Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Foto: Anni Norddahl

Regeringen indfører loft på huslejestigninger

Private udlejere, som anvender nettoprisindeksering, må ikke lade huslejen stige mere end 4 procent årligt de kommende to år, medmindre de kan dokumentere stigninger i driftsudgifterne.

S-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om et huslejeloft på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år.

– Huslejeloftet er blevet besluttet for at skabe ro for landets lejere i en tid, hvor inflationen i juli blev opgjort til 8,8 procent, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

Der er tale om et indgreb, som gælder både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk 3 måneder – svarende til lejers opsigelsesvarsel – efter indgrebet træder i kraft.

– For regeringen har det været afgørende at passe på de danske lejere. De skal ikke gå fra hus og hjem på grund af den voldsomme inflation, vi oplever lige nu. Derfor glæder jeg mig over, at vi har kunnet indgå denne aftale om et huslejeloft på 4 procent. Det skaber tryghed og ro for lejerne, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Op mod 160.000 lejere kunne potentielt blive ramt af huslejestigninger, vurderer Indenrigs- og Boligministeriet.

Hvis en udlejer har hævet lejen inden indgrebet træder i kraft, så skal der gå typisk tre måneder, svarende til lejers varsel for opsigelse, inden indgrebet får virkning for huslejestigningen. Meddeler udlejer først huslejestigningen efter at indgrebet træder i kraft, gælder loftet med det samme.

Det vil være muligt for udlejere at hæve lejen over 4 procent, hvis udlejer kan dokumentere højere driftsudgifter i forhold til året før, og huslejestigningen på 4 procent ikke kan dække dette.

Ejendomdanmark er meget bekymret
Ejendomdanmark, der hele tiden har kæmpet mod huslejeloftet, er naturligt nok fortørnet.

– Vi er meget bekymrede for aftalens indhold. Ikke alene grundet dens natur, hvor der gribes ind i allerede indgåede aftaler, men også fordi den indeholder alt for meget uvished og uklarhed, siger adm. direktør Peter Stenholm, Ejendomdanmark og fortsætter:

– Lige nu er der et samfundsproblem med høj inflation, og det skal håndteres, så alle – både lejere og udlejere – kommer sikkert ud på den anden side. Det bekymrer mig, at der indgås så indgribende aftaler, uden der er helt klarhed om de potentielt store afledte effekter, siger Peter Stenholm.

Bryde huslejeloftet
I aftalen er der som nævnt en såkaldt kattelem, hvor en udlejer kan bryde loftet, hvis der kan dokumenteres højere omkostningsstigninger end de 4 procent.

– Det er en enorm administrationsbyrde, der bliver pålagt udlejerne. Det store spørgsmål er dog fortsat, om det er juridisk gangbart. Der har været uklare meldinger fra ministeriet undervejs, og vi kommer til at fortsætte det juridiske spor. For er der tale om erstatning, så taler vi om milliarder, siger Peter Stenholm

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder