Lena Hartmann er juridisk direktør i Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark

66 timer og 15 minutter: – Uanstændigt og mangel på respekt

Fra fredag eftermiddag til mandag morgen.

Den tidsramme fik eksperter og parter til at komme med en tilbagemelding i forbindelse med udkastet til loven om at indføre et midlertidigt huslejeloft i to år for private udlejere, som anvender nettoprisindekset, NPI.

Den korte tid møder kritik hos Ejendomdanmark, der repræsenterer udlejere, administratorer og ejere. Ejendomsbranchens erhvervsorganisation finder processen ’uanstændig og med mangel på respekt for et kompliceret forslag med potentielt store konsekvenser’.

– Boliglejeret er et meget kompliceret område, og hvert et komma har stor betydning. Derfor er det under al kritik, at lovgivningsprocessen er så uhørt forjaget. Samtidig rejser det en grundlæggende usikkerhed om, hvordan vi i fremtiden skal forvente, at det lovgivende arbejde på dette område vil foregå, siger juridisk direktør Lena Hartmann, Ejendomdanmark.

66 timer og 15 minutter
Lovforslaget blev sendt i høring sent fredag eftermiddag med en frist blot 66 timer og 15 minutter senere – hvor det reelt kun var de 2 timer og 15 minutter, der var inden for almindelig kontortid.

– Vi skaber ikke god lovgivning ved at skrue tempoet så højt i vejret, og jeg havde egentlig noteret mig, at der også fra politisk side blev sagt, at vi skulle have mindre forhastet lovgivning, siger Lena Hartmann og fortsætter:

– Det tog otte år at sammenskrive lejelovgivningen, fordi området er så kompliceret. Vores medlemmer – og samfundet som helhed – fortjener bedre end en så overfladisk lovbehandling, hvor der fortsat er så mange usikkerheder.

Læs også Regeringen indfører loft på huslejestigninger

Branchen kan i høj grad selv finde løsninger
Ejendomdanmark har i sine samlet 24 sider lange høringssvar påpeget både mere overordnede kritikpunkter samt en række unøjagtigheder i selve lovforslaget.

For førstnævnte drejer det sig blandt andet om den manglende vurdering af om Grundloven overholdes samt en fuldstændig underkendelse af størrelsen på den administrative byrde, der vil følge med.

Lovforslaget vækker også bekymring for retssikkerheden, da Ejendomdanmark vurderet forslaget ’til at gå på kanten med velkendte principper i forvaltningsloven i forbindelse med tvistbehandlingen. Og med den forjagede proces er der ikke tid til at undersøge det til bunds’.

– Vi havde gerne allerede under forhandlingerne vist politikerne, hvor stor øget en administrativ byrde de er ved at skabe. Nu kan vi se, at det bliver negligeret i bemærkninger til lovgivningen, der dermed er baseret på forkerte forudsætninger. Ejendomsvirksomhederne skal ikke drukne i endnu mere bureaukrati – tværtimod bør de have luft til at koncentrere sig om deres kerneområde: Nemlig at sikre gode rammer for deres kunder, siger Lena Hartmann.

Ejendomdanmark har hele tiden påpeget, at branchen i høj grad selv søger løsninger med berørte lejere, og det spændes der nu ben for. Desuden viser beregninger, at udgifterne til at drive ejendomme de senere år er steget mere end nettoprisindekset, som lejen i nogle lejemål reguleres efter, fremhæver interesseorganisationen.

Læs også Ny kritik af forhastet lovproces om huslejeloft

Læs også Ejendomdanmark afviser S-forslag om loft på huslejestigning

Midlertidigt huslejeloft i to år
Det var S-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, der den 26. august blev enige om en aftale om et huslejeloft på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år.

Huslejeloftet er ifølge indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ’blevet besluttet for at skabe ro for en stor del af landets lejere i en tid, hvor stigningen i nettoprisindekset i juli blev opgjort til 8,8 procent’.

Der er tale om et varslet indgreb, som gælder både eksisterende og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat meget op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk tre måneder – svarende til lejers opsigelsesvarsel – efter indgrebet træder i kraft.

Læs også Hastebehandling af kontroversielt lovforslag kræver dispensation

Nettoprisindekset blev udvidet i juli 2015, hvor det afløste trappelejen.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder