Adm. direktør og partner Claus Mathisen, Nrep. Foto: Wilfred Gachau

Nrep indfører CO2-skat på alle fremtidige projekter

Som en del af de nye, ambitiøse klimaindsatser har Nrep indført en intern CO2-skat på alle sine projekter, der geninvesteres for at gøre dem mere bæredygtige. Det skal sikre en reducering af virksomhedens CO2-udledning med 30-50 procent allerede inden udgangen af 2023.

Det oplyser den danske ejendomsudvikler og -investor.

Nrep har ambitioner om at gøre hele sin ejendomsportefølje CO2-neutral inden 2028. Derfor har virksomheden nu sat første delmål om at reducere sine indlejrede CO2-emissioner – det vil sige udledning fra byggeri – med 30 procent og sine driftsemissioner med 50 procent i løbet af 2023.

Læs også Nrep går efter CO2-neutral portefølje i 2028

Et af de initiativer, som skal være med til at sikre dette, er en intern CO2-skat.

– Klimakrisen er på sit højeste, og der er brug for handling nu. Både regeringen og store virksomheder som os har et stort ansvar for, at der bliver taget de nødvendige initiativer på området; ikke først om 20 eller 30 år, men nu.

– Nrep vil gerne gå forrest i den grønne omstilling og vise verdenen, at ambitiøse klimatiltag er mulige og samtidig en god forretning. Derfor introducerer vi nu interne CO2-incitamenter, både i form af pisk og gulerod, så vi kan få sat ordentlig gang i at reducere emissionerne, forklarer adm. direktør og partner Claus Mathisen, Nrep.

CO2-skat gæler alle Nreps fremtidige projekter
Nreps CO2-skat omfatter alle virksomhedens fremtidige projekter. På nuværende tidspunkt ligger markedets gennemsnitspris på cirka 30 euro per ton CO2. Dog sætter Nrep sin CO2-skat med EU’s Trading System som primær benchmark, så den nye CO2-skat er på 90 euro per ton. Skatten fra de indlejrede emissioner opkræves som et engangsbeløb, mens emissionerne fra driften beregnes og opkræves en gang om året.

Nrep begyndte at implementere CO2-skatten tidligere på året som et pilotprojekt, hvilket indtil videre har sikret 2 millioner euro til bæredygtighed, oplyser selskabet.

Nu skal skatten udrulles til samtlige fremtidige projekter. Pengene følger projekterne og geninvesteres i mere bæredygtighed.

– Midlerne øremærkes til at højne projekternes bæredygtighed. CO2-skatten er altså ikke som en ekstra indkomst for os, men går direkte til at sikre endnu mere bæredygtighed og reducere CO2-emissioner så meget som muligt. Vi mener, at det er det, der skal til, for at vi kan komme i mål med vores ambitioner, siger Claus Mathisen.

Derfor CO2-skat
Meningen med CO2-skatten er, at byggeprojekterne bliver tænkt så bæredygtige som muligt fra start. Modellen skal vise, at for eksempel optimeringer i valg og brug af materialer kan give store her og nu reduktioner i CO2-udledningen og samtidig være en god forretning, fortæller Claus Mathisen.

– Hele meningen med CO2-skatten er for alvor at sætte skub i den grønne omstilling. Vi ønsker, at bæredygtighed tænkes ind i alle dele af projektets livscyklus fra start. Derfor skal det være en motivationsfaktor for at klimaoptimere så meget som overhovedet muligt. Jo højere en ejendom lever op til vores grønne ambitioner om nulemission, des mindre vil CO2-skatten også være, siger han.

Nrep forvalter aktuelt aktiver for i alt 18 milliarder euro – omkring 134 milliarder kr.

Læs også Nrep går ind i nyt, globalt partnerskab om bæredygtige byer

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder