi gør tingene anderledes og endnu bedre?

Måske er det ungdommelig naivitet, men jeg tror på, at vi kan vende udviklingen. Der er ingen magisk formel, det bliver ikke nemt, og det kan ikke gøres hurtigt, men hvis vi intet gør, giver resultatet helt sig selv.

Nedenfor er derfor fem bud på, hvad vi kan gøre for at komme på rette kurs.

Først og fremmest kan vi blive bedre til at italesætte ejendomsbranchens værdiskabelse. Den sker nemlig ikke kun via fysiske rammer, arbejdspladser og skatteindtægter. Vi løser faktisk samfundsmæssige udfordringer. Det fortjener sin egen artikel, men helt kort kan f.eks. nævnes ambitiøse seniorboligkoncepter, vigtige indsatser i udsatte områder såsom Tingbjerg, Mjølnerparken og Vollsmose samt udvikling af betalbare boliger. Eller sagt på en anden måde: ejendomsbranchen spiller en afgørende rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, og det bør kommunikeres uden for ejendomsbranchen.

Vi kan prioritere at give endnu mere tilbage til samfundet og derfor stille større krav til god arkitektur, bæredygtighed i bred forstand, blandede boligformer, lejerservice og velgørende indsatser.

Vi kan organisere os bedre og samle udviklere, ejendomsbesiddere, rådgivere, entreprenører, leverandører og producenter. Det er selvsagt ikke en nem øvelse at samle aktører på tværs af branchen, der endda kan have modsatrettede interesser, men hvis vi i højere grad står sammen og indgår i konstruktiv dialog med politikerne, bør vi kunne skabe flere resultater.

Vi kan være mere proaktive og fremsætte vores egne gennemarbejdede, operationelle og hensigtsmæssige forslag i stedet for blot at være reaktive og reagere på politiske indgreb, når de præsenteres. Et konkret eksempel er aktivering af den eksisterende bygningsmasse, som er afgørende for den grønne omstilling, men som i dag er underlagt en række uhensigtsmæssige regulatoriske begrænsninger.

Og endelig kan vi standardisere i et helt andet omfang, så vi skaber transparens og sikrer kvaliteten bredt set. I forbindelse med f.eks. GDPR og den seneste hvidvasklov burde der være delt branchestandarder/-skabeloner, som aktørerne frit kunne bruge – det kan jo ramme hele branchen, hvis enkelte aktører ikke lever op til vigtige lovkrav. Derfor bør vi den næste tid støtte op om bl.a. at skabe ESG-branchestandarder.

Alt dette forudsætter et markant tættere samarbejde i branchen. Eller sagt på en anden måde: hvis vi står sammen, kan vi reducere risikoen for politiske indgreb, og vi kan måske endda lykkes med at forbedre branchens rammevilkår. Det er jo ikke en naturlov, at ejendomsbranchen skal udsættes for politisk modvind.

Ali Simiab arbejder som selvstændig konsulent i ejendomsbranchen. Han har blandt andet juridisk chef i Cobblestone og projektudvikler i det daværende KPC. Han er uddannet advokat fra Klar Advokaters afdeling for Fast Ejendom. Ali Simiab er bredt kendt i ejendomsbranchen for sit engagement i en række netværk som Djøf Advokats netværk i fast ejendom, Ejendomsbold og Ejendomsbobler samt som initiativtager til juleindsamlingen Ejendomsindsamlingen.

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder