Stejlepladskvarteret - eller blot Stejlepladsen - i Københavns Sydhavn. Illustration: Christensen & Co Arkitekter, Urban Power og Kragh & Berglund

Nævn afviser klager i strid om nyt boligkvarter i København

Planklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Stejlepladskvarteret i Københavns Sydhavn.

Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i februar 2021. Dermed kan Ejendomsselskabet Stejlepladsen fortsætte arbejdet med at forberede byggeriet på Stejlepladsen.

Afgørelserne vækker selvsagt glæde hos Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, som er ejet ligeligt af PFA og By & Havn.

– Vi er glade for at få bekræftet, at vi arbejder inden for gældende rammer. Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til byggeriet, og vi ser frem til at komme i gang med at opføre et nyt og spændende boligkvarter på Stejlepladsen, siger Jesper Schultz, direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Stejlepladskvarteret – eller blot Stejlepladsen – ligger i Københavns Sydhavn for enden af Bådehavnsgade med udsigt udover Fiskerhavnen. Det nye boligkvarter får i alt mere end 900 boliger.

Nederlag til to foreninger
Den 4. februar 2021 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2019 og lokalplan nr. 600, Stejlepladsen, med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. Efterfølgende indgav Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, København en samlet klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen, og det er den klage, Planklagenævnet ikke har givet medhold i sin afgørelse.

– Vi kan nu komme videre med udviklingen af Stejlepladsen, som bliver et helt fantastisk område i København, hvor der har været fokus på at skabe et bykvarter, der bygger videre på den særlige kultur, der er i området. Afgørelsen fra planklagenævnet understreger, at vores grundige analyser af området har været fyldestgørende, og vi glæder os nu til at fortsætte dialogen med beboerne om den fremtidige udvikling af området, siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Byggeri i gang senere i år
Planklagenævnets afgørelse tager stilling til otte klagepunkter, og den bekræfter, at både lokalplan, kommuneplanstillæg og miljøvurdering fortsat er gældende. Derfor forventer Ejendomsselskabet Stejlepladsen at tage hul på byggeriets første fase inden udgangen af året.

Læs også Planklagenævnet stadfæster Københavns Kommuneplan 2019

 

Fakta: Planklagenævnets afgørelse

I Planklagenævnets afgørelse står der blandt andet:

’Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljøvurderingen. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagen over den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget’

Den fulde afgørelse fra planklagenævnet kan ses her.

I afgørelsen har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:

– Om planvedtagelsen er i strid med reglerne om Natura 2000-områder som følge af påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F111 og habitat-område H127.

– Om planvedtagelsen er i strid med reglerne om bilag IV-arter som følge af påvirkningen af markfirben og flagermus.

– Om planvedtagelsen er i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet for så vidt angår øvrige fugle.

– Om miljøvurderingslovens krav til en miljøvurdering i øvrigt er opfyldt i forhold til udledning af vand og overvågning.

– Om miljøvurderingslovens krav til en sammenfattende redegørelse er opfyldt i forhold til alternativer.

– Om kommunen har overholdt reglerne om foroffentlighed, jf. planlovens § 23 c.

– Om lokalplanen er i overensstemmelse med planlovens § 15 a, stk. 1 og stk. 2, om udlægning af støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse.

– Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1.

 

’Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljøvurderingen.

Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagen over den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget fortsat gælder’.

Fakta: Planklagenævnet

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder