Bestyrelsesformand i Green Building Council Denmark, Mikkel Bülow-Lehnsby. Foto: Nrep

Markant strammere krav til DGNB fra årsskiftet

Det bliver fra årsskiftet markant sværere at opnå bæredygtighedscertificeringen DGNB.

Det oplyser Building Council Denmark, som er ansvarlig for DGNB-certificeringer i Danmark. Byggebranchens medlemsorganisation hæver kravene til CO2-udledning i DGNB-manualen for nye bygninger og omfattende renovering.

I de seneste 10 år har Green Building Council Denmarks medlemmer, som repræsenterer den danske bygge- og ejendomsbranche, arbejdet på at øge byggeriets bæredygtighed gennem certificeringsordningen DGNB. DGNB er blevet et fælles sprog for branchen og den mest udbredte bæredygtighedscertificering af bygninger i Danmark. I dag certificeres omkring 20 procent af alle store nybyggerier, og ansøgningerne til certificering stiger markant i disse år, oplyser Building Council Denmark.

Tid til stramning
DGNB er dynamisk, og kravene er gennem tiden blevet strammet, og nu skal ambitionerne hæves yderligere.

– Det er fantastisk positivt, at den LCA-beregningsmetode, vi introducerede for 10 år siden og tilhørende CO2-krav fra DGNB-kriterierne, nu bliver indført i bygningsreglementet fra januar 2023. Det medfører helt naturligt, at vi strammer kravene i DGNB, så vi fortsat sætter barren højt, og rykker branchen endnu videre, siger adm. direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark.

Arbejdet i Green Building Council Denmark har fra start været centreret omkring udviklingen og markedsføringen af certificeringsordningen DGNB, som en enig byggebranche i 2011 valgte som det danske certificeringssystem.

Løfter ambitionsniveau
Bestyrelsesformand i Green Building Council Denmark og Nrep, Mikkel Bülow-Lehnsby, siger:

– De strammere CO2-krav i DGNB vil være med til at løfte ambitionsniveau og klimamål på tværs af branchen. Samtidig vil det understøtte Nreps og mange andre investorers ønske om, at Danmark skal være global leder inden for bæredygtig omstilling af byggeriet. Det giver os, og resten af den danske byggebranche, mulighed for at stå stærkere på den internationale scene til gavn for både klima og eksport. Den grønne omstilling er vores tidsalders største udfordring – og største forretningsmulighed – og det her er et af mange nødvendige skridt fremad.

Flere stramninger på vej
Den kommende stramning af DGNB-bæredygtighedscertificeringen, som altså træder i kraft ved årsskiftet 2022/23, bliver ikke den sidste.

– Vi gør allerede klar til at genbesøge CO2-kravet i DGNB i den kommende 2024-manual, og vi arbejder både på en klimaudmærkelse og udbredelse af DGNB-certificering for bygningsdrift. For én ting er; når vi bygger nyt eller transformerer bygninger, men der er store klimagevinster at hente ved at drifte sine bygninger bedre, siger adm. direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark.

– DGNB er altid under udvikling, for hvis DGNB skal forblive ambitiøs, skal kriterierne opdateres løbende.

 

Fakta: Green Building Council Denmark

– Green Building Council Denmark er en nonprofit-medlemsorganisation med mere end 650 medlemmer

– Hovedformålet bag organisationen er at gøre Danmark globalt førende i den bæredygtige omstilling af bygninger og byer til gavn for mennesker, samfund og naturen. Det sker især gennem bæredygtighedscertificeringen DGNB. Derudover afholder organisationen kurser og anden videndeling og indgår i udviklingsprojekter rettet mod at gøre branchen mere bæredygtig

 

Fakta: Livscyklusvurdering i DGNB

– Det er miljøkriteriet for livscyklusvurderingen (LCA) i DGNB-manualen for nye bygninger og omfattende renoveringer, som Green Building Council Denmark nu strammer markant. Opdateringen ser ikke ud af meget på tekst, men den kommer til at have væsentlig betydning for, hvilke byggerier der kan opnå DGNB-certificering

– Konkret kan man først opnå point ved 10 kg CO2-eq per kvm for boliger og ved 12 CO2-eq per kvm for andre bygningstyper. Niveauet for, hvad der typisk kræves ved DGNB Guld, vil i den ny manual svare til lavemissionsklassen fra bygningsreglementet. Mens der tildeles bonuspoint for projekter med meget lav klimabelastning

– Der er fremadrettet 0 point ved blot at overholde Bygningsreglementets minimumskrav, og hvis Bygningsreglementet ikke overholdes, kan bygningen ikke certificeres

Kilde og kommentarer: Green Building Council Denmark 

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder