Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Foto: Anni Norddahl

Klar med økonomisk hjælp til pressede almene byggeprojekter

Bygge- og anlægsbranchen er præget af et betydeligt kapacitets- og prispres. Fremgangen i byggeaktiviteten og de meget høje energipriser har ført til kraftige stigninger i priserne på byggematerialer. Udviklingen gør det vanskeligt for almene boligorganisationer at holde de samlede byggeomkostninger under det lovbestemte maksimumsbeløb for alment byggeri.

For at lægge en dæmper på kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren, er almene renoveringsprojekter udskudt, og almene boligorganisationer har fået mulighed for udskyde projektering og udbud af nybyggerier til et senere tidspunkt, hvor kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren aftager.

Der er imidlertid en række almene byggeprojekter, som har ligget klar til at blive opført siden årsskiftet, men som ikke har kunnet holdes inden for maksimumsbeløbet. For at få disse byggerier med samlet 1.400 boliger i gang åbnes der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende en anskaffelsessum, som er op til 20 procent højere end maksimumsbeløbet.

Maksimumsbeløbet forhøjes desuden ekstraordinært med 5,5 procent for at tage højde for prisudviklingen siden årsskiftet, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

– Jeg er meget glad for, at vi med disse initiativer kan skabe mulighed for at opføre flere almene boliger. Regeringen har en klar ambition om at skabe mere blandede byer med flere almene boliger. Derfor har vi i en tid med stigende byggepriser fundet det nødvendigt at fravige maksimumsbeløbet på en måde, som er afbalanceret i forhold til presset på bygge- og anlægsbranchen, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Også boligordførerne fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti glæder sig over den økonomiske håndsrækning til almene byggeprojekter.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder