Helle Andersen er Senior Commercial Real Estate Advisor i Colliers’ industri- og logistikafdeling. Foto: Colliers

Ordet er dit: Rekordhøj efterspørgsel på industri og logistik vil stige yderligere

Ordet er dit-indlægget er skrevet af Helle Andersen, der er Senior Commercial Real Estate Advisor i Colliers’ industri- og logistikafdeling

Til trods for at store dele af ejendomsmarkedet falder og stopper op, og der samtidig er sket en brat opbremsning i den danske økonomi både privat og offentligt, ser vi fortsat positive takter i industri- og logistikbranchen.

De seneste år har vi set en stødt stigende efterspørgsel inden for industri- og logistikbranchen, og de positive takter ser ud til at fortsætte. Efterspørgslen på lager- og produktionsejendomme har aldrig været et højere niveau end nu, hvilket blandt andet skyldes at flere virksomheder fylder lagerne op og hjemtager produktionen på grund af svækkede og usikre forsyningskæder, hvilket skubber til efterspørgslen og udfordrer den historisk lave tomgang.

Brancher melder om mangel på materialer, lokaler og udstyr. En udvikling, der har været opadgående de sidste par år, og understreger lejernes udfordringer med forsyningskæderne. Det er særligt industri- og byggebranchen, der melder om manglende kapacitet, hvilket kan ses i grafen nedenfor. Derfor hjemtager i særdeleshed disse brancher deres lagre og fylder dem for at sikre, at de kan følge trit med forbrugernes fremtidige efterspørgsel. Det sker til trods for, at der historisk har været stor fokus på at slanke produktionen og lagerbehovet ved hjælp af agile arbejdsprocesser herunder logistisk og produktionsmæssigt.

Det næststørste segment
Hjemtagelsen af lager og produktion for særligt industri- og logistikbranchen betyder også, at allokeringen af investeringsmidler er steget markant. Det ses både på globalt plan, men ikke mindst også på det danske marked. Den danske transaktionsvolumen inden for industri og logistik var i første halvår 2022 det næststørste segment efter boliger med 17% af totalvolumen.

De ovenstående takter inden for særligt industrisektoren sætter også sine spor på ejendomssektoren, hvor vi lige nu ser historisk lav tomgang på lokaler og en fortsat efterspørgsel fra investorer. Mens rentestigningerne har betydet øgede afkastkrav for boliger og kontorer, har vi endnu ikke set det samme afkastkrav for industri og logistik.

På trods af forventningen om den fortsat øgede efterspørgsel fra investorer, forventes afkastkravene ikke at falde yderligere på nuværende tidspunkt. Dog forventes den øgede allokering af finansielle midler til logistikejendomme at fortsætte, og vi forventer at se flere og nye institutionelle investorer træde ind på markedet i løbet af det kommende år.

Læs alle nyheder om industri- og logistikejendomme her

Læs alle Ordet er dit-indlæg på estatemedia.dk her

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder