Adm. direktør Peter Stenholm, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark

Ny kritik af forhastet lovproces om huslejeloft

Ejendomdanmark kritiserer endnu engang S-regeringen og partierne bag aftalen om at indføre et midlertidigt huslejeloft i to år for private udlejere, som anvender nettoprisindekset, NPI.

For knap to uger siden – fredag den 26. august – indgik partierne en aftale om et huslejeloft. Nu skal lovforslaget hastebehandles af Folketinget, og ’det giver anledning til skarp kritik’ hos Ejendomdanmark, der repræsenterer udlejere, administratorer og ejere.

Læs mere i Regeringen indfører loft på huslejestigninger

– Loftet er i vores verden langt fra at være nærheden i af den rette løsning på problemstillingen, og det bliver ikke bedre af, at der kommer en forhastet lovgivningsproces. Det er et vidtgående indgreb, og derfor skal vi have respekt for den proces, det vil tage at få det gennemført, siger adm. direktør Peter Stenholm, Ejendomdanmark, og fortsætter:

– Rigtig mange udlejere var i gang med at finde lokale løsninger med deres lejere, men aftalen var en stopklods i den proces. Selvfølgelig har alle stor sympati med klemte lejere, og ingen udlejere har interesse i at miste gode kunder. Lovgivning, der er af en så indgribende karakter, skal ikke forhastes – især når udfordringen kan løses på anden vis ved eksempelvis at se på boligstøtten i stedet.

’Samfundsudfordring med tårnhøj inflation’
Når det endelige lovforslag kommer, er der brug for, at alle aspekter kan blive gennemgået, fremhæver direktøren for Ejendomdanmark. Der gribes nemlig ind i allerede indgåede kontrakter, og det rejser en række komplicerede spørgsmål – både af økonomisk og juridisk karakter.

– Vi har en samfundsudfordring med tårnhøj inflation, og det er baggrunden for, at huslejerne i år stiger langt mere, end vi har været vant til de senere år. Det ændrer dog ikke på, at aftalen indeholder så mange usikkerheder, at hver en sten skal vendes omkring forslaget, siger Peter Stenholm.

Læs også Ejendomdanmark afviser S-forslag om loft på huslejestigning

Midlertidigt huslejeloft i to år
Det var S-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, der den 26. august blev enige om en aftale om et huslejeloft på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år.

Huslejeloftet er ifølge indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ’blevet besluttet for at skabe ro for en stor del af landets lejere i en tid, hvor stigningen i nettoprisindekset i juli blev opgjort til 8,8 procent’.

Der er tale om et varslet indgreb, som gælder både eksisterende og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat meget op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk tre måneder – svarende til lejers opsigelsesvarsel – efter indgrebet træder i kraft.

Læs mere i Hastebehandling af kontroversielt lovforslag kræver dispensation

Nettoprisindekset blev udvidet i juli 2015, hvor det afløste trappelejen.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder