Roskilde. Foto: Wikipedia

Her vil vi gerne bo – især to kommuner vækker opsigt

Ikke overraskende er det de fire største kommuner i Danmark, som flest borgere siger, at de gerne vil søge til, når de bliver spurgt om eventuelle flytteplaner.

Opgørelsen af søgningen inkluderer både borgere, der søger til kommunen fra andre kommuner og kommunernes egne husstande.

Det er analyse- og rådgivningsvirksomheden Exometric, som har leveret opgørelsen til Estate Media.

De mest søgte kommuner vil på grund af deres størrelse og store søgning være mere resistente i nedgangstider, da der altid vil være en garanti for en vis efterspørgsel på boliger. En kommune som Roskilde er et eksempel på en kommune, der er interessant, fordi den både har en pæn andel af borgere internt, der foretrækker kommunen, men også en meget stor andel, der vil overveje den, hvis for eksempel prisniveauerne er for høje i København. Faktisk er den samlede søgning til Roskilde højere end både Aalborg og Odense.

Middelfart er også særlig populær
Hvis man ser på, hvor mange der foretrækker kommunerne i forhold til deres størrelse, er det Middelfart, der er mest populær med 2,3 gange så mange, der vil foretrække at flytte dertil, som der er indbyggere i kommunen.

Roskilde ligger også fint her med en faktor på 1,7, mens København relativt set ikke har en søgning, der er specielt stor på trods af, at 10 procent af alle danske husstande vil foretrække at bo i kommunen.

Tallene genereres af Exometric, der spørger et repræsentativt udsnit af befolkningen hvert kvartal om, hvilken kommune de vil flytte til, næste gang de skal flytte, og hvilke kommuner de alternativt ville overveje. Tabellen viser de 15 kommuner, som flest danskere ville flytte til og er sorteret efter hvilken kommune, man ville foretrække.

 

Boligsøgning i procent fordelt på kommuner
(de 15 mest foretrukne kommuner i Danmark)

Kilde: Exometric

Se mange flere tal om tendenser, byggeprojekter og handler i det nye Estate Magasin nr. 5/2022 her eller bestil dit eget abonnement via [email protected]

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder