Udbuddet af Hornslet Vest omkring 20 km nordøst for Aarhus udskydes til et senere tidspunkt. Foto: Syddjurs Kommune

Kommune udskyder udbud af nyt byudviklingsområde

Udbuddet af Hornslet Vest omkring 20 km nordøst for Aarhus udskydes til et senere tidspunkt.

Det oplyser Syddjurs Kommune, som dermed allerede bremser det nye byudviklingsområde.

I august offentliggjorde kommunen udbudsprogrammet for udviklingen af første etape af Hornslet Vest. Det samlede byudviklingsområde er på cirka 112.800 kvm, hvilket svarer til 17 fodboldbaner. I projektet giver kommunen mulighed for, at der kan bygges op mod 40.000 kvm boliger.

– Den forværrede situation i markedet har skabt en usikkerhed blandt investorer, som gør, at flere er tilbageholdende med at igangsætte nye, store projekter. Det betyder også, at der er færre interesserede i at give tilbud på udviklingen i Hornslet Vest på nuværende tidspunkt, oplyser Syddjurs Kommune.

Med udviklingen af Hornslet Vest ønsker kommunen at udvikle ’et eftertragtet boligområde, hvor der er plads til naturen, lokale fællesskaber og et levende fritidsliv’:

– Syddjurs Kommune har høje ambitioner for udviklingen af Hornslet Vest, og derfor skal udviklingen også først ske, når markedet er parat til det. Syddjurs Kommune vurderer, at udbuddet for Hornslet Vest stadig er meget attraktivt for investorer med stærke byudviklingskompetencer, men at udfordringerne alene skyldes de helt ekstraordinære markedsforhold, som opleves lige nu.

Udbud annulleres – men forventer genudbud
Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune besluttede 12. oktober, at udbuddet af Hornslet Vest udskydes til, at markedssituationen er blevet bedre. Det betyder, at udbuddet formelt annulleres på nuværende tidspunkt, men at der kommer et genudbud, så snart det er muligt, oplyser borgmester Michael Stegger Jensen.

– Hornslet Vest er et meget spændende område med masser af perspektiver og muligheder. Udviklingen skal foregå på den rigtige måde, med kvalitet og med den rette timing. Derfor udskyder vi udbuddet, til markedet og den globale situation atter er gearet til det, og vi holder linjen varm til de parter, som allerede har udvist interesse, siger borgmesteren.

 

Fakta: Hornslet Vest-projektet

– Byudviklingsområdet er fordelt på to delområder på hver sin side af Ågårdvej langs med Amaliegårdvej. Området ligger tæt på bymidten og Sophie-Amaliegård Skoven

– Byudviklingsområdets areal er cirka 112.800 kvm, hvilket svarer til 17 fodboldbaner

– Byudviklingsområdet er udlagt til boligformål i kommuneplanen, og der er i dag ingen lokalplan for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan, inden der må bygges

– Byggeriet bliver en blanding af tæt-lav-boliger, etageboliger og alment byggeri med en blanding i ejerformerne. Mange forskellige boligtyper skal bidrage til at få en levende og blandet by med plads til forskellige målgrupper. Samtidig vil der blive reserveret areal ti en ny daginstitution

– I projektet giver Syddjurs Kommune mulighed for, at der kan blive bygget op mod 40.000 kvm boliger. Det svarer i runde tal til op mod cirka 400 boliger og muliggør et blandet byggeri, som nogle steder er 1-2 etager højt, og som andre steder består af etagebyggeri i op til 4-5 etagers højde

Kilde og kommentar: Syddjurs Kommune

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder