Adm. direktør, partner og medstifter Peter Krogsgaard Jørgensen, Koncenton. Foto: Koncenton

Koncenton får påbud for at lokke investorer med tårnhøje afkast

(Artiklen er opdateret nederst med kommentar fra Anders Lauridsen, der er kommerciel direktør i Koncenton)

Det Aarhus-baserede investeringsselskab Koncenton, der udbyder boligejendomme i investeringsprojekter via fonde, som privatinvestorer kan investere i, får påbud af Finanstilsynet.

Det oplyser Finanstilsynet, hvis hovedopgave er tilsyn med især finansielle virksomheder – penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere.

– Koncenton A/S har markedsført sine fonde med oplysninger om forventede afkast, der ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår i dokumentet med central investorinformation (KID) for fondene.

– Oplysningerne i markedsføringsmaterialet stiller investor et højere afkast i udsigt, end der er grundlag for at forvente og er derfor vildledende og egnede til at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet, skriver Finanstilsynet.

Skilter med afkast på op til 17-18 procent
Koncenton markedsfører fonde blandt andet gennem annoncer i nyhedsmedier og på sociale medier, i brochurer og via selskabets hjemmeside. I markedsføringsmaterialet har Koncenton angivet et forventet gennemsnitligt årligt afkast over en given investeringsperiode for den enkelte fond, der er ’betydeligt højere’ end det, som fremgår i afkastscenarier angivet i KID’et for samme fond og baseret på samme investeringsperiode.

– Koncenton har i visse tilfælde således fremhævet oplysninger om et forventet gennemsnitligt årligt afkast på op til 17-18 procent, hvilket er væsentligt højere end oplyst i KID. Koncentons markedsføringsmateriale for fondene indeholdte ingen henvisning til KID’et for den givne fond, eller hvordan og hvorfra det kan erhverves, påpeger Finanstilsynet.

Sådan har Koncenton vildledt
Koncenton beregnede det forventede gennemsnitligt årligt afkast ved, at det forventede resultat over en given investeringsperiode – for eksempel 10, 20 eller 30 år – blev beregnet ved anvendelse af den interne rente/Internal Rate of Return (IRR) og ved at indregne renters rente, oplyser Finanstilsynet.

– Værditilvæksten efter investeringsperioden blev derefter fordelt ligeligt per år og divideret med investeringen for at beregne et årligt gennemsnitligt afkast i procent, der ikke tager højde for, at der skal tilbagediskonteres med IRR, hvis det årlige afkast skal være retvisende. Denne metode fører til, at det i markedsføringsmaterialet oplyste gennemsnitlige årlige afkast fremstår væsentligt højere end det forventede afkast, der skal angives i KID’et. Derved blev gevinsten ved at investere i Koncentons fonde overvurderet sammenholdt med andre investeringsmuligheder. Denne overvurdering kan gøres vilkårligt stor ved at forlænge den investeringsperiode, som afkastet beregnes over for et givet IRR, skriver oplyser Finanstilsynet.

Læs også Koncenton vil udvide porteføljen med 30 milliarder kr. inden 2025

Skal berigtige markedsføringsmateriale
Finanstilsynet påbød derfor Koncenton at bringe oplysningerne i markedsføringsmaterialet om det forventede årlige afkast i overensstemmelse med oplysningerne i dokumenter med central investorinformation for fondene, så oplysningerne ’ikke er egnede til at vildlede og påvirke investorers adfærd på markedet i strid med bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde’.

– Finanstilsynet påbød desuden Koncenton at berigtige den vildledende information i markedsføringsmaterialet til Koncentons kunder ved individuel kommunikation over for nuværende kunder i medfør af § 164, stk. 2, i FAIF-loven, jf. § 18, stk. 1.

Koncenton lover styr på tallene
Estate Media har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Koncentons adm. direktør, partner og medstifter, Peter Krogsgaard Jørgensen. Men kommerciel direktør i Koncenton, Anders Lauridsen, har i stedet givet denne skriftlige kommentar:

– Vi er ærgerlige over Finanstilsynets påbud og ikke mindst ordlyden, fordi vi absolut ikke har nogen interesse i at misinformere investorerne. Vi er en langsigtet investeringspartner, og investorernes tillid til os er helt afgørende. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at det her ikke ændrer noget i forhold til de afkastforventninger, vi har stillet investorerne i udsigt.

– Finanstilsynet har lavet et nedslag i 1 af vores mere end 50 investeringsprojekter, hvor vi alene i markedsføringsmaterialet for dette har illustreret afkastet med en akkumulerende effekt over tid – for eksempel 10 år med gennemsnitligt 8-9 procent p.a. og 30 år med gennemsnitligt 17-18 procent p.a. Finanstilsynet har vurderet, at det kan misforstås og skal ændres. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og sørger for.

Læs mere om Koncentons 2021-resultater og forventninger til 2022:

Rekordoverskud i Koncenton runder 150 millioner kr.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder