Aarhus. Foto: Estate Media

Torsdag kan omstridt huslejeloft blive vedtaget – presset stiger

Hvad der ligner et absolut sidste forsøg på at lægge maksimalt pres på S-regeringen og dens støttepartier, som har planer om at indføre et midlertidigt huslejeloft, bliver nu sendt afsted fra ejendomsbranchens erhvervsorganisation, Ejendomdanmark.

Den omstridte og af ejendomsbranchen stærkt kritiserede plan om at indføre et midlertidigt huslejeloft skal efter planen færdigbehandles i Folketinget nu på torsdag, den 22. september.

Nu viser en ny juridisk afdækning, at hvis politikerne indfører huslejeloftet i sin nuværende form, ’er der med stor sandsynlighed tale om ekspropriation’, advokerer Ejendomdanmark.

– Det understøtter vores frygt for, at en lovproces i højeste gear ikke afdækker alt. Nu har vi så sikret, at spørgsmålet om ekspropriation er blevet besvaret mere grundigt. Så kan det ikke komme bag på nogen, hvis skatteborgerne ender med at modtage en regning i milliardklassen. Men det er vigtigt, at hver en sten er vendt før vedtagelsen, siger adm. direktør Peter Stenholm, Ejendomdanmark.

Læs også Internt notat: Investorer kan lide milliardtab ved huslejeloft

Professor: Kan være ekspropriation
Det er professor ved Københavns Universitet Peter Mortensen, der har gennemført den juridiske afdækning på vegne af Ejendomdanmark. Han har fået et oplæg om at gennemgå lovudkastet – uden at konklusionen var givet på forhånd.

– Før domstolene har truffet en afgørelse, kan vi ikke konkludere noget endeligt. Men, nu har jeg afdækket spørgsmålet omkring Grundlovens § 73 ud fra forslaget, og det kan bestemt ikke udelukkes, at der er tale om ekspropriation, siger Peter Mortensen.

Hele processen omkring et huslejeloft har været i et højt tempo. Blandt andet blev alle parter blot givet 66 timer og 16 minutter til at komme med en tilbagemelding på det første lovudkast. Det indeholdt ifølge Ejendomdanmark mange udfordringer.

– Vi er ikke eksperter i grundloven, men vi er eksperter i vores medlemmer og deres forhold. Derfor kan vi også se, at forslaget negligerer den administrative byrde og ikke giver klare nok svar på ventilen for at bryde loftet. Sådan kan politikere ikke behandle en hel branche, siger Peter Stenholm.

Læs mere i 66 timer og 15 minutter: – Uanstændigt og mangel på respekt

Midlertidigt huslejeloft i to år
Det var S-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, der den 26. august blev enige om en aftale om et huslejeloft på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år og er altså derfor midlertidigt.

Huslejeloftet er ifølge indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ’blevet besluttet for at skabe ro for en stor del af landets lejere i en tid, hvor stigningen i nettoprisindekset i juli blev opgjort til 8,8 procent’.

Læs mere i Regeringen indfører loft på huslejestigninger

Der er tale om et varslet indgreb, som gælder både eksisterende og fremtidige lejekontrakter med private udlejere, som anvender nettoprisindekset, NPI.

Det vil også gælde de huslejer, der er sat meget op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk tre måneder – svarende til lejers opsigelsesvarsel – efter indgrebet træder i kraft.

Ejendomdanmark og en række andre aktører i ejendomsbranchen har kritiseret partierne bag aftalen om at indføre et midlertidigt huslejeloft.

Læs mere i Ny kritik af forhastet lovproces om huslejeloft

Nettoprisindekset blev udvidet i juli 2015, hvor det afløste trappelejen.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder